SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » MAREC 2011

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 30.3.2011

Všeobecná si podľa Uhliarika "vylepšovala" svoju stratu
(30.03.2011; Hospodárske noviny; s. 5; tasr)

Bývalé vedenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne je podozrivé, že skresľovalo účtovnú evidenciu, vďaka čomu zlepšilo hospodársky výsledok v rokoch 2007, 2008 a 2009 o viac ako 50 miliónov eur. Súčasné vedenie na čele s generálnym riaditeľom Mariánom Faktorom je rozhodnuté podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Poisťovňa požiadala právnikov, aby podnikli príslušné kroky.
"Kontrolou účtovných uzávierok za roky 2007 až 2009 sa zistili nereálne účtované opravné položky z roku 2007," skonštatoval minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH). Poisťovňa tak podľa neho viedla "nafúknuté" nereálne účtovníctvo.
Súčasné vedenie prevzalo Všeobecnú v čase, keď tvorila mesačne stratu približne sedem miliónov eur. Strata štátnej poisťovne sa ku koncu roka 2010 vyšplhala na 69,66 milióna eur.


VšZP viedla nereálne účtovníctvo
(30.03.2011; Pravda; s. 6; hu)

Všeobecná zdravotná poisťovňa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože podľa jej súčasného riaditeľa Mariana Faktora v rokoch 2007 - 2009 viedla fiktívne účtovníctvo. "Išlo o nafúknutie hodnoty starých pohľadávok. Tento krok spôsobil to, že poisťovňa hospodárila s vyrovnaným, alebo mierne pozitívnym výsledkom," povedal Faktor. Podľa ministra zdravotníctva si takýmto spôsobom "bývalé vedenie v roku 2007 prikrášlilo hospodársky výsledok o viac ako 50 miliónov eur".

Dlh VšZP môže byť viac ako 120 miliónov eur
(30.03.2011; Sme; s. 12; Folentová Veronika)

Načo je štátu poisťovňa?
(30.03.2011; Sme; s. 18; Štulajter Ivan)

HOSPODÁRENIE VŠZP
(29.03.2011; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 13.45; 20 min.; R)

VšZP podá trestné oznámenie za nafúknuté účtovníctvo
(29.03.2011; www.openiazoch.sk; Zdravotníctvo, SITA)

Od apríla bude viac lacnejších liekov
(30.03.2011; Pravda; s. 17-19; Hudecová Dorota)

Pacienti doplácajú za lieky z roka na rok viac. Len v minulom roku sa ich náklady zvýšili o 7 percent. Náklady poisťovní na lieky však stúpli iba o 1,5 percenta. Predseda Asociácie generických výrobcov Karol Poloni upozorňuje, že sa nezvyšujú ceny liekov, len doplatok pacienta. "V januárovej kategorizácii zlacnelo až 405 liekov, ale pri 995 z nich sa zvýšil doplatok pacienta. Naopak, doplatok je nižší len pri 136 liekoch," hovorí.
"Spoluúčasť pacienta predstavuje legitímny nástroj na reguláciu neopodstatnenej spotreby liekov. Súčasne predstavuje štandardný spôsob financovania zdravotnej starostlivosti v situáciách, keď verejné zdroje by na jej pokrytie mohli byť nedostačujúce," tvrdí hovorkyňa rezortu zdravotníctva Katarína Zollerová. Ako ďalej dodáva, aj napriek nárastu spoluúčasti sa v lekárňach len za minulý rok vyzbieralo viac ako 97 ton liekov.
Podľa Zuzany Horníkovej z Dôvery by doplatky mohli byť nižšie, ak by lekári predpisovali generiká. "Pacienti by užívali rovnako kvalitné a bezpečné lieky s rovnakou účinnou látkou, no s výhodnejšou cenou. Pacienti by sa mali na možnosť užívať generiká pýtať svojho lekára a lekárnika," konštatuje.
Rovnaký názor má aj Judita Smatanová z Unionu. Podľa nej je však ďalším závažným problémom aj predpisovanie liekov, keď lekár uprednostní liek jedného výrobcu pred iným. "Niekedy dokonca lekár predpisuje lieky vo väčšom množstve, ako je potrebné, alebo lieky, ktoré si zdravotný stav pacienta nevyžaduje," vraví.
Už o dva dni vstúpi do platnosti aj nová kategorizácia liekov. Na trhu tak bude o štyridsaťdeväť liekov menej, ale bez doplatku o deväť viac. "V aprílovej kategorizácii bude zaradených 5 407 liekov, čo znamená, že dochádza k miernemu poklesu ich celkového počtu. Doteraz ich bolo 5 456," hovorí Katarína Zollerová.
Zvyšuje sa však počet liekov bez doplatku. Namiesto súčasných 1 704 ich bude 1 713.
Od 1. apríla začnú platiť aj dávno avizované limity na lieky pre penzistov a ťažko zdravotne postihnutých. Seniori zaplatia za mesiac najviac 15 eur, zdravotne postihnutí desať. Takmer 120-tisícom ľudí, ktorí pravidelne platia za lieky vrátia podľa ministerstva zdravotníctva poisťovne za rok približne 5 až 7 miliónov eur. Vybrané skupiny poistencov však dostanú po prvý raz peniaze späť od 1. júla. Poisťovne však zatiaľ ešte nevedia informovať o podrobnostiach.
"Do limitu sa započítavajú len doplatky za najlacnejšie lieky," hovorí Zollerová. "Napríklad, ak lekár predpíše liek s doplatkom 10 eur, ale na trhu existuje najlacnejší liek s rovnakou účinnou látkou s doplatkom 6 eur, do limitu sa tak započíta 6 eur. Týkať sa to bude najmä liekov, ktoré pacienti užívajú dlhodobo."
Ustanovenie vyníma z limitu spoluúčasti doplatky za lieky s nízkou mierou úhrady zo strany zdravotnej poisťovne, menej ako 75 percent z maximálnej ceny. Takáto výška spoluúčasti je nastavená pri liekoch, ktoré neslúžia ako lieky prvej voľby, sú doplnkovou terapiou, nemajú jednoznačne preukázaný nákladovo-efektívny účinok," konštatovala.
Takže ak pacient užíva napríklad originálny liek, akým je detralex na liečbu chronickej žilovej nedostatočnosti a porúch žilovej cirkulácie, od poisťovne sa vrátenia peňazí nedočká. Ide totiž o originálny liek a je naň vysoký doplatok. Na otázku, ako sa budú riešiť prípady, keď napríklad kardiak užíva liek, na ktorý je vysoký doplatok, na trhu je síce niekoľko generík s rovnakou účinnou látkou, ale pomocné látky, ktoré obsahujú, majú negatívny vplyv na jeho zdravotný stav, odpovedala, že v takýchto prípadoch má už dnes poistenec možnosť požiadať zdravotnú poisťovňu o výnimku z úhrady. Podľa Petry Balážovej zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne musia postupovať pri kompenzovaní spoluúčasti pacienta na úhrade liekov v zmysle platnej legislatívy. "Ak sa vyskytnú podobné prípady, bude ich potrebné riešiť individuálne spolu s ošetrujúcim lekárom pacienta," povedala.
Limit na lieky sa nevzťahuje na tých, ktorí sú zamestnaní alebo pracujú na dohodu, ani na tých, ktorí majú dôchodok vyšší ako 50 percent priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Zdravotná poisťovňa vráti pacientovi sumu, o ktorú jeho celková výška doplatkov za lieky za štvrťrok prekročila limit spoluúčasti, do 90 dní od skončenia štvrťroka. Ak je však táto suma nižšia ako tri eurá, vráti mu túto sumu až v ďalšom štvrťroku.

Druhé najlacnejšie
Kto a ako určuje konečnú cenu lieku a doplatok? "Ceny liekov určuje ministerstvo zdravotníctva. Medzi poradné orgány patria napríklad kategorizačná komisia či kategorizačná rada a rôzne ďalšie odborné pracovné skupiny," vysvetľuje Zollerová.
Z pohľadu dlhodobej finančnej udržateľnosti systému verejného zdravotného poistenia však nie je rozhodujúca cena konkrétneho balenia, ale celkové náklady zdravotných poisťovní za lieky, ktoré závisia aj od množstva predpísaných liekov. Dlhodobo sa pohybujú na úrovni približne 30 percent z celkových nákladov na zdravotníctvo, čo je v porovnaní s priemerom krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) privysoké číslo.
"Mali by sme sa však v podiele výdavkov na lieky dostať na úroveň priemeru krajín OECD, teda približne na 17 až 18 percent. Celkové výdavky zdravotných poisťovní predstavujú jednu miliardu eur a výdavky vo forme doplatkov 150 miliónov eur," konštatuje. Ak by teda mali pacienti predpísané lieky s najnižším dostupným doplatkom, ušetrili by až 30 percent výdavkov, čo predstavuje až 45 miliónov eur.
Ministerstvo pripravuje novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá by okrem iného mala obsahovať aj paragraf, podľa ktorého by mali byť lieky na Slovensku druhé najlacnejšie v rámci Európskej únie. "Toto opatrenie bude mať za následok, že lieky sa budú zo Slovenska vyvážať a dostupnosť nových liekov bude menšia. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, prijatie novely zákona bude krokom späť," upozorňuje Igor Novák, prezident Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok. "Ako dôkaz, že tieto obavy nie sú neopodstatnené, je situácia v Grécku, kde po minuloročných drastických opatreniach, ktoré priniesli pokles cien liekov, dosiahol paralelný export také obrovské rozmery, že niektoré lieky z trhu úplne zmizli a vláda musí túto situáciu riešiť umelým obmedzovaním reexportov," hovorí Igor Novák.

Ministerstvo sa nedostatku liekov nebojí
Zollerová však oponuje. "Faktom je, že zo strany farmaceutických firiem boli vyhlásenia tohto typu prezentované ešte koncom roka 2008, keď ministerstvo avizovalo aktívne spustenie referencovania cien liekov. Po piatich ukončených kolách referencovania došlo k zníženiu cien liekov približne o 17 až 18 percent, pričom sme nezaznamenali stiahnutie žiadneho z kľúčových liekov z trhu ani znížený záujem výrobcov o uvádzanie inovatívnych liekov na náš trh." V rámci novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti navrhuje ministerstvo sprísnenie podmienok referencovania cien liekov, čo sa podľa nej celkom pochopiteľne prejavuje na rétorike dodávateľov a ich vyhláseniach o možnej nedostupnosti liekov. "Neobávame sa, že by sprísnením legislatívy došlo k nedostatku inovatívnych liekov na našom trhu. V každom prípade budeme situáciu pozorne monitorovať a v prípade, ak by došlo k reálnemu obmedzeniu dostupnosti kľúčových liekov, budeme pripravení prijať urýchlené opatrenia na riešenie vzniknutej situácie," konštatuje. Hovoriť o oneskorenom vstupe inovatívnych liekov na náš trh je v súvislosti s návrhom novely zákona podľa rezortu zdravotníctva prinajmenšom zavádzajúce. "V prípade zavedenia takéhoto opatrenia by sa malo referencovanie realizovať iba na základe krajín, ktoré majú zavedené euro. Výmenné kurzy mien členských krajín EÚ nepoužívajúcich euro majú nepredvídateľný vývoj. Nestabilita cien liekov a neistý vývoj prostredia tak môžu pôsobiť ako účinná bariéra v prístupe nových liekov na slovenský trh a tým znížiť už aj tak zlý zdravotný stav nášho obyvateľstva," konštatuje však Novák.

Zmeny, ktoré čakajú na pacientov už o pár dní:
* limit spoluúčasti vo výške 30 eur štvrťročne sa vzťahuje na držiteľa preukazu ťažko zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, na toho, kto je invalidný, ale nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok

* maximálny doplatok 45 eur za tri mesiace sa týka starobných dôchodcov, dôchodcov z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku nároku na starobný dôchodok, poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, ak nie je poistený v tomto štáte, alebo na toho, kto dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok

* limit sa nevzťahuje na ľudí, ktorí majú príjem podliehajúci dani z príjmov okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, dôchodok vyšší ako 50 percent priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve

* zdravotná poisťovňa uhradí pacientovi sumu, o ktorú jeho celková výška doplatkov za lieky za štvrťrok prekročila limit spoluúčasti do 90 dní od skončenia štvrťroka

* ak je suma, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, o túto sumu sa zvýši výška úhrad v ďalšom štvrťroku; príslušná poisťovňa ju uhradí na účet poistenca a ak účet nemá, tak poštovou poukážkou

* ak úhrnná výška úhrad za doplatky za lieky prekročí limit, poisťovňa uhradí sumu, o ktorú je prekročený. Do celkovej sumy sa započítavajú doplatky za lieky len vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek

* do úhrnnej výšky sa nezapočítavajú doplatky za lieky, ktorých úhrada pre najlacnejší náhradný liek je stanovená na menej ako 75% maximálnej ceny

* najlacnejší náhradný liek je liek s najnižšou úhradou pacienta za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise

* výška prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek sa určí ako výška doplatku najlacnejšieho náhradného lieku za štandardnú dávku liečiva prenásobená počtom štandardných dávok liečiva vo vydanom lieku

Čo je kategorizácia a čo spoluúčasť
(30.03.2011; Pravda; s. 19; Hudecová Dorota)

O čo ide pri kategorizácii liekov?
Kategorizácia je proces, ktorým sa stanovujú úhrady za lieky z verejného zdravotného poistenia. Prostredníctvom nej ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami kontroluje spotrebu liekov. Určuje sa ňou však aj to, ktoré lieky budú hradené plne, ktoré čiastočne z verejného zdravotného poistenia a za ktoré bude pacient platiť plnú sumu. Výsledkom kategorizácie je Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (skrátene kategorizačný zoznam).

Čo je spoluúčasť pacienta?
Spoluúčasť či jednoducho doplatok pacienta predstavuje rozdiel medzi konečnou cenou lieku v lekárni a výškou úhrady zdravotnej poisťovne.

Ako sa tvorí cena liekov na Slovensku?
Cena liekov sa stanovuje podľa zákonov o cenách a o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Pri podávaní žiadostí o povolenie ceny sa každá farmaceutická spoločnosť riadi usmerneniami a pokynmi ministerstva zdravotníctva.

Kto určuje cenu lieku?
Cenu lieku navrhuje jeho výrobca, schvaľuje ju ministerstvo zdravotníctva.

Čo sú voľnopredajné lieky a kedy hovoríme o potravinových doplnkoch?
Voľnopredajné sú lieky, na ktorých vydanie síce nie je potrebný lekársky predpis, ale u nás je možné kúpiť ich len v lekárni. Potravinové alebo výživové doplnky je možné kúpiť napríklad aj v drogériách, supermarketoch či na čerpacích staniciach. Pravidlá a nariadenia týkajúce sa voľnopredajných liekov sa líšia od krajiny ku krajine. Ich podiel na celkovej spotrebe je okolo 17 %, v niektorých krajinách Európy až 25 %. Väčšina výživových doplnkov nemá žiadne alebo len nenáročné klinické štúdie o účinnosti, takže ich vlastnosti nie sú garantované kontrolným a regulačným orgánom, napr. Štátny ústav kontroly liečiv. Potravinové doplnky sa na Slovensku registrujú na Úrade verejného zdravotníctva SR.

Ktoré voľnopredajné lieky kupujeme najčastejšie?
Spomedzi voľnopredajných liekov najčastejšie nakupujeme lieky proti bolesti a lieky proti chrípke a nachladnutiu. Do lekárne si pre ne zájde pravidelne alebo podľa potreby až 73 % Slovákov. Pomerne vysoké percento ľudí si kupuje aj vitamíny a minerály (59 %), multivitamínové prípravky (42 %) a výživové doplnky na podporu zdravia a imunity (39 %).

Lieky často končia v koši
(30.03.2011; Pravda; s. 21; Hudecová Dorota)

Na jednej strane sťažnosti na vysoké doplatky za lieky, na druhej strane plytvanie. Aj to je realita dnešného zdravotníctva. Viac liekov od lekára totiž nutne neznamená aj kvalitnejšiu a účinnejšiu liečbu. "Príliš veľa liekov môže dokonca pacientov ohroziť, navyše lieky, ktoré by mali zlepšovať zdravotný stav, odbúravať nežiaduce dôsledky ochorení, často končia ako odpad," vraví Katarína Zollerová z ministerstva zdravotníctva. "Počet liekov, ktoré končia ako odpad, narastá každoročne približne o 12 percent. Kým napríklad v roku 2004 sa vyzbieralo 40 087 kilogramov liekov, minulý rok to už bolo 97 714 kilogramov," konštatuje.
Väčšinou ide o lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Dá sa tejto nadspotrebe a neefektivite zabrániť? "Zvýšenú pozornosť nadmernej či duplicitnej preskripcii liekov musia venovať najmä zdravotné poisťovne. Prvoradou úlohou ministerstva je vytvoriť primeraný právny rámec umožňujúci v prípade potreby zakročiť proti neúčelnej preskripcii liekov," hovorí Zollerová. "Ak poisťovňa v rámci revíznej činnosti zistí napríklad neúčelné predpisovanie určitého lieku, má mať možnosť podať návrh na úpravu pravidiel kategorizácie tak, aby sa v budúcnosti nehospodárnemu zaobchádzaniu zamedzilo, alebo riešiť tento spor priamo s predpisujúcim lekárom," dodáva.
"Spolupodieľame sa na príprave súboru opatrení liekovej politiky, ktoré smerujú k predpisu správneho lieku v správnej dávke a liekovej forme v správny čas," vraví Judita Smatanová zo zdravotnej poisťovne Union. "Výsledkom našej liekovej politiky je dosiahnutie racionálnej farmakoterapie, ktorá je podporená pravidelnou kontrolou účelnosti preskripcie liekov, analyzovaním spôsobu ich predpisovania a súčinnosťou pri vypracovávaní štandardov diagnostických a liečebných postupov a ich pravidelnej aktualizácii."

Príklady neefektivity:

Lieky:

* v roku 2010 bolo 224 000 pacientov, ktorým lekári predpísali v jednom mesiaci lieky s tou istou účinnou látkou, 170-tisíc pacientom boli v jednom mesiaci predpísané tie isté lieky, pacient v priebehu pol roka užíval 47 rôznych druhov liekov - každý 4. deň mu lekár predpísal nejaký liek a celkom vybral 348 balení

* duplicitné alebo kontraindikované lieky často predpíše ten istý lekár

* interakcie bývajú aj závažné - priame ohrozenie zdravia pacienta

* pacientom hrozí predávkovanie alebo získanie závislosti od návykových látok

Ambulancie a laboratóriá

* počet výkonov, predpísaných liekov a žiadaniek na laboratórne vyšetrenia je u istého počtu lekárov neštandardne vysoký (aj nízky) a nedá sa vždy vysvetliť len štruktúrou a chorobnosťou pacientov

* 87% pacientov má výkon špeciálne polohovanie 1- až 10- krát za štvrťrok - existujú však aj prípady s vyše 100 výkonmi za štvrťrok, teda s dvoma polohovaniami v jednom pracovnom dni

* lekári robia vyšetrenia a odporúčajú laboratórne vyšetrenia alebo RTG, CT či MR duplicitne, na inú diagnózu, ako sú odporúčané, neodôvodnene veľa - bez efektu na zdravotný stav, dokonca s rizikom jeho zhoršenia (zbytočné ožarovanie, navštevovanie ambulancií)

Nemocnice:

* pri štvrtine hospitalizácií sa pacient ocitne na viac ako jednom nemocničnom oddelení

* sú nemocnice, kde sa násobne viackrát objaví pacient na najdrahších a špecializovaných lôžkach na oddeleniach ARO a JIS - revízne kontroly potvrdili, že nie vždy sa to dá vysvetliť náročnosťou stavu pacientov

* pacient bol počas jednej hospitalizácie deväťkrát preložený v rámci nemocničných oddelení

* pacient počas prvých cca troch dní v nemocnici putoval až po štyroch rôznych oddeleniach

* prekladanie pacienta na oddeleniach bez pridanej medicínskej hodnoty

* slabá diagnostika v nemocniciach

* "odkladanie" pacientov z vysokošpecializovaných a fakultných nemocníc do regionálnych a okresných nemocníc

* drahé a špecializované lôžka na ARO slúžiace ako "prebúdzacie"

Vedci objavili mutáciu spôsobujúcu leukémiu
(30.03.2011; www.aktualne.sk; Prílohy, Aktualne.cz, jem)

Lekári o generikách a ich cenách neinformujú
(30.03.2011; www.aktualne.sk; Domov, Harkotová Stanislava)

Názov lieku už na recepte zrejme nenájdeme
(29.03.2011; www.pluska.sk; SITA)

Generickú preskripciu podporuje väčšina pacientov
(29.03.2011; www.openiazoch.sk; Zdravotníctvo, SITA)

Predpisovanie účinnej látky možno už od októbra
(29.03.2011; www.webnoviny.sk; Zdravie, SITA)

Zavedenie generickej preskripcie podporuje viac ako polovica ľudí
(29.03.2011; www.zzz.sk; TASR)

MZ SR odmieta preplácanie antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia
(29.03.2011; www.zzz.sk; TASR)

Aktivisti žiadajú preplácanie antikoncepcie z poistenia
(29.03.2011; www.sme.sk; Ekonomika, tasr)

ZDRUŽENIE MOŽNOSŤ VOĽBY: SLOVENSKO ZLYHÁVA V ZABEZPEČENÍ PRÍSTUPU ŽIEN K ANTIKONCEPCII
(29.03.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 8/11; ÁBELOVÁ Miroslava)

Slovensko zlyháva v zabezpečení prístupu žien a dospievajúcich dievčat k antikoncepcii. Tvrdia to predstaviteľky mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú antidiskrimináciou, dodržiavaním ľudských práv a reprodukčných práv žien. Upozorňujú, že antikoncepcia sa zo zdravotného poistenia neuhrádza. Mnohé ženy si ju preto nemôžu dovoliť, čo obmedzuje ich právo rozhodnúť sa, či chcú mať deti. Vyzývajú vládu, aby prijala zmeny.
Zatiaľ čo 18 z 27 členských štátov Európskej únie prepláca antikoncepciu v plnej miere, alebo aspoň čiastočne, slovenské ženy za ňu zaplatia od 7 do 15 eur mesačne. To podľa Adriany MESOCHORITISOVEJ zo združenia Možnosť voľby obmedzuje ženy najmä zo sociálne slabšieho prostredia, slobodne sa rozhodovať o svojej plodnosti.
A. MESOCHORITISOVÁ: "K tým najohrozenejším skupinám na Slovensku patria ženy s nízkom príjmom, tie sú obzvlášť ohrozené. Pre ženy, ktoré majú nízky príjem, je častokrát otázka voľby prežitia toho, či si zakúpia bezpečnú antikoncepciu alebo zabezpečia svoju rodinu. Tieto ženy nemajú reálnu možnosť voľby."
Ďalšou ohrozenou skupinou sú podľa nej ženy vystavené násiliu.
A. MESOCHORITISOVÁ: "Je to každá piata žena, ktorá je vystavená násiliu. Schopnosť tých žien kontrolovať svoju plodnosť ovplyvňujú v takomto vzťahu mnohé faktory. Partneri často zneužívajú tehotenstvo žien na to, aby dostali ženy ešte pod väčšiu kontrolu. Ženy žijúcich v násilných vzťahoch často trpia aj ekonomickým násilím, nemajú dostatok financií, alebo vôbec nemajú prístup k financiám na to, aby si zakúpili antikoncepčné prostriedky."
Problém sa podľa aktivistiek týka aj absentujúcej sexuálnej výchovy na školách bez predsudkov spôsobených silným vplyvom cirkvi. Zároveň tvrdia, že z medzinárodných záväzkov, ktoré Slovensko má, ako aj z našej ústavy vyplýva, že by mal byť prístup k antikoncepcii bezplatný. Preto vyzývajú vládu a parlament na zmenu. Cristina ZAMPA, Centrum reprodukčných práv New York:
"Odporúčame zabezpečiť prístup žien zo všetkých sociálnych vrstiev ku všetkým moderným druhom antikoncepcie a aby bola plne hradená zo zdravotného poistenia. Chceme tiež, aby vláda zabránila prekážkam v prístupe k informáciám o antikoncepcii a tiež aj sexuálnu výchovu na školách."
Hovorkyňa ministra zdravotníctva Ivana UHLIARIKA z KDH Katarína ZOLLEROVÁ tvrdí, že názory o preplácaní antikoncepcie kategoricky odmietajú.
Katarína ZOLLEROVÁ: "Antikoncepcia ako kontraceptívum nie je ani liek na záchranu života, ani na vyliečenie choroby. Ministerstvo zdravotníctva odmieta informácie o tom, že cena antikoncepčných prípravkov je vysoká a bráni ženám v ich slobodnom rozhodovaní o reprodukcii a živote, pretože pojem vysoká cena je značne subjektívny. Systém verejného zdravotného poistenia by v žiadnom prípade nemal nahrádzať systém sociálneho zabezpečenia."

LEKÁRI SPISUJÚ PETÍCIU
(29.03.2011; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; por. 5/13; GULOVÁ Zuzana)

Lekárska komora spisuje petíciu. Nepáči sa jej novinka, ktorá sa týka predpisovania liekov. Na miesto názvu liečiva by mala byť na recepte účinná látka. Lekári tvrdia, že o liečbe potom nebudú rozhodovať oni. Zdravotné poisťovne zmenu obhajujú.
Za lieky doplácame viac, ako treba. Že existujú lacnejšie, často ani nevieme. Poisťovňa Union má aj presné čísla. Jej poistenci v lekárni nechajú o 30 percent viac, ako by mali. Za rok minú zbytočne 2 milióny eur.
Tomáš TESAŘ, zdravotná poisťovňa Union: "Dochádza k tomu, že ten pacient jednoducho platí podstatne viacej za účinnú látku, ako by mohol, keby bol predpisovaný liek najlacnejšie."
Teraz to funguje takto. Lekár na recept napíše obchodný názov lieku. Pacient si môže v lekárni vybrať iný, ak mu lekárnik ponúkne lacnejšiu alternatívu. Po novom by lekár napísal účinnú látku. Pacient by sa k najlacnejšej náhrade dostal omnoho jednoduchšie. Lekárska komora s touto zmenou nesúhlasí."
Milan DRAGULA, prezident Slovenskej lekárskej komory: "Lekár bude ťažko ovplyvňovať liečbu pacienta, keď nevie, aký liek dostane."
Petíciu už podpísalo 3 500 lekárov. Zdravotné poisťovne ich postoj nechápu. Zodpovednosť za liečbu podľa nich ostane na lekárovi.
Ľudmila KRČ JEDINÁ, Všeobecná zdravotná poisťovňa: "Rozhoduje o tom, ktorú účinnú látku vyberie, akú liekovú formu, v akom dávkovaní, aplikačnú formu."
Ak novinka prejde, podľa ministerstva na doplatkoch ušetríme 45 miliónov eur.
M. DRAGULA: "Predpisovanie účinnej látky neprinesie úspory, pretože keď sme porovnávali ceny rôznych generík, tak sú približne rovnaké."
Novinka je momentálne v pripomienkovom konaní. Účinnú látku by mali lekári predpisovať od októbra.

VŠZP VRAJ PODVÁDZALA
(29.03.2011; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/17; MAŤAŠOVSKÁ Petra)

Všeobecná zdravotná poisťovňa v minulosti skresľovala svoj hospodársky výsledok - to tvrdí minister zdravotníctva, Ivan UHLIARIK. Údajne si poisťovňa tri roky umelo zlepšovala hospodárenie. Bývalý minister, aj vtedajšie vedenie poisťovne obvinenia odmietajú. Prípadom sa bude pravdepodobne zaoberať súd.
Predošlé vedenie najväčšej zdravotnej poisťovne je v podozrení z podvodu. Údajne v rokoch 2007 až 2009 viedlo nereálne účtovanie.
Ivan UHLIARIK (KDH), minister zdravotníctva: "V súvislosti s týmto podozrením zo skresľovania účtovnej evidencie je Všeobecná zdravotná poisťovňa rozhodnutá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa."
Exminister tieto slová odmieta. Rovnako aj bývalé vedenie poisťovne.
Richard RAŠI (Smer-SD), bývalý minister zdravotníctva: "Ide o politický boj, ktorý sa snaží preniesť ministerstvo na úroveň Všeobecnej zdravotnej poisťovne, lebo nedokáže riešiť aktuálne problémy lekárov a pacientov."
Zuzana ZVOLENSKÁ, bývalá generálna riaditeľka VŠZP: "Absolútne odmietam takéto obvinenia. Tam jednoznačne neprichádzalo k žiadnym úpravám v účtovníctve."
Dlh štátnej poisťovne je takmer 70 miliónov eur. Od začiatku roka sa už neprehlbuje. Poisťovňa šetrí. O niekoľko dní nepredĺži zmluvy asi 130 oddeleniam a 200 lekárom špecialistom. Ktoré regióny pocítia redukciu najviac, je stále tajomstvom.
Marián FAKTOR, generálny riaditeľ VŠZP: "Neviem v tejto chvíli povedať, ako je to regionálne a podľa jednotlivých odborností."
Milan DRAGULA, prezident Slovenskej lekárskej komory (telefonát): "Tá neistota môže byť problém hľadať si svojho lekára špecialistu a zo strany poskytovateľov je to zlé, keď dostane v takej krátkej časovej lehote výpoveď."
Ivan UHLIARIK: "Chceme, aby tie výkony, ktoré sú špecializované, aby sa robili v centrách, aby pacient dostal tú najlepšiu kvalitu."
Či v rámci optimalizácie siete nepredĺžia poisťovne zmluvu práve vášmu lekárovi, zistíte už od apríla.

Cievni chirurgovia sa stretnú na odbornom vedeckom kongrese v Jasnej
(28.03.2011; www.zzz.sk;TASR)Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi