SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » JÚL 2011

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 29.7.2011

ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCTVO
(28.07.2011; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 1/12; POTOCKÝ Erik)
Juraj JEDINÁK, moderátor
: "Prvá časť elektronického zdravotníctva by mala na Slovensku fungovať začiatkom roka 2013. Ministerstva zdravotníctva hovorí aj o úsporách miliónov eur. Bývalý minister zdravotníctva Richard RAŠI zo Smeru s úsporami súhlasí, termín zavedenia však nepovažuje za reálny. Informuje Erik POTOCKÝ."
Erik POTOCKÝ, redaktor: "Pôvodný plán elektronizácie zdravotníctva počítal najskôr so zavedením pilotného projektu. Rezort zdravotníctva však chce jeho prvé časti spustiť už začiatkom roku 2013. Navyše deklaruje úsporu 120 mil. eur, vďaka vyššiemu čerpaniu europeňazí. Minister Ivan UHLIARIK."
Ivan UHLIARIK: "Pôvodný program eHealth sme vyhodnotili v súčasných podmienkach ako vysoko rizikový a nerealizovateľný. My sme ho znova prepracovali tak, aby bol vlastne možný financovania z európskych fondov. Na novom scenári eHealthu sme ušetrili asi 120 mil. eur oproti pôvodnému zámeru, čiže obrovské prostriedky. Celý tento nový program by mal ísť z OPIS-u, teda z programu informatizácie spoločnosti."
E. POTOCKÝ: "V tomto zmysle podpíše ministerstvo dodatok s dodávateľským konzorciom, ktoré zákazku získalo už v marci 2010. Medzi prvými fungujúcimi službami by mal byť Národný zdravotný portál a elektronická zdravotná karta, z ktorej sa lekár po zadaní pacientových údajov na mieste dozvie všetko, čo o jeho zdravotnom stave potrebuje vedieť pre jeho liečbu. Zavedením eHealthu argumentovala aj Slovenská lekárska komora pri nesúhlase s povinnosťou predpisovať iba účinnú látku. Prezident komory Milan DRAGULA 31. mája."
Milan DRAGULA: "Takúto molekulnú preskripciu majú krajiny, ktoré majú dobre urobené elektronické zdravotníctvo, takže lekár je online napojený na systém a vie, aký liek pacient dostal a môže zareagovať."
E. POTOCKÝ: "Ministerstvo nakoniec ustúpilo a lekári budú dočasne môcť predpisovať aj komerčný názov lieku. Exminister Richard RAŠI zo Smeru súhlasí, že zavedenie eHealthu ušetrí peniaze, ministerstvo však podľa neho premrhalo 9 mesiacov."
Richard RAŠI: "Zavedenie elektronického zdravotníctva vo svete znamenalo úsporu peňazí verejného zdravotného systému zhruba na úrovni možno 7-10 %. Čiže pokiaľ by sa informatizácia zaviedla a rozbehla, tak by to reálne znamenalo, že môžeme usporiť veľké prostriedky. Na druhej strane, bohužiaľ, minister zdravotníctva po svojom nástupe, napriek tomu, že deklaroval pokračovanie v informatizácii, takmer nič v tom neurobil a stratil zhruba 9 mesiacov. Čiže myslím si, že 1.1.2013 je momentálne nereálny termín."
E. POTOCKÝ: "Dodatok k zmluve s vybraným konzorciom firiem by mal byť podpísaný na konci augusta. Projekt by mal byť z troch štvrtín financovaný z eurofondov a náklady štátu do roku 2016 sa odhadujú vo výške 130 mil. eur."


Komentár: Načo sú nám zdravotné poisťovne?
(28.07.2011; www.aktuality.sk; Komentáre, 20.58, s. -; Jaško Ľubomír)
Univerzitná má nového šéfa
(29.07.2011; Sme; s. 6; vfo)
Lekári začali v otázke výpovedí ťahať za jeden koniec
(28.07.2011; www.aktualne.sk; Domov, 13:25, s. -; Harkotová Stanislava)
Všeobecná odpúšťa ďalšie dlhy
(29.07.2011; Hospodárske noviny; s. 2; kk)
PSYCHIATRIA V BANSKEJ BYSTRICI SA PRESŤAHUJE DO AREÁLU ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICE
(28.07.2011; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál; 12.00; por. 6/9; PIVOLUSKA Marek)
Martina BODNÁROVÁ, moderátorka
: "Banskobystrická psychiatria sa po rozhodnutí vedenia fakultnej nemocnice presťahuje zo svojej historickej budovy do areálu Rooseveltovej nemocnice. Bývalý primár Ludvík NÁBĚLEK to na rozdiel od nemocnice považuje za zlú a pre pacientov nevýhodnú zmenu. Ako pozitívum vníma, že sa na psychiatrii nezruší zo 60-tich lôžok polovica, ale iba 20. Viac povie Marek PIVOLUSKA."
Marek PIVOLUSKA, redaktor: "Psychiatrické oddelenie sa zrejme už v priebehu niekoľkých týždňov presťahuje zo samostatnej budovy v starom nemocničnom areáli do budovy Rooseveltovej nemocnice. Vedenie to považuje za lepšie riešenie. Námestník nemocnice Juraj ŠVÁČ."
Juraj ŠVÁČ: "Je lepšie, aby to bolo pod jednou strechou a liečenie akútnych psychiatrických stavov vyžaduje podstatných odborníkov, ktorí nie sú tak dobre k dispozícii pre pacientov na vysunutom pracovisku. A takisto naša nemocnica potrebuje pre našich pacientov psychiatrov a je dobré ak sú k dispozícii."
M. PIVOLUSKA: "Podľa bývalého špičkového primára psychiatrie Ludvíka NÁBĚLKA, ktorý pre nesúhlas so zmenami podal výpoveď, boli ideálne terajšie priestory."
Ludvík NÁBĚLEK: "Tu bolo a je umiestnené psychiatrické pracovisko ideálne pre zamestnancov, pre pacientov, ideálne pre prípadné potreby zákroku polície a toto v novej nemocnici umožnené nebude. Budú niektorí predsa len stiesnenejšie, uzavretejšie, pacienti nebudú mať možnosť nejakých aktivít."
M. PIVOLUSKA: "Napriek plánovanej redukcii zo 60-tich na 30 lôžok ich napokon zostane 40. Po NÁBĚLKOVEJ iniciatíve o to požiadal minister zdravotníctva Ivan UHLIARIK. Hovorkyňa rezortu Katarína ZOLLEROVÁ."
Katarína ZOLLEROVÁ: "Minister na základe stretnutí s riaditeľom nemocnice aj bývalým primárom oddelenia požiadal vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a riaditeľa nemocnice, aby prehodnotili počet zazmluvnených lôžok v nemocnici."
M. PIVOLUSKA: "Navýšenie lôžok NÁBĚLEK ocenil."
L. NÁBĚLEK: "Je obrovský rozdiel pracovať na psychiatrii s 30-timi a 40-timi lôžkami. Na druhej strane, ide skutočne o minimum, tých 40 lôžok nie je veľa. A to ešte nehovoríme o patologických hráčoch, ktorých liečba bola pozastavená. A opäť len zase vyvstáva to podozrenie, že teda stále sa hrá o tú budovu."
M. PIVOLUSKA: "Napriek odchodu pacientov liečiacich sa z hráčskych závislostí, námestník nemocnice Juraj ŠVÁČ stále hovorí o zachovaní plnej zdravotnej starostlivosti."
J. ŠVÁČ: "Nikto, kto potrebuje psychiatrické liečenie, nebude odmietnutý v našej nemocnici a takisto nikto neodíde nedoliečený. A takto to aj beží. My máme záujem o riadnu akútnu psychiatriu, sanatórne liečenie, dlhodobé liečenie môže bežať v sanatóriách. A my v tejto chvíli sanatórium nie sme."
M. PIVOLUSKA: "Podľa ŠVÁČA sa o odpredaji budovy zatiaľ neuvažuje."

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi