SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » JÚN 2011

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 24.6.2011

Odborník kritizuje škrtanie
(24.06.2011; Sme; s. 8; vfo)
Proti rušeniu oddelení je aj odborník ministerstva zdravotníctva. Rezort so škrtmi súhlasí.
Ministerstvo zdravotníctva a jeho hlavný odborník na geriatriu Štefan Krajčík majú na rušenie oddelení rozdielne názory. Ministerstvo hodnotí škrty ako "krok k zlepšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti".
Krajčík, ktorý je aj členom Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti hovorí, že nezazmluvnenie "výrazne zhorší dostupnosť a kvalitu starostlivosti o starých ľudí". O svojich obavách vraj s ministerstvom nehovoril, vraví hovorkyňa Katarína Zollerová.

Horšia kvalita?
Všeobecná zdravotná poisťovňa zhoršenie poskytovanej starostlivosti odmieta. "Pri úprave počtu lôžok na konkrétnych oddeleniach sme veľmi zodpovedne zvažovali potreby pacientov a zachovanie kvalitnej a dostupnej starostlivosti," povedala hovorkyňa Petra Balážová.
Od 1. júla by podľa návrhu Všeobecnej malo skončiť šesť geriatrií - v Bratislave, Rožňave, Banskej Bystrici, Kežmarku, Trnave a Stropkove. Spolu chce poisťovňa skončiť s vyše 150 oddeleniami. Zrušiť by sa malo 3300 lôžok. Súhlasia aj súkromné poisťovne.

Nik s ním nehovoril
Škrty, ktoré majú nastať o menej ako dva týždne, vraj s Krajčíkom nik nekonzultoval. Ako problém vidí napríklad zlučovanie kliník v bratislavskej Univerzitnej nemocnici. "Počet geriatrických postelí by sa znížil pod hranicu danú minimálnou sieťou. Navyše by sa výrazne zhoršila výučba zdravotníckych pracovníkov," hovorí Krajčík.
Poisťovňa bráni zmeny tým, že oddelenia boli neefektívne. Zmeny robila na oddeleniach, ktoré sa využívali na menej ako 50 percent. Zároveň posilňovali geriatrie v blízkych mestách.
Rezort tvrdí, že geriatrie sa využívajú aj na sociálne služby, nemocnice by sa však mali sústrediť najmä na akútne prípady. "Na mnohých lôžkach pre dlhodobo chorých sa poskytuje sociálna starostlivosť, lebo sa pacient po zvládnutí akútneho problému v domácnosti nevie o seba postarať," povedala Zollerová.


Chirurgiu asi poisťovňa nezruší
(24.06.2011; Sme; s. 5; th)
Všeobecná zdravotná poisťovňa podľa tabuľky z minulého piatku nepočíta v nemocnici v Zlatých Moravciach s oddeleniami anestéziológie a intenzívnej medicíny a dlhodobo chorých. Pacienti sa majú presunúť do nemocníc v Nitre a Leviciach.
V pôvodnom návrhu poisťovňa odmietala zmluvu s renomovaným chirurgickým oddelením, ktoré sama vlani vyhlásila za tretiu najlepšiu chirurgiu na Slovensku. Z piatkového zoznamu chirurgia vypadla, čo môže znamenať, že poisťovňa zmenila názor.
Ambulantný stacionár
(24.06.2011; Sme; s. 17; vfo)
Po krokoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne by sa mali rozšíriť aj ambulantné stacionáre.
Ide o zariadenie, kde pacient cez deň podstúpi viaceré vyšetrenia. Nemusí teda chodiť po viacerých ambulanciách.
Stacionár by mal poskytovať viacero služieb na jednom mieste. Podobne, ako je to v prípade, keď je pacient v nemocnici.
V stacionári sa vyšetrenia robia len cez deň. Aj preto je finančne výhodnejší, ako keď si pacient, ktorého stav si vyžaduje rovnaké vyšetrenia, musí poležať na oddelení v nemocnici.
Aj v rámci hospitalizácie by vyšetrenia absolvoval cez deň. Nemocnica by mu však musela poskytovať nepretržitú starostlivosť.

 

Aké sú stacionáre:

* dermatovenerologický stacionár,

* algeziologický stacionár,

* psychiatrický stacionár,

* detskýstacionárv odbore klinická imunológia aalergológia,

* detský stacionárv odbore neurológia,

* detskýstacionár v špecializačnom odbore oftalmológia,

* detskýstacionár v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,

* detský stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

* dialyzačné stredisko.


Presun do centier a ambulancií
(24.06.2011; Sme; s. 17; vfo)
Niektoré nemocnice nemajú dosť lekárov a sestier, centralizovaním by sa to mohlo vyriešiť.
Vyšetrenia sa budú robiť v odborných ambulanciách. Operácie by sa mali presunúť do špecializovaných centier. Ide o nemocnice či ústavy. Zámerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne je, aby sa náročnejšie prípady centralizovali vo väčších nemocniciach. Poisťovňa vychádza z predpokladu, že ak bude mať nemocnica väčšie skúsenosti, bude menej komplikácií a operácie budú bezpečnejšie.
Ak sa bude špecializovaná a drahá zdravotná starostlivosť centralizovať, môžu sa tu sústrediť aj odborníci. Tí dnes vo viacerých nemocniciach chýbajú. Všeobecná poisťovňa hovorí, že okolo tridsať oddelení v nemocniciach nespĺňa personálne a technické normy. Nemajú napríklad dosť lekárov a sestier. Pre pacienta z menšieho mesta to však bude znamenať, že musí cestovať ďalej.
Hospitalizovaných bude menej
(24.06.2011; Sme; s. 17; Horáková Jarmila)
Oveľa viac pacientov sa bude liečiť ambulantne, v stacionároch alebo cez jednodňovú chirurgiu
Od 1. júla zanikne v nemocniciach asi 3300 lôžok. Stane sa tak všade tam, kde nemocniciam chýbal odborný personál. Zoznamy oddelení, ktoré zdravotné poisťovne nezazmluvnia, budú aj na ich webových stránkach.
Aj keď sa hovorí, že po zrušení vyše tritisíc postelí v nemocniciach bude mať zdravotná starostlivosť menšiu dostupnosť, nie je to celkom tak. Iba pacienti sú zvyknutí, že v každej nemocnici sa lieči všetko.
"Zrušenie oddelenia neznamená automaticky to, že pacienti budú musieť pre liečbu cestovať," ubezpečuje Monika Laciková z poisťovne Dôvera. Mnoho vyšetrení a zákrokov sa podľa nej bude naďalej poskytovať v tom istom meste, dokonca možno v tej istej budove. Len inou formou - ambulantne, jednodňovo, v podobe stacionára či na inom oddelení.
"Ak sa zruší oddelenie, neznamená to, že sa v tej istej nemocnici neposkytuje napríklad ambulantná starostlivosť. V prípade akútneho stavu pacienta ošetrí aj nezmluvný poskytovateľ," povedala Laciková.

 

Redukcia krčných a očných oddelení
Len málokto donedávna tušil, že v malých nemocniciach fungujú oddelenia bez materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, že existujú oddelenia, kde sú lôžka využité na menej ako päťdesiat percent.
Nedostatočné počty kvalifikovaných lekárov spôsobujú, že v poobedňajších a nočných hodinách slúžia na oddeleniach lekári bez príslušnej odbornosti, napríklad na očnom oddelení gynekológ a podobne.
Iné oddelenia zase poskytujú liečbu, ktorú je možné poskytnúť jednorazovou zdravotníckou starostlivosťou bez toho, aby pacient ležal v nemocnici.
Aj tieto dôvody zavážili v rozhodnutí Všeobecnej zdravotnej poisťovne nezazmluvniť 156 oddelení v nemocniciach, čo predstavuje 15 percent z celkového počtu oddelení. Obe súkromné zdravotné poisťovne Union aj Dôvera sa s jej rozhodnutím stotožnili.
Najväčšia redukcia sa bude týkať krčných a očných oddelení. "Vyše 75 percent týchto výkonov sa dá totiž urobiť efektívnejšie jednodňovou starostlivosťou," potvrdil šéf Všeobecnej Marián Faktor.
Racionalizácia postihne aj niektoré kliniky, napríklad v Košiciach sa tri kliniky vnútorného lekárstva zlúčia do dvoch.

Kedy bude treba cestovať
Cestovať by mali pacienti v prípade, že pôjde o medicínsky náročné zákroky. "Tie je lepšie sústrediť tam, kde sú skúsení operatéri, teda do medicínskych centier, ktoré už aj teraz pacienti vo vlastnom záujme vyhľadávajú," povedala Laciková. Budú v rukách odborníkov, ktorí riešia dané problémy oveľa frekventovanejšie, ako ich mali možnosť riešiť lekári v regionálnych nemocniciach.


Jednodňová starostlivosť
(24.06.2011; Sme; s. 17; vfo)
Jednodňová chirurgia je lacnejšia a pacientom zaberie menej času.
Ide o chirurgické zákroky, ktoré si nevyžadujú, aby bol pacient na lôžku dlhšie ako 24 hodín. Dostane, čo jeho zdravotný stav potrebuje, a do 24 hodín po zákroku ho prepustia do domáceho ošetrenia.
Náklady sú omnoho nižšie, ako keby bol pred operáciou a po nej nutný pobyt v nemocnici. Niektoré poisťovne tvrdia, že jednodňová starostlivosť je lacnejšia aj o polovicu.
Konkrétny zákrok odporúča lekár - špecialista. Mal by vám odporučiť aj zariadenia, ktoré ho vykonávajú.
Jednodňové zákroky určuje ministerstvo zdravotníctva. Ide o rôzne zákroky v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, otorinolaryngológia, urológia, certifikovaná pracovná činnosť zubného lekárstva, gastroenterologická chirurgia a gastroenterológia.

 

Jednodňovka
Najčastejšie výkony:

* operácie sivého zákalu

* diagnostická a operačná hysteroskopia

* artroskopické výkony v kolennom zhybe

* gynekologické vyšetrenie v narkóze

* prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov

* diagnostická laparoskopia
(Zdroj: Dôvera)


Sestry: Aj my robíme chyby
(24.06.2011; Sme; s. 3; jkr, trš, md)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ nemal podnet na zámenu liekov.
Je ich málo a pracujú pod obrovským stresom. Môže sa tak stať, že zdravotná sestra pochybí a podá pacientovi nesprávny liek, priznáva prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová.
"Niekedy máte dvadsiatich pacientov na oddelení, medzitým zvoní telefón, zároveň chystáte pre pätnástich z nich infúzie, liečivá, takže je potrebná až neľudská koncentrácia," opisuje stresové situácie.
Sestra podľa Lévyovej mnohokrát odchádza z práce s takou neistotou, že keď príde domov, volá na oddelenie, či všetko urobila tak, ako mala. V krajných prípadoch, keď sa nedodržiavajú základné kritériá bezpečnosti, môže podľa Lévyovej dôjsť až k zámene liekov.
O žiadnom prípade úmrtia z dôvodu podania nesprávneho lieku doteraz Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nevedel. "Takýto prípad sme dosiaľ nezaznamenali," povedala hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová. Neprišiel ani nijaký podnet súvisiaci s prípadom na Kramároch.
Úrad vlani vyriešil vyše tisíc podnetov na správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Približne štvrtina z nich bola opodstatnená.
Tragický prípad sa stal na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na všetkých takýchto oddeleniach na Slovensku v roku 2009 hospitalizovali asi 16-tisíc pacientov, z nich zomrelo vyše 3700.
Najčastejším dôvodom hospitalizácie a zároveň aj úmrtia bolo respiračné zlyhanie. Na zastavenie srdca zomrela viac ako polovica hospitalizovaných pacientov.
Kmotríkova firma stavia na štátnom, chystá sa odveta
(24.06.2011; Hospodárske noviny; s. 1, 2; Kotris Jozef)
Poistenci Dôvery sa nemôžu liečiť rádiojódom v Košiciach
(24.06.2011; www.korzar.sk; Košický korzár, s. -; Sambor Miroslav)
S rušením geriatrických lôžok majú lekári problém
(24.06.2011; www.aktualne.sk; Domov, 00.00, s. -; Harkotová Stanislava)
Záujem o štúdium medicíny stúpol, absolventi však odchádzajú
(23.06.2011; www.tasr.sk; Školy, s. -; SITA)
Vyhlásenie MsZ k zrušeniu oddelení v Nemocnici Hnúšťa n.o.
(23.06.2011; www.echoviny.sk; s. -; Mesto Hnúšťa)
V Levoči a Krompachoch zrušia dohromady 93 lôžok
(23.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
Snina bojuje o záchranu nemocnice, príde minister
(23.06.2011; Tatranský korzár; s. 5; lyv)
Nemocnica v Považskej Bystrici príde po redukcii o takmer 40 lôžok, vedenie je proti
(23.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
Geriatria v Banskej Bystrici sa má rušiť, hoci pacientov už teraz kapacitne nezvládajú
(23.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
V Kysuckej nemocnici budú ďalej liečiť onkologických pacientov
(23.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
Liptovskú nemocnicu by nemalo zasiahnuť avizované rušenie oddelení
(23.06.2011; www.zzz.sk; s. -; TASR)
Výpoveďou hrozí 1500 lekárov
(23.06.2011; Košický korzár; s. 7; sita)
Deklaráciu o pripravenosti podať výpoveď zatiaľ podpísalo 1500 lekárov, väčšinou z fakultných nemocníc. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý v nemocniciach urobilo Lekárske odborové združenie. "Nevylučujeme, že môže v krátkej budúcnosti nastať preklopenie deklarácií na reálne podanie výpovedí so všetkými dôsledkami," povedal predseda LOZ Marian Kollár. Lekári majú štyri požiadavky: dodržiavanie Zákonníka práce, zmenu systému financovania zdravotníctva, zastavenie transformácie nemocníc a zvýšenie platov. Zbieranie podpisov potrvá do polovice júla, odborári avizujú, že ešte chcú rokovať. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo odborárov, aby rokovali s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom tak, ako to robia ostatné stavovské združenia, a prestali odkazovať požiadavky cez médiá.
RUŠENIE LÔŽOK UŠETRÍ PENIAZE POISŤOVNÍ, NIE AJ PACIENTOM, TVRDIA LEKÁRI
(23.06.2011; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres plus, správy a komentáre; 12.00; por. 1/6; SUDECKÝ Ratko)
Rušenie lôžok v nemocniciam sa pacientom, ani lekárskym odborom nepáči. Prechod na jednodňovú liečbu podľa nich skomplikuje pacientom života.
Podľa šéfa štátnej zdravotnej poisťovne Mariána FAKTORA sa na Slovensku jednodňovo lieči len 10 percent prípadov. Vo vyspelejších krajinách je to vraj 60 až 90 percent. Chce to presadiť aj u nás.
M. FAKTOR: "Podporujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť, že na lôžku bude liečený ozaj ten ťažší pacienti."
Podľa Romana PROCHÁZKU z Lekárskych odborov sa naše zdravotníctvo s vyspelými krajinami nedá porovnávať. Tvrdí, že jednodňová chirurgia síce ušetrí peniaze, ale poisťovni, nie pacientom.
R. PROCHÁZKA: "Áno, v Anglicku pacientka po pôrode ide hneď domov, ale má zabezpečené sociálne služby, lekára, ktorý ju skontroluje, keby bol problém, a podobne. U nás táto následná starostlivosť je absolútne v deficite."
Ľudia liečení jednodňovo sa po prepustení z nemocnice budú musieť o seba postarať sami. Komplikovanejšie prípady, ktoré predsa len musia zostať na lôžku, už nezostanú v najbližšej nemocnici, ale pôjdu do špecializovaného centra, a tým bude krajská nemocnica, alebo až Bratislava.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA NEZAZMLUVNÍ ŠTYRI ODDELENIA V SNINSKEJ NEMOCNICI
(23.06.2011; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17.00; por. 7/10; DORIČOVÁ Viktória)
Po tom, ako Všeobecná zdravotná poisťovňa oznámila, ktoré oddelenia v nemocniciach nezazmluvní, začali sa ozývať nemocnice aj starostovia. Prekvapení boli aj v nemocnici v Snine. Na odstrel sú štyri oddelenia - gynekologicko-pôrodnícke, novorodenecké, detské a doliečovacie.
Do nemocnice mesto, ktoré je jej zriaďovateľom a vlastníkom, investovalo takmer milión eur. Prešla rekonštrukciou a nie je v strate. Preto vedenie nechápe, prečo by mali oddelenia zaniknúť.
Štefan MILOVČÍK, primátor Sniny: "Je naozaj kvalitne, odborne a ekonomicky riadená."
Petra BALÁŽOVÁ, hovorkyňa VšZP: "Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nespĺňalo personálne kritériá. To znamená, že nemali dostatok kvalifikovaného personálu."
Z Novej Sedlice do pôrodnice v Snine už teraz majú takmer 50 kilometrov. Do Humenného pôjdu skoro 70. V Snine bude zdravotná starostlivosť zabezpečená len ambulantne ako jednodňová starostlivosť alebo stacionár. Ak bude potrebná hospitalizácia, tak v nemocnici v Humennom.
Gabriela ČOPÍKOVÁ, primárka detského oddelenia: "Ako tie deti potrebujú nie starostlivosť takú, aby dostali tú, ktorú potrebujú v urgentných stavoch o 30 kilometrov, o 40, o 50 kilometrov. Lebo keď by išli takú veľkú vzdialenosť, tak tie deti by trpeli."
P. BALÁŽOVÁ: "Zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne ide o definitívny návrh."
RUŠENIE GERIATRICKÝCH LÔŽOK
(23.06.2011; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 8/25; VANSOVÁ Ivana)
Plánované rušenie niektorých oddelení vyvolalo vlnu nevôle. Tento raz sa ozvali geriatri. Starých ľudí a dlhodobo chorých pribúda, lôžok pre nich bude menej. Lekári tvrdia, že nie o plánovaných 10, ale dokonca o 26 percent.
Viacerí zdravotníci poukazujú na to, že prioritou sa stáva akútna starostlivosť a jednodňová chirurgia. No pacient napríklad po náhlej cievnej príhode potrebuje dlhodobú starostlivosť. Veľakrát ho musia sestry rozchodiť, naučiť opäť rozprávať a starať sa o seba. To môže trvať týždne aj mesiace.
Š. KRAJČÍK, geriater: "Tých lôžok je skutočne nedostatok. Pacienti sú dlhšie na akútnych oddeleniach. Tam to vytvára tlaky, tak niektorí pacienti keď ešte nie sú doliečení, tak bývajú aj prepustení predčasne."
M. LÉVYOVÁ, Slovenská komora zdravotných sestier: "Ak nebude garantovaná bezpečná a dostupná dlhodobá starostlivosť, tak je dosť možné, že tu hrozia komplikácie, reoperácie, dekubity."
Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že zruší iba nevyužívané lôžka, kde treba vytvorí nové. No napríklad v Banskej Bystrici zanikne celé geriatrické oddelenie. Na 45 lôžkach sa mesačne vystriedala viac ako stovka pacientov. Kapacitne dokonca ani nestačili. Viceprezident geriatrickej spoločnosti hovorí o väčšom kresaní ako sa predpokladalo.
Š. KRAJČÍK: "By sa malo znížiť o 26 percent, čiže viacej ako je proklamovaných 10 percent."
P. BALÁŽOVÁ, hovorkyňa VšZP: "V prípade, že neboli využité alebo boli neefektívne, tak tam došlo k redukcii."
Š. KRAJČÍK: "Možno na niektorých oddeleniach sú aj voľné lôžka, ale využiť sa nedajú, pretože chýbajú sestry."
A to je ďalší problém. Starať sa o staršieho, chorého alebo iba dlho ležiaceho pacienta je náročné. Sestra sa stará o jeho zdravotný stav, ale pacienta treba aj kŕmiť, umývať, prebaľovať, komunikovať s ním či ho každé dve hodiny polohovať aby neprišiel k preležaninám. Sestier je málo, nestíhajú to a často im tiež chýbajú pomôcky. Starať sa o pacienta na starej klasickej posteli a na polohovateľnom lôžku sú dve odlišné veci. Vyskúšali sme si to v praxi. Rodina aj keby veľmi chcela často takúto starostlivosť nezvládne. Na klasickej posteli majú čo s pacientom robiť dve školené sestry. Jedna by pána nenadvihla. Na polohovateľnom lôžku to nie je problém. Pacient sa však musí niekde zotaviť, inak nemá kam ísť. Rodina oň doma starostlivosť nezvládne, agentúr domácej starostlivosti je málo, v domovoch sociálnych služieb až na malé výnimky ako zmeranie tlaku, zdravotnú starostlivosť neposkytujú. Nie je totiž preplácaná.
M. LÉVYOVÁ: "My sa oprávnene pýtame kam pôjdu tí naši pacienti dlhodobo chorí."
Š. KRAJČÍK: "Zdá sa mi to byť scestné keď najprv zrušíme oddelenia a potom sa začneme pýtať čo s tými pacientmi."
Najväčšia poisťovňa trvá na tom, že 3 900 lôžok pre starých a dlhodobo chorých na Slovensku stačí a dodáva, že máme 3 600 interných lôžok a pacienti môžu ležať aj tam.
P. BALÁŽOVÁ: "Dostupnosť aj kvalita liečby zostáva zachovaná."
KSK: Návrh na zrušenie niektorých oddelení v nemocniciach je neprijateľný
(23.06.2011; www.tasr.sk; Slovensko, s. -; SITA)
Ministerský úradník kritizuje kroky štátnej VšZP
(22.06.2011; www.sme.sk; Ekonomika, 15:43, s. -; sita)
NEMOCNIČNÉ ODDELENIA SA BUDÚ MENIŤ AJ V KRÁĽOVSKOM CHLMCI
(22.06.2011; Televízna stanica STV 2; Správy-Hírek; 19.55; por. 1/6; VOJTKO TOMOJKA Béla)
Od 1. júla sa na Slovensku zatvorí 156 nemocničných oddelení a zruší sa 3300 lôžok, keďže Všeobecná zdravotná poisťovňa s nimi nepredĺži zmluvu. Zmeny zasiahnu všetky regióny a nemocnice.
Osem nemocničných oddelení v Kráľovskom Chlmci zabezpečuje zdravotnú starostlivosť na celom Medzibodroží a časti Použia, kde žije 52-tisíc obyvateľov. Miestni ľudia sa v tlači dočítali, že nemocnici hrozí zatvorenie dvoch oddelení, úrazového a rehabilitačného oddelenia.
V nemocnici v Kráľovskom Chlmci sú pacienti ošetrovaní ako doteraz a osem oddelení zostane zachovaných.
Klára HENZEL, riaditeľka nemocnice v Kráľovskom Chlmci: "Pacienti dostanú rovnaké ošetrenie ako na oddelení úrazovej chirurgie, no bude to pracovisko jednodennej chirurgie."
Podobne len názor zmení aj rehabilitačné oddelenie, pacienti sa zmien obávať nemusia.
K. HENZEL: "Je to oddelenie jednodňovej starostlivosti nie preto, že tu pacienti ležia len jeden deň. Pacienti dostanú starostlivosť ako doteraz, ležia na oddeleniach a sú operovaní v operačných sálach."
Cieľom reorganizácie v zdravotníctve sú úspory, preto aj v tomto prípade dôjde k prepúšťaniu.
Zdravotníctvo je choré, ale musí prežiť
(21.06.2011; Bardejovské novosti; č. 25, s. 1-2; NAGAJDA Ján)
Kto by nechcel kvalitné zdravotníctvo, ktoré dokáže zabezpečiť dobrý zdravotný stav obyvateľstva. Zdravie bolo a bude prioritou v živote jednotlivca, ale aj základným pilierom silnej ekonomiky. Ťažiskovými hodnotami jeho systému by mali byť solidarita a zodpovednosť, zachovanie dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana.
Každodenná prax však potvrdzuje, že zdravotníctvo sa topí vo svojich problémoch. Chýbajú mu vízie na dlhšie obdobie zo strany štátu i politikov. Stav neistoty vytvára stále sa meniaca legislatíva. Potápa sa v nedostatku finančných zdrojov. Neexistuje jasné definovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj definovanie štandardov.
Vo štvrtok 16. júna 2011 sa v Hoteli Šariš v Bardejove, za účasti manažmentu, všetkých primárov a vedúcich pracovníkov bardejovskej nemocnice konala Výročná konferencia NsP Sv. Jakuba, n.o.. Bardejov. Jej cieľom bola analýza činnosti a hospodárenia bardejovskej nemocnice za rok 2010. Hosťami konferencie boli Ing. Miloslav Mihok, riaditeľ Krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Prešove, MUDr. Mária Jančušová, riaditeľka pobočky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Prešove a MUDr. Peter Prokopovič, riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Bardejove.
Je dobre vedieť, že najvyšším orgánom bardejovskej nemocnice je v tomto období správna rada, ktorej predsedom je MUDr. Milan Gala, podpredsedom JUDr. Ján Pataky a jej členmi sú Ing. Ján Dečo, Ing. Ladislav Štefanec, Ing. Norbert Schellong, MUDr. Radoslav Čuha, JUDr. Ing. Jaroslav Komora a JUDr. Peter Petko.
Kontrolným orgánom nemocnice je dozorná rada, ktorej predsedníčkou je Ing. Oľga Beňová a členmi MUDr. Miroslav Solanka a Ing. Maroš Feckanin. Manažment bardejovskej nemocnice tvoria riaditeľ MUDr. Marián Petko, MPH, námestníčka pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Martina Šuchová, PhD, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Anna Petrušová a ekonomická námestníčka Ing. Martina Kokindová, MBA.
Bardejovská nemocnica má 14 lôžkových oddelení, 45 ambulancií, 3 denné stacionáre, 4 špeciálne zariadenia ambulantnej starostlivosti, 4 poliklinické oddelenia, 3 iné oddelenia zdravotnej starostlivosti, 8 oddelení SvaLZ (spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek), 3 stanice záchrannej zdravotnej služby, 1 nemocničnú lekáreň, 1 verejnú lekáreň a 1 epidemiológa.
Podľa manuálu "OECD Health Data 1999" má nemocnica 380 lôžok. Z nich je 239 akútnych lôžok, 64 chronických lôžok, 40 psychiatrických lôžok a 37 sociálnych lôžok. Výročná správa, ktorú konferencii predložil riaditeľ Marián Petko a doplnili primári jednotlivých oddelení nemocnice potvrdila, že aj za súčasnej zložitej situácie v zdravotníctve sa bardejovskej nemocnici darí uspieť v konkurenčnom prostredí kvalitných a efektívnych poskytovateľ o v zdravotnej starostlivosti, zabezpečovať ju tak, aby bola kvalitná a dostupná, vie do tohto procesu primerane zakomponovať spoluúčasť občanov a pritom prihliadať na ich sociálne možnosti.
Zvládnuť v tomto procese adekvátne finančné ohodnotenie zamestnancov a možnosť ich odborného rastu, teda garantovať ich spoločenské postavenie, je v dnešnej dobe vrcholným umením manažovania.
Činnosť i hospodársky výsledok bardejovskej nemocnice, ktorými sa vymyká z radu zadlžujúcich sa, či bankrotujúcich slovenských nemocníc, sú viacej ako pozoruhodné. Predovšetkým zásluhou manažérskej prezieravosti riaditeľa Mariána Petka vidieť sled udalostí a s predstihom predvídať prognózy vývoja slovenského zdravotníctva, nemocnica urobila obrovský krok pri inovácii a modernizácii zdravotníckej techniky, zaviedla nové progresívne vyšetrovacie,a liečebné metódy. V roku 2010 nemocnica vykázala výsledok hospodárenia vo výške 10 028 eur. Efektivita nákladovosť sa udržala na rovnakej výške ako v roku 2009. Výnosy boli vyššie o 64 226 eur. Pritom náklady stúpli o 63 033 eur. Ocenením kvality jej odbornej práce boli získané certifikáty Baby friendly hospital iniciatíve, Certifikát na vykonávanie všetkých kontrolovaných biochemických vyšetrení, Certifikát kvality "LABQUALITY" na oddelení mikrobiológie, Certifikát o bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia vydaný podľa zákona č. 330/1996 Z.z. na oddelení centrálnych operačných sál, či Certifikát kvality o plnení požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 v oblasti poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záchrannej zdravotnej služby, stacionárov, lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov a súvisiacim poradenstvom a poskytovanie sociálnej starostlivosti.
V roku 2010 pokračovala nemocnica v reštrukturalizácii v oblasti zdravotnej starostlivosti, technicko-prevádzkovej a ľudských zdrojov. Cieľom týchto nevyhnutných zmien bola, čo najväčšia spokojnosť pacientov, zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov a zvýšenie spokojnosti zamestnancov. Vo finančne podvyživenom zdravotníctve je to náročná, možno až sizyfovská práca. Zdravotníctvo je choré, ale všetci si uvedomujeme, že musí prežiť. Bezduché slová vševediacich politikov pacientov nevyliečia.

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi