SKENDE
Domov » Aktivity a stanoviská SLK » Aktivity SLK 2011 » Petícia SLK proti generickej preskripcii

Odpovede na otázky médií k petícii

12.4.2011 odovzdal petičný výbor SLK Národnej rade SR, Ministerstvu zdravotníctva SR a Kancelárii prezidenta SR petície s podpismi približne 3 700 lekárov, ktorí žiadajú ponechanie doterajšieho spôsobu predpisovania liekov a začatie odbornej diskusie. SLK požiadala o stiahnutie návrhu zákona.
Kancelária prezidenta postúpila petíciu Ministerstvu zdravotníctva na vybavenie so žiadosťou o informovanie o ďalšom postupe. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo petičnému výboru SLK, že návrh zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v ktorom môžu profesijné organizácie uplatniť svoje pripomienky. SLK tak urobila v rámci riadneho pripomienkového konania a predložila k návrhu zásadné pripomienky, ku ktorým sa konalo tzv. rozporové konanie. To skončilo nedohodou, nakoľko MZ SR neprijalo ani jednu pripomienku SLK. Návrh zákona bol bez pripomienok SLK posunutý do ďalšej fázy legislatívneho procesu.
Predseda NR SR postúpil petíciu Výboru pre zdravotníctvo NR SR, ktorý včera pozval zástupcov petičného výboru SLK na rokovanie o petícii. Na rokovaní sme predniesli všetky odborné argumenty proti zmene spôsobu predpisovania. O nich potom členovia výboru diskutovali. Uznesením vzali petíciu na vedomie a žiadajú MZ SR predložiť odborné argumenty vrátane štúdii v prospech zavedenia zmeny. O písomné predloženie odborných argumentov požiadali tiež SLK.
SLK tieto argumenty poslancom NR SR predloží. Zodpovednosť za prípadne prijatý zlý zákon a jeho dôsledky pre občanov leží na nich.
 


MUDr. Dagmar Takácsová, predsedníčka Legislatívneho výboru SLK a členka petičného výboru

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi