SKENDE

DÔLEŽITÉ TÉZY SLK

Úlohy a ciele SLK na zabezpečenie postavenia lekára v ambulantnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MUDr. M. Kollár

LSPP včera, dnes, zajtra? - MUDr. Z. Teremová

Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti - MUDr. J. Weber

Tieto tézy odzneli na XXIX. Sneme SLK. 

V prípade, že máte k uvedeným tézam pripomienky a návrhy, neváhajte nám ich prosím zaslať na adresu sekretariat@lekom.sk.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi