SKENDE
Domov

Výhody členstva v SLK

V zákone č. 578/2004 Z. z., § 49 ods. 1  písm. b) sa uvádza: komora chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom povolania lekára a v písm. e) komora zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu povolania lekára. SLK sa usiluje na všetkých úrovniach napĺňať tieto ustanovenia

- www.lekom.sk: len členovia SLK majú prístup ku kompletným informáciám na webstránke SLK (všetko, čo ako lekár potrebuje vedieť o dianí v oblasti zdravotníctva na Slovensku)


- Komplexný systém právnej ochrany lekára
I. Bezplatná linka telefonickej právnej pomoci    
Komora prostredníctvom právneho zástupcu komory Advokátskej kancelárie ŠKODLER&PARTNERS, s.r.o. zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci formou telefonickej právnej poradne. Každému členovi komory je bezplatné právne poradenstvo prístupné v pondelok od 13,00 hod. do 17,00 hod. a stredu od 08,00 hod. do 12,00 hod.
II. Sprostredkovanie právnej pomoci formou právneho zastupovania  
III. Poistenie právnej ochrany lekára - trestné právo, priestupkové konania, pracovné právo
Pre viac informácií prosím kliknite sem (len členovia)

- Rokovania so zdravotnými poisťovňami: Slovenská lekárska komora založila Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) za účelom presadzovania oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
- viac informácií o ZAP nájdete na www.zapsk.sk

- ďalšie vzdelávanie: SLK sprostredkúva výhodnejšie finančné, organizačné a technické podmienky pri ďalšom vzdelávaní členov SLK, pre viac informácií kliknite sem

- časopis Medikom dostávajú členovia SLK (ktorí majú riadne splnené povinnosti člena)

Okrem vyššie uvedeného ponúka Slovenská lekárska komora svojim členom aj iné možnosti a výhody, ktoré sú zverejnené nižšie.

Výhody sa stále rozširujú. Môžu ich však využívať len tí členovia, ktorí spĺňajú všetky podmienky riadneho členstva.
 

ZVÝHODNENÉ PONUKY PRE ČLENOV SLK:

bankové služby a poistenie:


všetko pre Vašu ambulanciu:


auto-moto:


bývanie:


relax, cestovanie, voľný čas:

 
vzdelávanie:


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi