SKENDE

Elektronické schránky - dôležitá informácia !!!

Upozorňujeme štatutárov právnických osôb, že od 01.07.2017 budú úradné dokumenty zasielané do úradných elektronických schránok. Za účelom zabezpečenia prístupu k úradnej elektronickej schránke musia byť štatutári držiteľmi občianskeho preukazu s aktivovaným čipom.

Bližšie informácie o zabezpečení prístupu do úradnej elektronickej schránky, vrátane odkazov na stiahnutie potrebného softvéru nájdete na www.statutar.sk.

Informácia podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu v súvislosti s povinnou aktiváciou elektronických schránok

Štatutári, skontrolujte si občiansky preukaz !

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi