SKENDE
Domov » Zahraničný výbor SLK

Informácie z EÚ

2017

Are you sending a team to Future Health Summit 2017?2016

WHO Barcelona Course on Health Financing for Universal Health Coverage


Food Safety in the EU (Tuesday 24th January 2017 (Thon Hotel Brussels City Centre, Brussels)


FYI from WHO: New articles from the journal Health Policy


EVIPNet – Evidence-informed policy making je projekt WHO, v rámci ktorého sa v členských štátoch vytvárajú Platformy odborníkov, ktorí pracujú na evidence-based podkladoch pre zdravotné politiky. Slovensko sa tento rok tiež zapojilo do projektu prostredníctvom IZP.


EKONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS : Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability


IV International Scientific Conference "SEXUAL INDEX FUNCTION OF WOMEN"


Global burden of disease study 2015 assesses the state of the worlds health (Lancet, October 6, 2016)


Správa k analýze telesného a duševného zdravia v 21.  krajinách Európy


Správa Európskej komisie k zdravotníctvu a dlhodobej starostlivosti


Conference on Climate and Health Care


Facilitating care and cure


Active, Healthy Ageing in the EU: Growing the Silver Economy through Innovation and Partnership Enquiries


Interview with Rachel Stancliffe - CleanMed Europe 2013 organiser


CleanMed Europe 2016


Voluntary health insurance in Europe - ROLE AND REGULATION & COUNTRY EXPERIENCE


CPME MONTHLY BULLETIN - JULY 2016


DRAFT CPME Policy on obesity


Registrácia do The Observatory Venice Summer School


Dobrá výživa matky. Najlepší štart do života.


Weekly updates


20. výročie Ľubľanskej Charty o reformovaní zdravotnej starostlivosti v Európe, 1996, vývoj zdravotného systému v Európe  za posledné roky.


Publikácie – novinky  máj 2016 - 1   ,   2   ,   3


štúdia Vzťah medzi sociálnymi výdavkami a zdravotnými následkami


pozvánka na IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú dôvodom neplodnosti a prevencii (18.6.2016, Varšava)


pozvánka na Cross-Border Healthcare in Europe:Promoting Equal Access to Quality Care (16.6.2016)

WHO vydala Zdravotnícku ročenku 2016 (23. 5. 2016)


National Public Health Week


Výzva na predkladanie inovatívnych zdravotníckych technológií


News from Hepatitis B & C Public Policy Association, Issue 18


WHO: new Spring 2016 catalogue


časopis Public Health PANORAMA (vydavateľ Regionálny úrad WHO pre Európu)


European Observatory on Health Systems and Policies


Mapping of the use of European Structural and Investment Funds (ESIF)


Užitočné informácie z oblasti eHealth: WHO EUROPEAN REGION 2016


pozvánka na Tackling Childhood Obesity in Europe:Promoting Healthy and Active Lifestyles (18.05.2016)

1st International Scientific Conference "Understanding the world of children with autism" (09.04.2016)


pozvánka na Cross-Border Healthcare in Europe: Promoting Equal Access to Quality Care (23.03.2016)

pozvánka na Observatory Venice Summer School 2016 (24.2.2016)


2015

Správa z konferencie Joint European Medical Organisations Conference konanej dňa 18.12.2015 v Luxemburgu


WHO Europe: Migrácia a zdravie: najčastejšie otázky (9.9.2015)

Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB), vydanie 32 (júl 2015)
pozvánka na medzinárodnú konferenciu: Cezhraničná zdravotná starostlivosť v Európe: podpora rovnakého prístupu ku kvalitnej starostlivosti, 1.7.2015, Brusel (19.5.2015)

Svetová zdravotnícka organizácia chce zlepšiť prístup k život zachraňujúcim liekom proti hepatitíde C, tuberkulóze či rakovine (8.5.2015)
Európsky parlament žiada novú stratégiu proti alkoholizmu (30.4.2015)

CPME: Európsky imunizačný týždeň 2015 - európski lekári sa budú aj ďalej snažiť o Európu bez osýpiek! (24.4.2015)
Komisia Európskej liekovej agentúry pre farmakovigilanciu (PRAC) o riziku nárastu kardiovaskulárnych problémov ako srdcový infarkt a mozgová príhoda u pacientov užívajúcich vysoké dávky ibuprofenu (13.4.2015)

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Improving Young People´s Mental Health in Europe - 23rd June 2015, Brussels (13.4.2015)
Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB) Newsletter, vydanie 31 (1.4.2015)

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi