SKENDE

Predstavitelia SLK doručili Otvorený list ministrovi práce Jánovi Richterovi

Prezident SLK MUDr. Marian Kollár a viceprezident SLK MUDr. Jozef Weber, MPH vyzvali dňa 2. marca 2017 na protestnom zhromaždení zorganizovanom proti predpisovaniu poistného a vysokých pokút z omeškania zo strany Sociálnej poisťovne lekárom, členom i nečlenom SLK, ktorí si v určenej dobe nezrušili licenciu L1A vydanú Slovenskou lekárskou komorou ministra práce Jána Richtera k dialógu, ktorým by sa urýchlila legislatívna iniciatíva k novelizácii zákona, ktorú predložila Slovenská lekárska komora alebo v inom znení, ktoré by zastavilo toto nespravodlivé konanie štátu voči lekárom, občanom. Organizátori protestného zhromaždenia odovzdali Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Otvorený list adresovaný ministrovi Jánovi Richterovi s očakávaním urýchleného riešenia daného problému. Protestného zhromaždenia sa zúčastnili funkcionári regionálnych lekárskych komôr, členovia SLK, dotknutí lekári i verejnosť.

- Fotogaléria

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi