SKENDE


Čo je nové

Hodnota za peniaze - nová UNB

Pozvánka na Future Health Summit 2017

Demencia od A po Z

Pozvánka na BioMed HealthTech Summit 10.5.2017

UPOZORNENIE! - EuroMedi-European Mediacal Directory

APS ide do finále

E-learning o zrážkovej dani pre členov SLK

Nepeňažné plnenie za rok 2016

Informácia z rokovania zástupcov SLK a ZAP na MZ SR k doplnkovým ordinačným hodinám

Tlačová správa SLK k problematike licencií L1A

Konferencia o interdisciplinárnych inováciach v zdravotnej starostlivosti

Otvorená diskusia k DOH a APS

Pozvánka na PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE

Otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom

Register partnerov verejného sektora

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka

Informácia o výskyte osýpok v EÚ a SR

Pozvánka na Deň kariéry UPJŠ v Košiciach 2017

DOH nebudú, APS áno!

DEŇ LEKÁROV

Pozvánka na Konferenciu Fit for Work Global Alliance Summit

Elektronické schránky - dôležitá informácia !!!

Oznámenie o zmene sídla AIFP

Informácia k problematike spätného predpisovania poistného Sociálnou poisťovňou

Zdravotnícky pracovník pri výkone povolania ako chránená osoba

Seminár Verejná kontrola nemocníc

Informácia o spustení kampane na hlásenie podozrení na vedľajšie účinky liekov

Problémy licencií L1A a rokovanie SLK

Dotazník SLK - aká je a akú chceme

Rokovania Projektu Nová pohotovosť pokračujú: 13.10.2016 - 22.11.2016

ZMOS rokoval so SLK

Rozšírenie poistenia právnej ochrany vo Wüstenrot poisťovňa, a.s.

APS (ambulantná pohotovostná služba ) - decembrové rokovania na MZ SR

Pozvánka - Preventívna medicína III. 15.2.2017 v Bratislave, 8 kreditov

Informácia k predpisovaniu liekov lekárov pre seba a blízke osoby

Oznam pre poskytovateľov - právnické osoby

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY - UPOZORNENIE

Budem k Vám úprimný ...

Sociálna poisťovňa-licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Voľný prístup k databáze EBM v praxi do 31. 5. 2016

UPOZORNENIE - zmena posudzovania požiadaviek na vedenie motorových vozidiel

Oznam pre lekárov prvého kontaktu

Zomrel dlhoročný a zakladajúci člen SLK MUDr. Tonko Sokol

ROKOVANIA O LSPP

Zástupcovia SLK a SLS na stretnutí s ministrom zdravotníctva

Stretnutie zástupcov Zväzu ambulantných poskytovateľov s ministrom zdravotníctva

Snem Nemeckej lekárskej komory aj so slovenskou účasťou

Konferencia "Preventívna medicína v kontexte súčasnosti"

Stanovisko MZ SR k povinnosti požiadať o zmenu povolenia do 30.06.2016

SLK predstavuje návrh novej Ambulantnej pohotovostnej služby na ministerstve zdravotníctva

Stretnutie na pôde ÚDZS

Pozvánka do diskusného fóra : surgicaloncology.cz/forum

Konferencia Preventívna medicína – 8 kreditov CME

Predstavitelia SLK doručili Otvorený list ministrovi práce Jánovi Richterovi

Upozornenie – používanie meradiel na ambulanciách

Oznámenie o stiahnutí lieku Zoledronic acid Mylan

Oznámenie o stiahnutí lieku Sanorin z trhu-Analergin

Oznámenie o stiahnutí z trhu lieku Fayton 4 mg/100 ml infúzny roztok

Oznámenie o zmene sídla VšZP

Pozvánka na kongres lekárov 1. kontaktu ,,Medicína pre prax"

MUDr. Marian Kollár opätovne zvolený za prezidenta SLK

Pozvánka na tlačovú konferenciu VPL 12.10.2016

SLK a SLS na prvom stretnutí s novým ministrom zdravotníctva

Usmernenie Dôvera ZP k predpisovaniu zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu moču platné od 04.04.2016

Tlačová konferencia SLK a SLS zo dňa 22.3.2016

Akceptované pripomienky LV SLK k návrhu novej vyhlášky o sústavnom vzdelávaní

Pozvánka na kampaň Týždeň mozgu

Pozvánka na XXVII. Getlíkov deň

SLK a SLS vyzývajú predsedov parlamentných politických strán na pokračovanie v dialógu

OZNAM - XXXII. SNEM

SLK a SLS rokovalo so zástupcami AIFP k aktuálnym problémom vykazovania tzv. peňažného a nepeňažného plnenia

Stretnutie prezidenta SLK s lekármi na východnom Slovensku (február 2016)

Verejná výzva - DOTÁCIA MZ SR

Oznámenie o stiahnutí lieku Ospen

Oznámenie o stiahnutí lieku VISINE Classic 0,05 %

Oznámenie o stiahnutí lieku Agen 5 z trhu

Oznámenie o stiahnutí lieku KOGENATE Bayer

Dialóg pri okrúhlom stole

SLK a MZ SR rokovali o LSPP

Kazuistiky ÚDZS 2016

Zdaňovanie plnení prijatých od farmaceutických firiem od 01.01.2016

DRG od januára 2016 v ostrej prevádzke

VÚB Leasing: nízke úrokové sadzby pre Vás

XXXI. mimoriadny Snem SLK

Elektronické hlásenie nežiaducich účinkov

Správa z rokovania s MZ SR (15.12.2015)

ŠÚKL: oznamy o stiahnutí liekov z trhu

TK: Budúcnosť vzdelávania lekárov v SR

Tri listy prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi

SLK o výpovediach zdravotných sestier

Aké výhody prináša členstvo v SLK?

MZ SR: Poskytovanie ZS migrantom

Nové podmienky výhod VÚB pre členov SLK

Bezplatný prístup do odb. textov na internete

Riziká v súvislosti s migráciou obyvateľstva

Čo je nové v EÚ

Čo je nové v eHealth

SLK má Zväz ambulantných poskytovateľov

Lekárskej komore IDE o spojenie síl

Právnik radí: Zdr. výkony a služby za úhradu

Ambulantný lekár - podnikateľ ako každý iný?

Právnik radí: Pracovná zdravotná služba

Právnik radí: Musím mať registračnú pokladnicu?

Právnik radí: Zdaňovanie darov

Výzvy MZ SR - nenávratný finančný príspevok

Zdaňovanie nepeňažných plnení od farmafiriem

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Problémy pri prihlasovaní na www.lekom.sk

Zdravotný výbor SLK aktuálne 26.8.2015

XXXI. mimoriadny Snem SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi