SKENDE
Domov » Odborné sekcie SLK » Informácie z činnosti odborných sekcií SLK

Sekcia všeobecného lekárstva

Ohrozenie života a zdravia občanov, otvorený list zodpovedným štátnikom a médiám z 27.1.2012 (30.01.2012) 

Výzva poslancom NR SR (30.01.2012)

Rozsah ochrany a spôsoby očkovania - MUDr. Dluholucký CSc. (30.01.2012)

Kolektívna imunita - epidemiologická schéma (30.01.2012)

Vážení kolegovia a priatelia,
hlasujte na stránke www.vpl.sk  v novej ankete.
SSVPL SLS podporuje aktivity LOZ, podporujeme protesty slovenskej lekárskej a lekárnickej verejnosti.

1. Oznam na dvere ambulancie aaa

Viacerí sme už tento oznam zavesili na dvere ambulancie, má to dobrý efekt, ak chcete pošlite aj ďalším, bola by to na prvé týždne aj dobrá forma ako protestovať proti nekoncepčným krokom MZSR, ktoré koná bez komunikácie s odbornou verejnosťou, jeho kroky komplikujú situáciu, a pre vyhnutie sa chybám sme nútení pracovať dôkladnejšie, čo spomaľuje prevádzku. Diskutujme so svojimi pacientmi súčasnú problematiku. Máme možnosť ich získať pri osobnom kontakte pre spoločný postup.
- oznam tu

2. Očkovanie

Od 1.12.2011 bola zrušená kategória „V“ a nahradená kategóriou „OSÚL“ (Osobitný spôsob úhrady lieku). Znamená to, že lekár najprv vakcíny (proti chrípke, pneumokokom, hepatitíde B, diTe) nakúpi v lekárni (alebo bude časom aj možnosť priamo v poisťovni) na faktúru alebo v hotovosti, zabezpečí ich transport do svojej ambulancie a potom bezplatne podáva pacientom u ktorých sú splnené indikačné kritériá alebo za priamu platbu od pacienta, ktorý nespĺňa indikačné kritériá(pacientovi sa v tomto prípade účtuje cena vakcíny + výkon očkovania podľa našich cenníkov). Distribúcia vakcín, ktoré boli doteraz zaradené ako „S“ alebo neboli kategorizované sa nemení a pacient si ich nakupuje v hotovosti v lekárne po predložení receptu. U kategórie „OSÚL“ poisťovni sa u indikovaných pacientov naboduje cena jednotlivej vakcíny podľa jej aktuálnej ceny spolu s výkonom očkovania(252b alebo u chrípky pre VšZP 252c) a vyúčtuje sa v dávkach pre poisťovne na konci mesiaca. Poisťovne cenu použitých vakcín v danom mesiaci následne uhradia. Výsledkom je, že sa šetria zdroje v poisťovniach, lekár zo zákona úveruje zdravotné poisťovne.  
Nie všetci lekári v tomto predvianočnom období majú voľné prostriedky na poskytnutie úveru zdravotným poisťovniam na financovanie zdravotnej starostlivosti.
Zástupcovia pediatrov a VLD(Šimovičová, Makara) boli v zdravotnom výbore NR SR vysvetliť túto problematiku, poukázali na to, že lekári nemajú voľné prostriedky na nákup vakcín, na to, že nový zákon nebol konzultovaný s odbornou verejnosťou a je v praxi nevykonateľný a bude viesť k zastaveniu očkovania detí aj dospelej populácie. Poslanci vo výbore to uznali a prisľúbili, že budú túto problematiku urýchlene riešiť pozastavením platnosti nevykonateľných ustanovení  zákona.

Tým lekárom, ktorí nemajú dostatočnú hotovosť na nákup vakcín od 1.12.2011 možno odporučiť postup:
A. Pacientov je potrebné o novej situácii informovať a požiadať ich o naplánovanie odkladu očkovania až do doby kedy to poslanci vyriešia. Je tu riziko(očkovanie proti chrípke), že odložené očkovanie už nebude mať význam alebo oň už nebude záujem.
B. Pacientom, ktorí sa budú domáhať očkovania možno vystaviť recept ako doteraz, vyznačiť na ňom hradí pacient a poslať ich do lekárne pre vakcínu. Pacienta treba poučiť, že situáciu poslanci riešia v NR SR ale sa súčasného stavu mu odporúčame s blokom z lekárne navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu a požiadať o úhradu. Nie je zaručené, že poisťovňa vakcínu uhradí ale v prípade dodržania indikácie tak môže urobiť. Poisťovne disponujú iba peniazmi pacientov, ktoré sú určené na preplácanie správne indikovanej liečby a tak by nemali vznikať problémy pri požadovaní úhrady za zdravotnú starostlivosť správne indikovanú podľa súčasnej legislatívy. 

- Otázniky nad zákonom  č. 363/2011 Z.z. majú aj VLD - list predsedu sekcie VLD SLK, MUDr. Liptáka

2. Generická preskripcia 

- komplexná informácia MZ tu

Iba vďaka našim softvérovým firmám to zvládame bez väčších ťažkostí.
V prípade, že je lekár toho odborného názoru, že pre optimálnu compliance pacienta a jeho bezpečnosť je potrebné aby on určil konkrétne lieky, liečivý prípravok, ktorý má pacient v lekárni dostať, je dobré informovať pacienta o tom, prípadne to s ním prediskutovať a vysvetliť mu dôvody a spolu dospieť k záveru, že mu predpisujeme konkrétne lieky. Potom píšem na recept na zadnú stranu napríklad formulku:

Zákaz vydať liek v inom liekovom prípravku
ako je uvedený v zátvorke na prednej strane receptu.
(zákon č. 362/2011 Z.z. § 119, odsek 6)

alebo skrátene:

Z medicínskych dôvodov zákaz výdaja náhradného
humánneho lieku (zákon č. 362/2011 Z.z. § 119, odsek 6).
 
Tento text je možnosť si preddefinovať v počítači alebo si dať urobiť takúto pečiatku.
V dokumentácii pacienta potom stačí uviesť dôvody: compliance alebo bezpečnosť pacienta.

Tento môj email je príspevok do diskusie. Privítam všetky Vaše reakcie tak aby náš postup sa mohol vylepšiť na základe Vašich pripomienok a skúseností a tak aby sme boli schopní poskytovať pacientom čo najlepšiu starostlivosť napriek prekážkam, ktoré nám kladie nová legislatíva.

MUDr. Peter Lipták

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi