SKENDE

Tlačová správa SLK k problematike licencií L1A

Dňa 2.2.2017 usporiadala Slovenská lekárska komora tlačovú konferenciu z dôvodov, ktoré považuje SLK za mimoriadne dôležité. Tým dôvodom sú možnosti riešenia problému našich lekárov, držiteľov licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár vo vzťahu k zániku ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa začala v roku 2016 od lekárov vymáhať nezaplatené odvody a penále z licencie L1A. Odhadom ide o niekoľko stoviek lekárov. Títo lekári nespôsobili štátu žiadny únik prostriedkov, ani nič podobné, za čo by mali byť potrestaní. Povinnosti si poctivo a včas plnili pri výkone povolania z inej licencie, ktorú aj využívali ako nový podnikateľský subjekt. Naliehavosť potreby riešenia tohto, nepochybne spoločného problému, bude dôvodom na urýchlenú legislatívnu iniciatívu k novelizácii zákona v nami predloženom znení alebo inom znení, ktoré naplní sledovaný cieľ.
Bližšie informácie o priebehu problematiky licencií L1A vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nájdete v tlačovej správe TU !

- videozáznam - I. časť
- videozáznam - II. časť

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi