SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » JÚN 2011

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 23.6.2011

1 500 lekárov hrozí odchodom
(23.06.2011; Hospodárske noviny; s. 1; -)
Lekári zbierajú podpisy tých, čo sú ochotní dať výpoveď. Zároveň chcú s ministrom zdravotníctva aj diskutovať.


Výpovede sa chystá podať 1 500 lekárov. Zatiaľ
(23.06.2011; Pravda; s. 1;4-5 Hunková Mária)

Zostanú slovenské nemocnice na jeseň bez personálu? Takmer štvrtina lekárov štátnych nemocníc potvrdila, že je pripravená podať hromadné výpovede. Podporu tomuto radikálnemu kroku vyslovilo zatiaľ 1 500 ľudí, v najbližších týždňoch však ich počet pravdepodobne narastie. Lekárski odborári totiž zisťovali ochotu odísť zo zamestnania doteraz iba v niekoľkých najväčších nemocniciach, do ostatných sa ešte len chystajú. Pridať by sa k nim mohli aj zdravotné sestry, ktoré sa s ministerstvom zdravotníctva už dlhší čas nedokážu dohodnúť na splnení svojich požiadaviek.
Situáciu považuje za vážnu ministerstvo zdravotníctva aj koalícia. Minister Ivan Uhliarik vyzval zdravotníkov na rokovania, pričom deklaroval ochotu splniť väčšinu ich požiadaviek.
"Je určite potrebné s nimi rokovať, lebo ak by sa lekári naozaj rozhodli podať výpovede, máme problém," povedal Peter Kalist z SaS. Problém bude podľa neho ešte väčší, ak sa lekári do akcie budú naďalej zapájať v takýchto počtoch a takýmto tempom.
Predseda Lekárskeho odborového združenia Marián Kollár potvrdzuje, že ochota lekárov pristúpiť ku krajnému riešeniu je zatiaľ veľká. "Vzhľadom na to, že sa nachádzame v polovici prvej etapy tejto akcie, percentá prevýšili všetky očakávania. Vo fakultných nemocniciach sa to pohybuje od 60 do 90 percent," povedal. Zbieranie podpisov by malo pokračovať do polovice júla, k reálnemu podávaniu výpovedí by mohlo dôjsť na jeseň.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že podporuje všetky požiadavky odborárov okrem ukončenia premeny nemocníc na akciové spoločnosti. "Nechceme nemocnice, ktoré fungovali ako za socializmu, chceme moderné a efektívne nemocnice," povedal včera minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH). Odborári okrem zastavenia transformácie žiadajú aj vyššie platy, viac peňazí v zdravotníctve či dodržiavanie Zákonníka práce, najmä v otázke nadčasov.
"Transformácia nemocníc, ktorú schválila Národná rada, je významným krokom k rastu platov lekárov. Takmer trojnásobok priemernej mzdy už dnes zarábajú lekári v nemocniciach, ktoré sa pred šiestimi rokmi transformovali na štátne akciové spoločnosti," uvádza rezort zdravotníctva vo svojom stanovisku.
Lekári nesúhlasia. "Rezort všade opakuje, že transformácia nemocníc na akciové spoločnosti je tým čarovným prútikom, ktorý vyrieši všetky problémy slovenského zdravotníctva. Toto však považujeme za falošnú zásterku, ktorá v konečnom dôsledku len povedie k zmene vlastníckych vzťahov a nezvratnosti tohto procesu do budúcnosti. Zavedenie transformácie vnímame ako posledný klinec do rakvy zdravotníctva," dodal Kollár.
Podľa bývalého ministra zdravotníctva Richarda Rašiho (Smer) by vláda mala lekárom vyhovieť. "Keď sa už naši lekári rozhodli, že majú toho dosť, situácia je naozaj kritická. Buď to vláda začne riešiť, alebo nastane kolaps. Tisícpäťsto lekárov je veľmi veľa a to je ešte len začiatok. Problém sa musí riešiť komplexne - lekárov, sestry aj ostatných zdravotníckych pracovníkov," povedal.

Zdravotné sestry rovnako avizovali tvrdšie kroky v prípade, že nebudú doriešené ich požiadavky. Aj ony žiadajú zvýšenie platov, kontrolu dodržiavania personálnych normatív, ale aj skorší odchod do dôchodku či vytvorenie odboru ošetrovateľstva. Namiesto toho však dostali len návrhy na čiastkové zmeny.
Odchod do penzie v 58 veku má napríklad nahradiť nárok sestier po päťdesiatke odmietnuť prácu nadčas či nočnú službu. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová to však považuje za zbytočné. "Pri súčasnom odmeňovaní takmer žiadna sestra túto možnosť nevyužije. Došlo by k radikálnemu zníženiu jej príjmu a zároveň vymeriavacieho základu pred dôchodkom," povedala.
Podľa predstáv sestier nebolo splnená ani požiadavka vyššej minimálnej mzdy, ktorú poslanci navrhli zvýšiť z 1,80 eura na 3 až 4 eurá. "Návrh vyzerá na prvý pohľad pozitívne, je však potrebné uvedomiť si, že toto minimum nezohľadňuje vôbec absolvovanie špecializačného štúdia ani počet rokov výkonu praxe," uviedla Lévyová. Sestry sa preto obávajú, že úpravy, ktoré navrhujú poslanci, vznikli skôr preto, aby sa vyrovnali platy sestier v menších a štátnych nemocniciach, pre ktoré by to bolo pred prechodom na akciové spoločnosti výhodné. "Tento spôsob by zabezpečil, že do systému nebude potrebné vliať žiadne ďalšie finančné zdroje a všetky zdravotnícke zariadenia by boli na jednej lodi, s čím v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť. Poukazovanie na dosiahnutie lepších podmienok v oblasti odmeňovania v rámci kolektívneho vyjednávania je v súčasnej situácii nanajvýš alibistické," tvrdí Lévyová.
Aj keď poslanecké návrhy by zo siedmich požiadaviek sestier mali vyriešiť len dve, rezort zdravotníctva je spokojný. "Ministerstvo ponúklo sestrám riešenie všetkých bodov, ktoré žiadali v petícií. Väčšine bodov vyhovelo, tak ako to sestry samy píšu vo svojom stanovisku, niektoré body musia byť predmetom ďalších rokovaní s ďalšími ministerstvami," uviedla pre Pravdu hovorkyňa ministerstva Katarína Zollerová.
Sestry však podobné vyhlásenia označujú ako zavádzanie. "Chceme dôrazne uviesť, že vyhlásenia ministra zdravotníctva, že všetkých sedem požiadaviek členov petičného výboru je vyriešených, považujeme za zavádzajúce," povedala Lévyová.


Výpoveďou hrozí 1500 lekárov
(23.06.2011; Sme; s. 4; sita)
Deklaráciu o pripravenosti podať výpoveď zatiaľ podpísalo 1500 lekárov, väčšinou z fakultných nemocníc. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý v nemocniciach urobilo Lekárske odborové združenie. "Nevylučujeme, že môže v krátkej budúcnosti nastať preklopenie deklarácií na reálne podanie výpovedí so všetkými dôsledkami," povedal predseda LOZ Marian Kollár. Lekári majú štyri požiadavky: dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov.
Zbieranie podpisov potrvá do polovice júla, odborári avizujú, že ešte chcú rokovať. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo odborárov, aby rokovali s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom tak, ako to robia ostatné stavovské združenia, a prestali odkazovať požiadavky cez médiá.
ANKETA
(23.06.2011; Trend; č. 25, príloha zdravotníctvo, s. IV; -)
* Ako vidíte budúcnosť nadštandardných služieb v slovenskom zdravotníctve o päť rokov? Za čo si budú môcť pacienti priplatiť?

 

Renáta Mihályová, Medissimo: Dôležité bude nájsť jasnú odpoveď, čo je to vlastne štandard a nadštandard v zdravotníctve. Rozhodujúce zmeny môžu priniesť legislatívne úpravy zákonov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, určenie pravidiel pre verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Dopyt po kvalite bude počas nasledujúcich rokov rásť. Plánujeme rozšírenie ordinačných hodín aj na víkend, rozšírenie ordinačných hodín pre rádiodiagnostiku aj na večerné hodiny, využívanie moderných technológií pre rýchlu diagnostiku, aby klienti ušetrili čas.

Juraj Vančík, Prvá súkromná nemocnica Košice Šaca: Ľudia si budú musieť zvyknúť, že služby lekára niečo stoja. Žiaden štát na svete nemá na to, aby hradil účty za zdravotníctvo. V budúcnosti sa bude diferencovať viac kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pribudne top štandard v rovine päťhviezdičkových hotelov a, samozrejme, od toho sa bude stupňovať nižšia úroveň nadštandardu. Základom je však definovanie toho, čo je štandard.

Eva Vidová, Centrum mikrochirurgie oka: Reálne to bude asi tak, že pacienti, ktorí budú chcieť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, si budú hradiť nadštandard aj naďalej. Nemocnice budú naďalej chátrať a riešiť problém nedostatku, ktorý je bázou na vytváranie korupčného prostredia. Potom prichytíme a možno aj odsúdime za korupciu zopár lekárov a budeme si myslieť, že účinne bojujeme s korupciou. Ale jedinou možnosťou na jej odstránenie je zmeniť financovanie, umožniť legálne spolufinancovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, teda zmeniť nedostatok na dostatok.

Miroslav Žilinek, Zdravotná poisťovňa Dôvera: Slovenská medicína nie je horšia ani v liečbe, ani v diagnostike ako zahraničná. Nemá zvládnutý manažment pacienta, prístup k nemu a organizáciu jeho liečby. Budúcnosť vidím skepticky: rozsah hradený zo zákona sa nezmení, priestor na individuálne zdravotné pripoistenie tak nevznikne. Rozšíri sa akurát ponuka nadštandardu v nemocniciach a pribudne viac súkromných polikliník v menších mestách.

Vladimír Cupaník, Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Koch: Situácia vo vyspelých krajinách dokazuje, že dopyt po nadštandardných službách bude existovať aj v budúcnosti. Som presvedčený, že najideálnejším riešením bude doplnkové zdravotné poistenie. V súčasnosti hospodárstvo negeneruje dostatok finančných prostriedkov pre zdravotníctvo, na druhej strane je nevyhnutnosťou dokončiť zdravotnícke reformy a hľadať zdroje v samotnom zdravotníckom systéme.


Nemocnice plánuje opustiť 1 500 lekárov
(23.06.2011; Hospodárske noviny; s. 5; Kohútiková Katarína)
Špecifikum lekárskej vzbury: Nesúhlas s akciovkami
(23.06.2011; www.aktualne.sk; Domov, 00.00, s. -; Harkotová Stanislava)
Uhliarik: Máme vysoké nároky
(23.06.2011; Plus jeden deň; s. 3; ig)
"KAŽDÉ zdravotnícke zariadenie a každý riaditeľ nemocnice starostlivo zvažuje prijímanie zamestnancov. V tomto zmysle sú aj na ošetrovateľov kladené vysoké nároky. Nemôžem sa však vyjadrovať k osobnému zlyhaniu človeka vzhľadom na to, že teraz prebieha vyšetrovanie. Nevieme, či to bolo naozaj tak, ako to hovoria médiá. Počkajme si na výsledky. Podobným situáciám sa len ťažko dá predchádzať," povedal nám ku kauze usmrtenia pacientky minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.
LEKÁRI NA "ČESKEJ CESTE", DISKUSIA S MINISTROM ZDRAVOTNÍCTVA I. UHLIARIKOM A PREDSEDOM LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA M. KOLLÁROM
(22.06.2011; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19.55; por. 2/2; BIELIK Peter)
Podať výpoveď je pripravených 1 500 lekárov
(22.06.2011; Sme, SITA)
LOZ: Rušenie lôžok je šetrenie na úkor pacienta
(22.06.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; TASR)
Rušenie lôžok údajne zhorší opateru dlhodobo chorých
(22.06.2011; www.webnoviny.sk; Zdravie, s. -; SITA)
Podať výpoveď je pripravených 1 500 lekárov
(22.06.2011;
www.pluska.sk; 11.10, s. -; SITA)
sú pripravení presadzovať svoje požiadavky aj tvrdšími akciami. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý si v nemocniciach urobilo Lekárske odborové združenie (LOZ). Deklaráciu o pripravenosti podať výpoveď zatiaľ podpísalo 1 500 lekárov.
"Nevylučujeme, že môže v krátkej budúcnosti nastať preklopenie spomenutých deklarácií na reálne podanie výpovedí so všetkými dôsledkami," povedal predseda LOZ Marian Kollár. Zbieranie podpisov by malo trvať do polovice júla, odborári zatiaľ podporu zisťovali najmä vo fakultných nemocniciach, tam podľa Kollára dosiahla 60 až 85 %. LOZ má aktuálne takmer dvetisíc členov, oslovujú však aj nečlenov. Podporu zároveň čakajú aj od ďalších organizácií v rezorte. Zatiaľ však postupujú sami.
Odborári však avizujú, že ešte chcú rokovať. "Sme stále pripravení na korektný dialóg, ale nemôžeme sedieť a čakať so založenými rukami," uviedol Kollár. Lekári žiadajú presadenie štyroch požiadaviek, a to dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov zdravotníkov. "Chceme zdôrazniť, že sú len jedny požiadavky, ktoré chceme presadiť, nemôžeme v žiadnom prípade pristúpiť k ich zmierňovaniu, niet nadradenej ani menej dôležitej požiadavky," skonštatoval Kollár. Odborári pritom odmietajú, že ich akcia ja motivovaná politicky. "Tu ide v prvom rade o občana, toto nie je žiadna politicky motivovaná akcia, myslím si, že LOZ nikdy nemalo tendencie robiť niečo na politickú objednávku," skonštatoval Kollár.
Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii vyzvalo Lekárske odborové združenie, aby si sadlo za rokovací stôl s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom tak, ako to robia ostatné stavovské združenia a prestalo odkazovať svoje požiadavky cez médiá. Rezort je podľa zverejneného stanoviska pripravený nájsť dohodu s odborármi tak, aby na požiadavky lekárov nedoplatili pacienti. "Pozývam zástupcov LOZ za rokovací stôl, určite sa dohodneme," odkázal odborárom minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Ministerstvo sa vyjadrilo aj k jednotlivým požiadavkám lekárov. Jednu z nich, a to zastavenie transformácie nemocníc, rezort dlhodobo odmieta. "Ďakujeme pekne," reagovali odborári. Podľa nich takúto ponuku od ministra už dostali a neprijali ju.
Lekári hrozia výpoveďami: Majú 1500 podpisov!
(22.06.2011; www.pluska.sk; 11.33, s. -; TASR)
LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽIADA PRESADENIE ŠTYROCH POŽIADAVIEK
(22.06.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 1/12; POTOCKÝ Erik)
Viac ako 1500 lekárov je pripravených podať výpovede, ak vláda nezačne riešiť ich požiadavky. Dosiahnuť chcú najmä dofinancovanie zdravotníctva, ale aj zastavenie premeny štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva ich vyzýva na rokovanie. Transformáciu nemocníc však zastaviť nemieni.
Lekárske odborové združenie žiada presadenie štyroch požiadaviek, a to dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov zdravotníkov. Predseda lekárskych odborov Marián KOLLÁR tiež zdôraznil, že všetky ich požiadavky sú rovnocenné a nemôžu v žiadnom prípade pristúpiť k ich zmierňovaniu.
Marián KOLLÁR: "Zdôrazňujeme, že sme stále pripravení na korektný dialóg s vládou Slovenskej republiky, ale zároveň nemôžeme sedieť a čakať so založenými rukami. V plnom prúde sa rozbehol proces podpisovania deklarácií o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru, na ktorých je v súčasnosti už podpísaných viac ako 1500 podpisov."
Podpisy chcú lekárske odbory zbierať do polovice júla.
M. KOLLÁR: "Nevylučujeme, že môže v krátkej budúcnosti nastať preklopenie spomenutých deklarácií na reálne podanie hromadných výpovedí so všetkými dôsledkami čo s tým súvisia a teda vydať sa českou cestou."
Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na ich požiadavky tlačovou správou, v ktorej súhlasí s požiadavkami týkajúcimi sa pracovno-právnych vzťahov aj dofinancovania systému. Rezort však zásadne odmieta zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Práve táto transformácia má viesť aj k zvýšeniu platov zdravotníckych pracovníkov a tým podľa ministerstva aj k splneniu jednej z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia. Odborári však trvajú na tom, že zmeny štátnych nemocníc na akciové spoločnosti ešte viac zhorší postavenie zdravotníkov a ohrozí zdravotnú starostlivosť. Téme sa budeme venovať aj naďalej a budeme vás informovať v ďalšom spravodajstve.
Uhliarik: Nechceme nemocnice, ktoré by fungovali ako za socializmu
(22.06.2011;
www.orangeportal.sk; 15.46, s. -; TASR)
Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik verí, že lekárov, ktorí sú ochotní podporiť Deklaráciu k pripravenosti ukončenia pracovného pomeru, dokáže presvedčiť zmenami, ktoré pripravuje jeho rezort. "Nechceme nemocnice, ktoré fungovali ako za socializmu, chceme moderné a efektívne nemocnice," komentoval petíciu Lekárskeho odborového združenia (LOZ).
Uhliarik tvrdí, že chápe požiadavky odborárov, súčasne ho však prekvapuje ich negatívny postoj k transformácii nemocníc. "Veď dnes v nemocnici, ktorá nie je akciovou spoločnosťou, sa priemerná mzda pohybuje okolo 1600 eur, v nemocnici, ktorá je akciovou spoločnosťou, je priemerná mzda 2000 eur," poukázal.
Predseda LOZ Marián Kollár dnes na tlačovej besede oznámil, že ochota odborov na dialóg s rezortom sa môže veľmi rýchlo zmeniť na český scenár. Podávanie výpovedí nevylúčil už túto jeseň. Pod Deklaráciu k pripravenosti ukončenia pracovného pomeru už údajne vyzbierali 1500 podpisov.
HROMADNÉ VÝPOVEDE LEKÁROV MÔŽEME ČAKAŤ OD POLOVICE JÚLA, UŽ ICH PODPORILO 1 500 LEKÁROV
(22.06.2011; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 17.00; por. 1/6; SUDECKÝ Ratko)
Výpovede je pripravených dať asi 1 500 lekárov. Ak vláda v nasledujúcich troch týždňoch nepristúpi na dialóg, výpovede budú realitou už od polovice júla.
V Lekárskom odborovom združení je asi 2-tisíc lekárov, čo znamená, že výpovede chce dať až 80 percent z nich. Vládu žiadajú, aby dofinancovala rezort, a aby zastavila pripravovanú transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. Marián KOLLÁR:
"Nemocnice nie sú fabriky, zdravie nie je biznis, pacient nie je a ani nebude klientom. Poslaním nemocníc nie je len tvorba zisku, ale naopak, ochrana zdravia pacientov."
Ministerstvo zdravotníctva vo svojej reakcii vyhlásilo, že súhlasí so všetkými požiadavkami lekárov, okrem zastavenia transformácie nemocníc, ktorá je vraj nutná na to, aby sa dali splniť ostatné požiadavky. Lekári mu preto odkázali, že sa zatiaľ nemajú o čom baviť.
M. KOLLÁR: "Ďakujeme pekne. Už sme to počuli od pána ministra a toto si nevieme predstaviť."
Momentálne zbierajú ďalšie podpisy a očakávajú, že sa k ich deklarácii pridajú aj sestry a iní zdravotníci.
LEKÁRI CHCÚ LEPŠIE PODMIENKY
(22.06.2011; Televízna stanica JOJ; Prvé noviny; 17.00; por. 3/15; ÖLVEDYOVÁ Mária)
Výpovede lekárov, ktorými hrozia, dostávajú jasnejšie kontúry. Takzvanú stratégiu českej cesty podľa prieskumov odborárov podporuje až 80 percent lekárov v nemocniciach.
Áno, je to tak. Po horúcom lete nás čaká zrejme aj horúca jeseň. Pripravia nám ju zrejme zdravotníci, nielen lekári, ale aj zdravotné sestry, ale dnes o svojich zámeroch informovali predovšetkým lekári a Lekárske odborové združenie, ktoré už dávnejšie, asi pred mesiacom, hovorilo o tom, že pôjdu českou cestou, teda cestou podávania výpovedí. Dnes však už priniesli aj prvé číslo a to číslo je 1 500 lekárov, ktorí sú pripravení podať tieto výpovede v prípade, že vláda nesplní podmienky Lekárskeho odborového združenia. Tie štyri hlavné podmienky sa týkajú hlavne financovania zdravotníckeho systému ako takého, potom platov zdravotníkov, zrušenia transformácie nemocníc, ktorú chystá ministerstvo zdravotníctva a tiež dodržiavania Zákonníka práce v týchto nemocniciach. Treba však povedať aj to, že odborári sú ešte ochotní debatovať a dohodnúť sa s ministerstvom, kým podajú tieto výpovede. Na to, ako to naozaj dopadne, si budeme musieť počkať.
VIAC AKO 1 500 LEKÁROV JE PRIPRAVENÝCH DAŤ VÝPOVEĎ AK VLÁDA NEZAČNE RIEŠIŤ ICH POŽIADAVKY
(22.06.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 3/12; POTOCKÝ Erik)
Viac ako 1 500 lekárov je pripravených dať výpoveď ak vláda nezačne riešiť ich požiadavky. Ide najmä o dofinancovanie zdravotníctva, či zastavenie premeny štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva ich vyzýva na rokovanie. Transformáciu nemocníc však nezastaví.
Lekárske odborové združenie žiada presadenie štyroch požiadaviek. A to dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov zdravotníkov. Predseda lekárskych odborov Marián KOLLÁR tiež zdôraznil, že všetky ich požiadavky sú rovnocenné a nemôžu v žiadnom prípade pristúpiť k ich zmierňovaniu.
M. KOLLÁR: "Zdôrazňujeme, že sme stále pripravení na korektný dialóg s vládou Slovenskej republiky. Ale zároveň nemôžeme sedieť a čakať so založenými rukami. V plnom prúde sa rozbehol proces podpisovania deklarácií o pripravenosti ukončeniu pracovného pomeru, na ktorých je v súčasnosti už podpísaných viac ako 1 500 podpisov."
Podpisy chcú lekárske odbory zbierať do polovice júla.
M. KOLLÁR: "Nevylučujeme, že môže v krátkej budúcnosti nastať preklopenie spomenutých deklarácií na reálne podanie hromadných výpovede so všetkými dôsledkami čo s tým súvisia a teda vydať sa českou cestou."
Ministerstvo zdravotníctva súhlasí s požiadavkami lekárov, ktoré sa týkajú pracovno-právnych vzťahov. Aj dofinancovania systému. Rezort však zásadne odmieta zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Minister Ivan UHLIARIK:
"Dnes majú lekári v priemere od 1 600 do 2 000 eur. Ja chápem a podporujem aj tú ich snahu o zvýšenie platov, ale potom nechápem prečo sú proti transformácii. Veď keď dnes v nemocnici, ktorá nie je akciovou spoločnosťou tá priemerná mzda sa pohybuje okolo 1 600 eur. Nemocnica, ktorá je akciovou spoločnosťou priemerná mzda lekára je 2 000 eur. Čiže to súvisí jedno s druhým."
Odborári však trvajú na tom, že zmena štátnych nemocníc na akciové spoločnosti ešte viac zhorší postavenie zdravotníkov a ohrozí zdravotnú starostlivosť.
ČAKÁ NÁS ČESKÁ CESTA
(22.06.2011; Televízna stanica JOJ; Noviny; 19.30; por. 1/14; ÖLVEDYOVÁ Mária)
Čaká nás tvrdá česká cesta, tvrdia lekárski odborári. Práve túto formu boja, teda podávanie výpovedí, podporuje podľa ich slov, väčšia lekárov v nemocniciach. Podpísať výpoveď je ochotná do dnešného dňa štvrtina z nich. Už to by znamenalo priadne problémy.
Lekári predpovedajú kolaps nemocníc. Už 1 500 z nich totiž podpísalo, že je ochotných podať naozaj výpoveď. Spolu chcú odborári osloviť 6 500 lekárov, ktorí pracujú v nemocniciach. Tí súhlasia s tým, že rezort je nutné dofinancovať. V nemocniciach je treba stopnúť transformáciu, dodržiavať Zákonník práce a zvýšiť platy zdravotníkom.
Marián KOLLÁR, šéf LOZ: "Nemocnice nie sú fabriky, zdravie nie je biznis, pacient nie je a ani nebude klientom."
Ministerstvo zdravotníctva reagovalo expresne. Pol hodinu predtým, než odborári doslova stihli otvoriť ústa, prišla tlačová správa s tým, že ministerstvo je im ochotné vyhovieť.
Ivan UHLIARIK, minister zdravotníctva SR: "Verím, že všetky tie zmeny, ktoré pripravujeme, ich presvedčia na to, aby nedávali tie výpovede."
M. KOLLÁR: "Súhlasia so všetkým okrem akciových spoločností, predpokladám, jasne a akciové spoločností to potom všetko, všetko vyriešia, jasne, ďakujeme pekne."
Práve transformácia je pre odborárov posledným klincom do rakvy zdravotníctva. Podľa nich sa tým nemocnice dostanú do rúk finančnej skupiny, ktorá už teraz vlastní zdravotnú poisťovňu, sieť lekárni, či distribučné firmy. Po horúcom lete príde zrejme ešte teplejšia jeseň. Do útoku totiž volajú nielen lekári, ale aj zdravotné sestry.
Mária LÉVYOVÁ, Komora zdravotných sestier: "Máme pripravené aj ďalšie kroky a nevylúčili sme aj tvrdšie kroky."
Vyzerá to tak, že budeme mať pomerne rušný september, ste na to pripravení?
I. UHLIARIK: "Absolútne áno."
ZA HROMADNÉ VÝPOVEDE JE UŽ 1500 LEKÁROV
(22.06.2011; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; por. 7/14; GULOVÁ Zuzana)
Hromadné výpovede môžu byť v zdravotníctve realitou už túto jeseň. Odborári dnes vyhlásili, že už teraz je na to ochotných pristúpiť 1500 lekárov. Na rozdiel od českých kolegov prioritou nie sú platy, ale zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Minister chce rokovať.
Hromadné výpovede stále visia vo vzduchu, no zatiaľ nie je isté, či sa u nás zopakuje český scenár. Prieskum v nemocniciach by mal byť hotový v druhej polovici júla. Vo fakultných nemocniciach do tvrdších akcií išlo 60 až 85 percent lekárov. Odborári rátajú aj s podporou menších zariadení. Vláde posielajú jasný odkaz.
Marián KOLLÁR, predseda LOZ: "Že nemocnice nie sú fabriky, že zdravie nie je biznis, že pacient nie je a ani nebude klientom."
Odborári žiadajú dofinancovanie rezortu, dodržiavanie zákonníka práce, stopnutie predražených nákupov v nemocniciach aj transformácie.
M. KOLLÁR: "Nejde vôbec o nastolenie poriadku ako by sme očakávali, ale len o presné presmerovanie tokov peňazí a kam, všetci asi veľmi dobre viete."
Ivan UHLIARIK, minister zdravotníctva SR: "Nechceme socialistické zdravotníctvo, ale chceme, aby zdravotníctvo bolo kvalitné, aby fungovalo. Tzn. v prípade, že lekárske odborové združenie podporí tie naše reformy, ktoré vlastne znamenajú viac peňazí do zdravotníctva, lepšie nemocnice aj vyššie platy, tak potom naozaj budú mať vyššie platy."
Podľa odborárov ďalší okrúhly stôl nič nevyrieši. Ak vláda nebude konať, hromadné výpovede budú realitou už na jeseň.
Ministerstvo zdravotníctva je pripravené vyhovieť požiadavkám lekárov
(22.06.2011; www.kdh.sk; s. -; -)
Temer 1 500 lekárov je pripravených podať výpoveď
(22.06.2011; www.aktualne.sk; Domov, 11:28, s. -; Harkotová Stanislava)
Poisťovňa škrtla lôžka
(23.06.2011; Trend; č. 25, s. 10; Beer Gabriel)
Marian Faktor: Budeme vyrábať nespokojnosť
(23.06.2011; Trend; č. 25, s. 12, 13; Beer Gabriel)
Zdravotníctvo potrebuje väčšiu efektivitu
(23.06.2011; Trend; č. 25, s. 66; pjc)
Priplatiť si za pôrodnicu? Bez problémov
(23.06.2011; Trend; č. 25, príloha zdravotníctvo, s. VI, VII; Dobrota Boris)
Čo dnes najviac trápi nemocnice
(23.06.2011; Trend; č. 25, príloha zdravotníctvo, s. VIII; Rifaiová Daniela, Kováč Pavel)
Na platby si musia zvyknúť pacienti aj zdravotníci
(23.06.2011; Trend; č. 25, príloha zdravotníctvo, s. II-IV; Novák Peter)
Náhrady škody Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nerieši
(23.06.2011; www.pravda.sk; Zdravie, s. -; ZÁVADOVÁ Dana)
Psychiatria v ohrození
(23.06.2011; Sme; s. 13; -)
Vyhlásenia o lobingu majú zastierať ozajstné problémy
(22.06.2011; www.webnoviny.sk; Zdravie, s. -; SITA)
DFN v Košiciach môže meniť počty lôžok len ťažko, vyjednáva s poisťovňou
(22.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
Rušenie lôžok údajne zhorší opateru dlhodobo chorých
(22.06.2011; www.pluska.sk; 15.33, s. -; SITA)
NEMOCNICA V HNÚŠTI PRÍDE O SVOJE POSLEDNÉ DVE LÔŽKOVÉ ODDELENIA
(22.06.2011; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál; 17.00; por. 1/8; BODNÁROVÁ Martina)
Nemocnica v Hnúšti príde o svoje posledné dve lôžkové oddelenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa totiž od júla nezazmluvní interné oddelenie a oddelenie pre dlhodobo chorých. Dôvodom je nedostatok kvalifikovaného personálu. O prácu príde do 30 ľudí. samospráva je šokovaná. V regióne je totiž prestárlé obyvateľstvo a tvrdí, že ide o likvidačný krok.
Rušenie lôžok v nemocniciach, ktoré zverejnila Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dotkne aj nemocnice v Hnúšti so spádovou oblasťou 40-tisíc ľudí. posledné dve lôžkové oddelenia, ktoré tam ostali, poisťovňa od júla nezazmluvní. Hovorkyňa poisťovne Petra BALÁŽOVÁ:
"V nemocnici v Hnúšti Všeobecná zdravotná poisťovňa od 1. júla nezazmluvní interné oddelenie a oddelenie pre dlhodobo chorých, pretože nespĺňajú personálne kritériá. To znamená, že nemajú dostatok kvalifikovaného personálu. Zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne ide o definitívny návrh. Zdravotná starostlivosť pre pacientov v tomto regióne je zabezpečená v Rimavskej Sobote a v Revúcej."
Zdravotníci to odmietajú. Námestníčka riaditeľa nemocnice Jana WIRTSCHAFTEROVÁ:
"Tieto oddelenia, ktoré tu je potrebné nechať, ako interné oddelenie a dlhodobo chorých sú plne využívané. Prestárlé obyvateľstvo v tomto rajóne, vysoká nezamestnanosť, takže to považujeme za nesprávny krok."
O prácu príde približne 30 ľudí. niektorí tam pracovali niekoľko desiatok rokov.
Zamestnankyne:
"34 rokov tu robím, pacientov máme dosť, personálu máme tak, že vieme poskytnúť tie služby."
"Celý aktívny svoj život som tu trávila a je mi to strašne ľúto. Mne je aj do plaču."
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa podľa pacientov zhorší.
Nemocnica tak ostane bez lôžok. Podľa samosprávy ide o likvidačný krok. Primátor Michal BAGAČKA:
"Je to pre nás veľký šok. Od zeleného stola niekto rozhodol. Ja chcem sa stretnúť aj so zástupcami našej tu samosprávy, aby sme spravili ešte nejakú výzvu, aby sa kompetentní ešte nad týmito vecami zamysleli. Tieto dve oddelenia sú pre nás veľmi dôležité."
Proti avizovanému rušeniu lôžok v odbore geriatrie sa postavil aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre geriatriu Štefan KRAJČÍK. Myslí si, že redukcia počtu oddelení dlhodobo chorých bude mať viacero negatívnych následkov. Najmä zhoršenie starostlivosti o dlhodobo chorých a starších ľudí. proti zmenám, navrhnutým Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa postavila aj Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť.
UNM zatiaľ nedostala od VšZP oficiálny návrh o nezazmluvnení oddelení
(22.06.2011;
www.zzz.sk; s. -; TASR)
Univerzitná nemocnica Martin (UNM) zatiaľ od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) nedostala oficiálny návrh zmluvy s konkrétnymi nezazmluvnenými oddeleniami či lôžkami. TASR o tom informovala hovorkyňa UNM Katarína Kapustová. "UNM zatiaľ od VšZP nedostala oficiálny návrh zmluvy, v ktorej nie sú zazmluvnené hospitalizácie pre Očnú kliniku a pre Oddelenie radiačnej onkológie. Rovnako nemáme oficiálne stanovisko zriaďovateľa o zrušení lôžok na predmetných pracoviskách k 1. júlu. Preto zatiaľ fungujú v nezmenenom režime," uviedla Kapustová.
AMBULANTNÁ LIEČBA NAMIESTO LÔŽKOVEJ
(22.06.2011; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; por. 12/14; JACO Matúš)
Nemocnice v Michalovciach a v Trebišove pravdepodobne prídu o lôžkové časti krčného a očného oddelenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa ich zahrnula do zoznamu nezazmluvnených zariadení. Vedenie oboch nemocníc v tom nevidí problém. Ambulantná liečba namiesto lôžkovej je podľa neho novým európskym trendom.
Michalovce a Trebišov tvoria spádovú oblasť pre 10-tisíce pacientov. Ak by tu chýbala lôžková časť, ťažké prípady by museli liečiť napríklad v Košiciach. Nezazmluvnenie šiestich oddelení v Michalovciach je podľa miestnych chybný krok.
Všeobecná zdravotná poisťovňa minulý týždeň vydala zoznam viac ako 150-tich zariadení.
Petra BALÁŽOVÁ, hovorkyňa VŠZP: "Zo strany poisťovne ide o definitívny návrh od 1. júla 2011. O konkrétnych podmienkach zmluvy budeme ešte rokovať."
A práve tu je vedenie oboch nemocníc optimistické.
Norbert SCHELLONG, generálny riaditeľ, Spoločné zdravotníctvo, a. s. (preklad z češtiny): "I v takej chvíli budeme ďalej vyjednávať so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, takže ten definitívny stav bude známy naozaj až po podpísaní obidvoch strán."
Druhým dychom ale dodáva, že rušenie lôžok je európskym trendom.
N. SCHELLONG (preklad z češtiny): "To nie je iba Slovensko, ale prešla si tým aj Česká republika, celá západná Európa. Prakticky prechádzať z tej dlhodobej lôžkovej starostlivosti na jednodňovú ambulanciu."
Ťažšie prípady, ktoré vyžadujú hospitalizáciu by mali preberať krajské univerzitné nemocnice. Nemocnice v Trebišove či Michalovciach však budú aj naďalej pripravené.
N. SCHELLONG (preklad z češtiny): "Aj o takého pacienta sa dokážeme postarať a nevidím problém práve na týchto oddeleniach s ich redukciou."
Dôvera sa na rušenie nemocničných oddelení pozerá obdobne ako VšZP
(22.06.2011; www.zzz.sk; TASR)
ILAVA: O nezazmluvnenie dvoch zo štyroch oddelení požiadala samotná nemocnica
(22.06.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; TASR)
Zvolenská nemocnica ruší aj pľúcne oddelenie
(22.06.2011; www.zvolen.sme.sk; Slovensko, 08:47, s. -; Schvarzbacherová Jaroslava)
Nemocnica bude najmä doliečovať
(22.06.2011; www.zvolen.sme.sk; Slovensko, 08:54, s. -; Schvarzbacherová Jaroslava)
Racionalizačné zmeny v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda sa už uskutočnili
(22.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
13. Svetový kongres ESMO o rakovine tráviaceho traktu v Barcelone
(22.06.2011; www.prservis.sk; s. -; SITA)
TRANSFORMÁCIA NEMOCNÍC V BANSKEJ BYSTRICI A V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
(21.06.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 17.00; 2 min.; KOLLÁRIK Peter)

Minister zdravotníctva Ivan UHLIARIK sa v Banskej Bystrici zaujímal o to, ako sa Rooseveltova nemocnica pripravuje na transformáciu na akciovú spoločnosť. Zúčastnil sa tiež na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Stredoslovenský srdcový a cievny ústav v Banskej Bystrici, ktorej stopercentným vlastníkom je štát. Generálny riaditeľ Ústavu Peter MEČIAR na ich päťročných skúsenostiach hovorí, že akciové spoločnosti preukázali životaschopnosť: "Nie je náhoda, že všetky tieto akciové spoločnosti majú minimálne vyrovnané hospodárenie, ak nie ziskové. Je tam veľmi veľa parametrov, ale jeden z tých parametrov je jednoducho zodpovednosť toho manažmentu, napríklad aj ručenie vlastným majetkom za prípadné škody, ktoré sa spôsobia spoločnosti."
Štátne zdravotnícke zariadenia sa podľa vládou schváleného návrhu majú transformovať najneskôr do konca tohto roka. Minister zdravotníctva Ivan UHLIARIK zdôrazňuje:
"Je treba ale povedať naozaj veľmi otvorene, že transformácia nie je privatizáciou, to znamená, že tak ako doterajšie akciové spoločnosti sú v stopercentnom vlastníctve štátu, aj tieto akciové spoločnosti, s ktorými plánujeme ostatné nemocnice budú v stopercentnom vlastníctve štátu."
Žilinský samosprávny kraj chce v rámci transformácie príspevkových organizácii vytvoriť len jednu akciovú spoločnosť, do ktorej zlúči všetky svoje štyri nemocnice - v Čadci, Trstenej, Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši. O návrhu vytvoriť akciovú spoločnosť Nemocnice Žilina, so sídlom v Dolnom Kubíne by malo zastupiteľstvo žilinského kraja rokovať na budúci týždeň. Jeden z jeho poslancov a primátor Liptovského Mikuláša Alexander SLAFKOVSKÝ je proti tomu.
Alexander SLAFKOVSKÝ: "Žilinský samosprávny kraj, teda jeho vedenie, má predstavu, že vytvorí jednu veľkú spoločnosť, čo sa mi nezdá celkom najlepšie riešenie. Ja som navrhol, aby boli vytvorené štyri samostatné akciové spoločnosti, aby nedochádzalo v rámci veľkej jednej k presunu materiálu, ľudí a zdrojov, takže na to nakoniec tie nemocnice niektoré, ktoré sú schopnejšie ako druhé, doplatia."
AGENTÚRNY SERVIS Z DOMOVA
(20.06.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 7/12; KOLLÁRIK Peter)
Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre geriatriu Štefan KRAJČÍK vyhlásil, že návrh úpravy počtu geriatrických lôžok zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne svedčí o absolútnej neznalosti problematiky. Upozornil, že redukcia bude výrazne vyššia než ohlasovaných 10 percent a napriek demografickému vývoju hrozí, že počet lôžok klesne pod hranicu minimálnej siete.

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi