SKENDE

Hodnota za peniaze - nová UNB

Všetci sa tešíme a prajeme si, aby nová Univerzitná nemocnica v Bratislave bola už čo najskôr realitou. Asi na Slovensku nie je nikto, kto by si prial niečo iné. Tak prečo toľko kriku a kritiky k niečomu, čo chcú všetci?
Áno je pravda, že všetci chceme novú, komplexnú, koncovú, spádovú univerzitnú nemocnicu, ktorá bude dostupná pre nás všetkých, ak to budeme potrebovať. Nemocnicu, ktorá bude spĺňať všetko to, čo od nej právom očakávame a čo nám politici už 30 rokov sľubujú. Od projektu, výstavby, až po prevádzku.
A práve tu sa nám to začína  akosi zamotávať.        
Stále platí známe porekadlo, že o peniaze ide až v prvom rade. Druhú podmienku všetkého, čo sa v zdravotníctve deje, definuje Ústava Slovenskej republiky v článku 40, ktorý zakotvuje ústavné právo občanov na ochranu zdravia.
Predložený a vládou schválený hybridný PPP projekt staronovej Univerzitnej nemocnice predpokladá, že štát bude financovať výstavbu, ale dozor a kontrolu nad výstavbou odovzdá do rúk súkromnému koncesionárovi. Tento tzv. manažér zdravotnej starostlivosti navyše bude po dokončení výstavby prevádzkovateľom nemocnice ďalších päť rokov. Súkromný koncesionár nebude niesť žiadne riziká a bude mať garantovaný čistý zisk. Takáto forma PPP projektu je vo výsledku horšie riešenie, ako predchádzajúci full PPP projekt, kde by celá ťarcha výstavby bola na strane zhotoviteľa, teda súkromného podnikateľského subjektu.
Ak berieme zmysel čl. 40 Ústavy doslovne, mala by nemocnica ponúkať lepšiu kvalitu služieb pre pacientov. Už teraz však vieme, že už len kapacita novej nemocnice bude nedostatočná a nedosahuje ani počet lôžok, s ktorým sa počítalo v pôvodnom projekte nemocnice Rázsochy. Odvtedy uplynulo štvrťstoročie a pacientov určite nie je menej. Práve naopak. Starnutím populácie bude ešte väčší tlak predovšetkým na akútne, ale zároveň i chronické  lôžka, nakoľko prirodzene prichádza k vyššej chorobnosti.
Projekt novej nemocnice na Rázsochách prišiel v osemdesiatych rokoch ako strategická vízia, hľadiaca za horizont volebných období. Je smutné, že mohla už dávno stáť a slúžiť. To by sme si však nemohli prejsť obdobím zlatej horúčky, keď nám „manažéri“ zdravotníctva a ekonomickí technokrati bohorovne tvrdili, že nové nemocnice nepotrebujeme a ak to bude potrebné, môžeme ísť do lepšie vybavených nemocníc vo Viedni alebo v Prahe. S náboženským zápalom aplikovaný princíp neviditeľnej ruky trhu opäť raz zvíťazil nad zdravým rozumom i oprávnenými potrebami obyčajných, ale hlavne chorých ľudí tejto krajiny.
Myslím, že Slovensko si zaslúži jednu komplexnú, perfektne postavenú a prevádzkovanú Univerzitnú nemocnicu, za ktorú sa nebude musieť hanbiť ani jeho hlavné mesto. Som presvedčený, že ešte stále máme dosť vlastných odborníkov, ktorí dokážu takýto projekt zrealizovať a hotovú nemocnicu aj riadiť.
Nemusíme žiadnemu súkromnému subjektu odovzdávať kompetencie, ktoré má v zmysle Ústavy štát. Štát nie je horší vlastník a správca majetku ako súkromný sektor, ba naopak jeho hodnota za peniaze nie je meraná komerčným úspechom, ale kvalitou a vyššou efektívnosťou služieb poskytovaných pacientovi. Na rozdiel od komerčného subjektu, ktorého hlavným motívom podnikania je a zostane len a len zisk. Alebo štát nedokáže efektívne riadiť verejné nemocnice a poskytovať tak svojim občanom hodnotu za peniaze? Najrozumnejšia cesta je štátom garantovaná príprava, realizácia výstavby a priame prevádzkovanie novej nemocnice – to všetko prostredníctvom našich zástupcov, ktorí reprezentujú štát.
Ale prejdime aspoň k niektorým konkrétnym obsahovým pripomienkam.
Ťažko by bolo asi hľadať obhájiteľný argument, aby Nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, na Antolskej ulici bola samostatnou mestskou nemocnicou. Minimálne z hľadiska strategického by mala ostať i naďalej súčasťou novej UNB. A to nielen v záujme pacientov ale nie menej i v záujme tejto nemocnice samotnej.
Ďalšou súčasťou novej UNB by mala byť nemocnica Ružinov. Napriek tomu že aj táto nemocnica bola projektovaná a stavaná ako okresná nemocnica typu II a nespĺňa podmienky súčasného vysokoškolského vzdelávania, nevidím dôvody aby na rekonštrukciu tejto nemocnice, ktorá má už teraz priestorové problémy, išlo 80 miliónov Eur. Som presvedčený, že podstatná časť týchto prostriedkov by mala ísť do dobudovania Rázsoch na komplexnú univerzitnú nemocnicu. Pre ňu je potrebné mať jednu poriadnu základňu, ktorá bude zahŕňať všetko podstatné. A spomínané nemocnice by mali byť len vynúteným doplnkom. Nevieme si predstaviť, že nová nemocnica bude mať len 2/3 počtu lôžok nemocnice, ktorá má viac ako 30 rokov a nikdy ako výuková koncová nemocnica budovaná nebola...
 
Už v projekte bolo potrebné rozlišovať výstavbu budovy (budov) „novej nemocnice“ a výstavbu „pridružených objektov“ v areáli Rázsochy (campus, vzdelávacie inštitúcie, prípadný úrad verejného zdravotníctva, atď.) a je nevyhnutné tento dokument dopracovať aj o koncept týchto „pridružených objektov“ vrátane zdrojov financovania. Je jasné, že uvedené objekty budú musieť byť financované z ďalších iných zdrojov.
Čo je pojem „partnerská nemocnica UNB“, si môžeme len domyslieť. Pravdepodobne by to mali byť nemocnice, ktoré by sa mali parciálne podieľať na výučbe. Je tu napríklad zahrnutá nemocnica Sv. Michala a Milosrdných bratov. Tieto však z pohľadu výučby nemajú žiadny význam. Nemocnici Sv. Michala by mal patriť len "rezortný význam".
Čo tým ale chcem vlastne povedať? To, že by mala byť len jedna UNB a konečne komplexná; Ružinov svojim súčasným podielom na výučbe je už aj dnes len "partnerská nemocnica". Pozitívum je však to, že v nedávnom období proklamovaná konkurencia nemocníc sa našťastie v prospech pacienta neuskutočnila a my všetci vieme, že je nezmyselná. V záujme zdravia pacienta je nevyhnutná spolupráca zainteresovaných organizácií a nie konkurencia.
Pre novú nemocnicu Rázsochy bude nevyhnutnosťou aj spádové územie - zrejme západná časť Bratislavy s podstatnou časťou celého Záhoria. Iné tvrdenie vyplýva len zo základného nepochopenia problematiky a geografických vzťahov.
Lôžková kapacita podobných nemocníc v Európe býva neporovnateľne väčšia. A to nie je megalomanstvo, ale nevyhnutnosť. Všetko spomenuté, vrátane zvýšenia očakávaného počet medikov sa javí stavať novú UNB po 130 rokov s necelými  600 posteľami (presne 578) ako nedostatočné!!! Univerzitná nemocnica by mala byť aj oddeleniami komplexnejšia a preto plánovaný počet oddelení ako i stav postelí je z nášho pohľadu evidentne poddimenzovaný.
Tomuto nezabráni ani priradenie nemocnice na Antolskej do UNB. Podľa rozpisu plánovaných lôžok v jednotlivých  nemocniciach  novej UNB  vyplýva, že  ani nemocnica Rázsochy, ani dobudovaná  nemocnica  Ružinov nebudú komplexné, ale budú sa dopĺňať. Pričom ešte raz zdôrazňujem, že nemocnica Ružinov nikdy nebola projektovaná, stavaná ani prevádzkovaná ako výučbová báza. Preto máme zato, že nosná výučbová báza musí byť na Rázsochách s celým spektrom zdravotnej starostlivosti, ochorení, ale predovšetkým komplexnosti všetkých odborov.
Pre slovenské zdravotníctvo je potrebné zabezpečiť aj kontinuitu a kvalitu praktickej zložky vzdelávania v novej univerzitnej nemocnici aj pre absolventov týchto odborov vysokoškolského štúdia II. stupňa zo slovenských vysokých škôl.

Koncepcia ako materiál strategického významu je vec jedna, druhou vecou je to, čo od zdravotníckeho zariadenia, akým by nepochybne nová UNB mala byť, očakávame my zdravotníci, ale i my pacienti. Na jej projektovanie, výstavbu a prevádzku treba  klásť tie najvyššie nároky.
Argumentov pre zásadnú zmenu projektu i výstavby je veľa. Práve preto sa musíme rozhodnúť. Chceme nemocnicu, na ktorú budeme právom hrdí, ktorá bude spĺňať tie najvyššie kritéria na diagnostiku a liečbu pacientov, ale i výučbu nových lekárov a svojím významom a službami predbehne dobu, alebo chceme postaviť len nemocničku, na vchode ktorej bude tabuľka s nápisom Univerzitná nemocnica Bratislava a ktorá bude poskytovať kvalitný servis pre neďalekú privátnu nemocnicu Penty na Boroch?


MUDr. Marian Kollár, prezident SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi