SKENDE
Domov » Vzdelávanie

Informácie pre lekárov - CME

D Ô L E Ž I T Á     I N F O R M Á C I A

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe uzatvoreného „Memoranda o spolupráci  medzi Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou komorou“ dochádza  počnúc 1. januárom 2016 k podstatným zmenám v oblasti prihlasovania, evidencie a hodnotenia CME.

Činnosť Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie n.o. (SACCME)  s účinnosťou od 1. 1. 2016 prechádza na novovytvorenú Akreditačnú radu Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME), ktorá sídli na Dobšinského 12, 811 04 Bratislava a dislokované pracovisku má na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU), Limbová 12, 833 02 Bratislava (sídlo SACCME).

Organizátori podujatí CME sú povinní prihlasovať odborné podujatia v spoločnom Kalendári CME vedenom na webovom sídle ARS CME
www.kreditycme.sk .

Postup pre prihlasovanie a cenník nájdete na tomto linku: http://www.lekom.sk/index.php?ID=1376

Ďalšie informácie budú postupne uverejnené na webových sídlach ARS CME, SLK a SLS
.


           MUDr. Marian Kollár, v.r.                           prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., v.r.
                 prezident SLK                                                        prezident SLSUznávanie dokladov Continued Medical Education (CME) vydaných v štátoch Európskej únie v rámci hodnotenia plnenia podmienok sústavného vzdelávania

TECHNICKÁ INFORMÁCIA - UPOZORNENIE:

Elektronický kreditný systém sa nezobrazuje korektne v prehliadači Internet Explorer v starých verziách 7 a nižších a vykazuje problém s bezpečnostným certifikátom. Prosím, zrealizujte upgrade Vášho prehliadača web stránok Explorer na aktuálnu verziu  Internet Explorer 11 (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka spoločnosti Microsoft. Vyberte lokalitu, používaný operačný systém a uložte si do PC verziu 11. Po kliknutí na uložený súbor aplikáciu nainštalujte.
Prípadne si stiahnite a nainštalujte alternatívne prehliadače, ktoré su dostupné zadarmo:

Mozilla Firefox - stiahni  (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka Mozilla.sk, kliknite vpravo na FIREFOX a stiahnite si aktuálnu verziu. Vo Vašom PC ju následne nainštalujte) Google Chrome - stiahni (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka google chrome, kliknite na "prevziať Google Chrome". Prehliadač sa automaticky nainštaluje).

Ďalším riešením môže byť vymazanie histórie prehľadávania stránok v nastaveniach Vášho prehliadača, vrátane vymazania tzv. cookies.

 


 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi