SKENDE

UPOZORNENIE! - EuroMedi-European Mediacal Directory

UPOZORNENIE pre lekárov – EuroMedi-European Medical Directory!

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Po obdržaní množiacich sa informácií z radov lekárov si vás dovoľujeme upozorniť na oznámenie, ktoré spoločnosť EuroMedi-European Medical Directory v týchto dňoch zasiela mnohým z vás. Obsahom oznámenia je, že spoločnosť Euro-Medi-European Medical Directory  vás môže  bezplatne zaradiť do európskej databázy s uvedením vašich identifikačných a kontaktných údajov s rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, fax a medicínska špecializácia. Na druhej strane oznámenia sa nachádza tabuľka, ktorú ak po vyplnení zašlete na adresu uvedenú v oznámení, budete povinní uhradiť ročný poplatok vo výške 877 €.

Vzor oznámenia TU.

Preto si vás dovoľujeme upozorniť, aby ste zvýšili pozornosť a toto tlačivo ste nevypisovali a neposielali späť na uvedenú adresu.

Ak ste uvedené tlačivo už vypísali a spoločnosti EuroMedi–European Medical Directory už zaslali, odporúčame vám, a to aj vzhľadom na doterajšiu judikatúru súdov SR a ČR, žiadne poplatky súvisiace so zaradením do európskej databázy neplatiť.

V prípade akýchkoľvek pochybností či nejasností kontaktujte prosím Advokátsku kanceláriu ŠKODLER&PARTNERS, s.r.o., Mgr. Zdenko Seneši, email: zdenko.senesi@skodler.sk, mobil: 0911 123 084.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi