SKENDE

Otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom

Dňa 28.2.2017 sa v Bratislave uskutočnila otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Išlo o prvé zo série ôsmych organizovaných stretnutí lekárov s ministrom zdravotníctva k problematike legislatívneho návrhu zavedenia Doplnkových ordinačných hodín a  riešenia Ambulantnej pohotovostnej služby. V kinosále Univerzitnej nemocnice v Ružinove sa rušne diskutovalo. Na stretnutí sa okrajovo reflektovali aj iné témy - najmä úlohy a postavenie lekára z hľadiska  celospoločenského významu, odmeňovania za vykonanú prácu a tiež náklady na materiálovo-technické vybavenie ambulancií. Minister zdravotníctva sa v diskusii s lekármi venoval aj nevyhnutnosti dofinancovania rezortu, v ktorom v súčasnosti chýba 535 mil. eur. V krátkosti informoval o príprave integrovaných centier, otázke postupného zavedenia DRG, rozvíjania následnej sociálno-zdravotnej starostlivosti a efektívnosti centrálneho riadenia nemocníc. Poinformoval o plnení Ozdravného plánu VšZP a o efektívnom využívaní finančných prostriedkov v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva pokračuje aj v ďalších krajských mestách. Tešíme sa na stretnutie a srdečne vás pozývame !
Informácie z médií zo stretnutia :
Lekári kritizujú doplnkové ordinačné hodiny (28.02.2017; www.aktuality.sk; Domáce správy, 19:15, s. -; TASR)
Lekári kritizujú doplnkové ordinačné hodiny, T. Drucker je ochotný diskutovať
(28.02.2017; www.lekari.sk; s. -; TASR)

Otvorená diskusia s ministrom zdravotníctva k DOH a APS sa uskutočnila dňa 1.3.2017 v Nitre.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

Dňa 2.3.2017 pokračovala séria stretnutí - otvorená diskusia lekárov s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom v Trnave.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

Séria stretnutí lekárov s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom pokračovala formou Otvorenej diskusie k DOH a APS dňa 6.3.2017 v Banskej Bystrici.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

V Žiline sa konala Otvorená diskusia s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom k DOH a APS dňa 7.3.2017.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

Dňa 14.3.2017 pokračovali stretnutia lekárov organizované ako Otvorená diskusia s hosťom ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom v Trenčíne.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

Dňa 16.3.2017 bol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker hosťom Otvorenej diskusie k DOH a APS v Prešove.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

Posledná Otvorená diskusia lekárov k legislatívnemu návrhu MZ SR k DOH a APS sa uskutočnila dňa 17.3.2017 v Košiciach. Legislatívny návrh zúčastneným lekárom predstavila a diskusiu s lekármi viedla štátna tajomníčka MZ SR Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker sa z neúčasti na stretnutí z vážnych dôvodov ospravedlnil.
Fotogalériu zo stretnutia nájdete TU.

 - Doplnkové ordinačné hodiny (DOH) nebudú, Ambulantná pohotovostná služba (APS) áno!

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi