SKENDE

Pozvánka na PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE

Slovenská lekárska komora vás pozýva na

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční dňa 02.03.2017 o 12:00 hod. pred budovou
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave.


Dôvodom tohto mimoriadne dôležitého zhromaždenia je z nášho pohľadu
neetické a nemorálne správanie sa voči nám lekárom, ale i ďalším profesiám, ktoré majú doplácať na „legislatívnu pascu“, ktorú si radový občan nemôže ani uvedomiť.
Tou je predpisovanie poistného a vysokých pokút z omeškania lekárom, členom i nečlenom SLK, ktorí si v určenej dobe nezrušili  
licenciu L1A.
          
  Veríme, že spoločnými silami aj za Vašej aktívnej účasti docielime úspešný a korektný výsledok pri riešení tohto problému.
                                                              
                                                                             S úctou a pozdravom
                                                       Organizačný tím protestného zhromaždenia lekárov

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi