SKENDE
Domov » Výhody členstva v SLK

Vozidlá Hyundai za zvýhodnenú cenu

Slovenská lekárska komora a spoločnosť IMPA Dolný Kubín s.r.o. podpísali v apríli 2011 dodatok k zmluve na dodávku automobilov a servis automobilov, na základe ktorého budú mať členovia SLK možnosť nakupovať  za zvýhodnených podmienok vybrané typy vozidiel značky ŠKODA a HYUNDAI.


Obchodné miesta spoločnosti:
IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
kontakt: Mgr. Božena Hajduová,  tel: 0907979012; e- mail: hajduova@impa.sk
 
IMPA  Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava - poštová adresa: Janoškova 2278, P.O. BOX 78, 026 01 Dolný Kubín
kontakt: Roman Zámečník,  tel: 0907979003; e- mail: zamecnik@impa.sk
 
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o,. Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava – poštová adresa: Ul. 1. mája 3528, 031 01 Liptovský Mikuláš
kontakt: Tibor Ilavský,  tel: 0918820211;  e-mail: ilavsky@impa.sk
 
IMPA Šamorín, s.r.o Panónska cesta 23, Bratislava – Poštová adresa: Bratislavská 75, 931 01 Šamorín
Kontakt: Eva Brezovská, tel:0918825358; e-mail: brezovska@impa.sk
 
IMPA  Žiar nad Hronom s.r.o. Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
Kontakt: Tatiana Sedliaková, tel:0905669255; e-mail: sedliakova@impa.sk

Viac informácií o ponúkaných zľavách pre členov SLK tu
 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi