SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » SEPTEMBER 2012

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 05.09.2012

Aktivity Penty naberajú na obrátkach
(05.09.2012; Pravda; s. 4; al, sita)

Investičná skupina Penta svoje aktivity v zdravotníctve v poslednom čase ešte viac zvyšuje. Okrem toho, že bude jediným akcionárom v zdravotnej poisťovni Dôvera, spoločnosť Mirakl, ktorá spravuje siete lekární, ktoré vlastní Penta, spustila včera petíciu za zachovanie vernostných systémov.
Penta sa minulý týždeň dohodla so spoločnosťou Prefto Holding Limited, že nadobudne jej 50-percentný podiel v Dôvere. Transakciu ešte musí schváliť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj Protimonopolný úrad.
Za akú cenu kúpi Penta polovičný podiel Prefta, nie je známe.
Hlavným dôvodom pre túto transakciu majú byť nezhody medzi oboma akcionármi o ďalšom pôsobení v Dôvere po tom, čo vláda avizovala, že chce zaviesť na Slovensku jednu zdravotnú poisťovňu.
"Nesúhlasíme s aktuálnou iniciatívou vlády a nechceme svoj akcionársky podiel predávať štátu," uviedol partner investičnej skupiny Penta Eduard Maták.
"Vzhľadom na to, že spoločnosť Prefto Holding Limited vníma hrozbu zásadnej zmeny pravidiel pre podnikanie vo verejnom zdravotnom poistení, rozhodla sa jej akcionárske pôsobenie v ZP Dôvera ukončiť," povedal zástupca Prefto Holding Limited Daniel Futej.
Spustením petície za zachovanie vernostných zliav zas Penta protestuje proti zámeru ministerstva zdravotníctva zrušiť ich, čo podporuje aj lekárnická komora. Ako už Pravda informovala, novela zákona vernostné systémy v lekárňach zakazuje s odôvodnením, že sú to opatrenia "marketingového charakteru" a spôsobujú, že ľudia spotrebúvajú viac liekov.
Lekárnická komora zároveň argumentuje, že možnosť využívať vernostné zľavy má len časť pacientov, pretože mimo miest siete lekární väčšinou nefungujú. Svoje výhrady opiera aj o argument, že lekáreň je zdravotnícke zariadenie a nie obchod.


Zvolenská: V zdravotníctve nie je nikde dosť peňazí
(05.09.2012; Pravda; s. 6-7; Lozovská Alžbeta, Pacherová Soňa)
Zdravotníctvo podľa ministerky Zuzany Zvolenskej nie je len čierna diera, v ktorej miznú peniaze, hoci priznáva, že v tomto rezorte ich nikdy nebude dosť. Momentálne okrem toho, že sa dohaduje s ministrom financií o tom, aká suma je pre zdravotníctvo aspoň primeraná, sa šéfka rezortu venuje prípravám na vznik unitárneho poistného systému, analýze rozbujnených poplatkov u lekárov a skúma, či sa oplatí dostavať nemocničný komplex na bratislavských Rázsochách, alebo nie.
* Vláda nedávno rozhodla, že od roku 2014 bude na Slovensku už len jedna, štátna zdravotná poisťovňa. Premiér vás poveril, aby ste rozpracovali technické možnosti zániku dvoch súkromných poisťovní. Ako ste pokročili?
Pripravujeme komplexný materiál, v ktorom zhrnieme, akým spôsobom bude unitárny systém fungovať a vyšpecifikujeme, aké všetky možné cesty vedú k jeho zavedeniu. Odporučíme aj alternatívu, ktorá bude pre štát najvýhodnejšia. Vláda sa potom bude môcť rozhodnúť, či a ako sa do toho pustí. Chceme ísť cestou, ktorá najviac eliminuje možné budúce spory alebo arbitráže.
* Môže sa ešte napokon stať, že sa vláda na základe vašich odporučení zámeru vytvoriť jednu poisťovňu vzdá?
Neuvažovala som nad tým, či sa rozhodnutie o vytvorení jednej poisťovne dá zvrátiť. Snažím sa zodpovedne splniť úlohu, ktorú som dostala. Urobím všetko pre to, aby tento proces prebehol - a aby prebehol dobre.
* Tvrdíte, že systém jednej poisťovne ušetrí ľuďom peniaze. Pritom však stále počuť názor, že slovenské zdravotníctvo je čierna diera, v ktorej sa strácajú verejné financie, bez ohľadu na počet zdravotných poisťovní.
To, že zdravotníctvo je čierna diera, je typický príklad stereotypného názoru, ktorý vzniká z neznalosti individuálnych pomerov. Momentálne sa úporne snažím presvedčiť ministra financií Petra Kažimíra, že to nie je pravda. Peňazí v zdravotníctve nikde na svete nie je dosť. Dá sa rozprávať len o tom, či je ich primerane, alebo málo - ale prebytok nebude nikdy. Zdravie je komodita, ktorú si skutočne ceníme najviac.
* Je teda v slovenskom zdravotníctve peňazí primerane?
Dosť peňazí v zdravotníctve -čo to vlastne znamená? Znamená to, že tí, čo majú potenciál, sú zdraví, a tí, čo sú chorí, sú absolútne špičkovo liečení tak, že sa nič viac pre nich urobiť nedá. To je ideálny stav, ktorý ešte nikdy nikto nedosiahol. Špecifikum zdravotníctva, ktoré sa veľmi ťažko meria, je to "ľudské". Ako sa dá povedať, čo je maximum? Každý má o svojom maxime trochu inú predstavu.
* Podľa nového štátneho rozpočtu pôjde na budúci rok do zdravotníctva viac peňazí, ale za poistencov štátu sa budú odvádzať štyri percentá, teda menej ako dosiaľ. Rozdiel doplatia ekonomicky aktívni občania. Čo na to hovorí ministerstvo zdravotníctva?
Je to každoročný boj, ktorý zvádzame s ministerstvom financií. Nielen my, ale aj ostatné rezorty. Je pravda, že medzi ekonomicky aktívnymi a neaktívnymi ľuďmi je disproporcia. Neaktívni sú práve tí, ktorí sa väčšinou aj v iných oblastiach hodnotia ako sociálne slabší. Solidarita je pevnou súčasťou života v našej spoločnosti a dúfam, že to tak aj zostane, pretože pre mňa je prejavom ľudskosti. No druhá vec je, že z hľadiska zdravotného poistenia sú práve oni najväčšími konzumentmi. Platí sa teda menej za tých, ktorí sú objektívne drahší.
* Aké odvodové percento za poistencov štátu by bolo podľa vás optimálne?
Keďže rokovania s rezortom financií stále prebiehajú, nerada by som pánu ministrovi cez médiá odkazovala optimálne riešenia. Pravda je, že sme si z percenta urobili pojem, od ktorého sa všetko odvíja. V súvislosti s minuloročnými udalosťami v zdravotníctve jednoznačne stúpla cena práce v zdravotníctve, čo považujeme za správne. To všetko sa odráža v nákladoch a tým sa dvíha cena zdravotnej starostlivosti, čo máme tiež presne vyšpecifikované. Toto sú neoddiskutovateľné veci, ktoré okrem iných komodít, ktoré rastú, sú presne vyčíslené a oproti minulým rokom navýšené.
* Ako je to so zadlženosťou nemocníc? Plánujú sa nejaké úsporné opatrenia?
Málo ľudí si uvedomuje, že z našich 16 fakultných nemocníc sú dlhodobo problematické len štyri - dve bratislavské, banskobystrická a trnavská. Ostatné dlhodobo znižujú svoje zadlženie. Aktívne reštrukturalizujeme košickú nemocnicu, pripravujeme to v bratislavskej. Urobili sme veľké zmeny aj v banskobystrickej nemocnici. Trnavská nemocnica bude časom tiež hospodáriť vyrovnane. Sú to veľké kolosy, ktoré majú obrovské problémy s prevádzkovými nákladmi, pretože sú v nevyhovujúcich priestoroch.
* Čo presne znamená reštrukturalizácia v týchto nemocniciach?
Modernizáciu procesov tak, aby sme využili to, čo máme. Čiže ak máme krásne, moderné operačné sály, treba prácu zorganizovať tak, aby sa neoperovalo len tri hodiny denne, ale aby sa využili naplno. Musíme pacientov správne "točiť" v tom dobrom zmysle slova.
* Neplánujete ďalšiu redukciu lôžok?
Na úrovni jednotlivých zdravotníckych zariadení sa redukcia lôžok robí priebežne a stále. Je úlohou riaditeľa, aby počet lôžok zodpovedal tomu, čo potrebujú pacienti. Mať prázdne lôžka znamená stratu na fixných nákladoch a ide teda o to, aby boli počty lôžok správne nastavené, lebo k nim sa viaže počet personálu, náklady na kúrenie, vetranie a podobne.
* Roky sa hovorí o tom, či dostavať, alebo nedostavať veľký nemocničný areál na bratislavských Rázsochách. Pohlo sa rozhodovanie v tejto veci?
Nie je to jednoduché rozhodovanie. Stavba má už svoj vek a musíme vedieť, či je technologicky vyhovujúca a či sa ju oplatí dostavať. Hovoríme s ľuďmi, ktorí Rázsochy tvorili, či je možné areál upraviť a dostavať tak, aby vznikla nemocnica moderného typu. Jedinečnosť tohto projektuje v jeho komplexnosti. Má vedeckovýskumnú časť aj kampus a v Bratislave určite potrebujeme areál univerzitného typu. Snažíme sa nepostaviť novú "opachu", ale niečo, čo bude dobre, efektívne fungovať. Naším cieľom je, aby sa pacienti prestali dezorientovane motať po ambulanciách, aby boli manažovaní. Toto budú ľudia pravdepodobne najviac vnímať ako zmenu v zdravotnej starostlivosti.
* Pacienti však vnímajú aj to, čo zažívajú takmer dennodenne už teraz, napríklad poplatky u lekára. Stále sa objavujú sťažnosti, že lekári vyberajú od pacientov peniaze za "výhody", ktoré pacienti ani nechcú využiť, no nemajú možnosť ich odmietnuť.
Poplatky sa skutočne mimoriadne rozbujneli, čo sa týka druhov aj výšok. Pokúšame sa urobiť v tom zmätku poriadok, v spolupráci so župami zbierame informácie o všetkých poplatkoch. Do konca roka plánujeme pripraviť aspoň základný zoznam ich druhov a rozsahov, a tak v tom urobiť poriadok. V tejto chvíli neviem presne, ako to bude vyzerať, pretože už teraz máme taký rozmanitý zoznam, že sa bojíme, aby to pre ľudí nebolo zavádzajúce. Dôležité je, aby sa v poplatkoch orientovali. Netvrdím, že vieme taxatívne vymenovať všetky druhy poplatkov, ale dúfame, že bude z výstupu jasnejšie, za čo si lekár koľko môže vypýtať a za čo už nie. Ľudia totiž majú stále pochybnosti. Napriek tomu, že platbu u lekára akceptujú, zaplatia, aj tak odchádzajú s pochybnosťou, či si to ten lekár vlastne mohol pýtať, či je to správna výška a podobne. Neprospieva to vzťahom medzi pacientmi a lekármi.
* Vzťahy medzi pacientmi a lekármi, ako aj medzi lekármi a sestrami sú napäté, čo súvisí aj so stále nedoriešenými platmi zdravotných sestier. Máte nejaké nové informácie?
Rozpustili sme 50-miliónovú rezervu a stále trváme na tom, že je to pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. V októbri sa stretneme so zástupcami Národného kontrolného úradu, ktorý bude proces úpravy platov sestier kontrolovať v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Čo sa týka zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier, v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sme ho naplnili od 1. apríla. Teraz ma však navštevujú riaditelia zdravotníckych zariadení a upozorňujú na nedostatky zákona nie z hľadiska zaťaženia ich rozpočtov, ale hodnotenia ako takého. Napríklad ako riešiť situáciu, keď zdravotná sestra s nižším vzdelaním, ale dlhšou praxou dostáva na výplatu viac ako sestra s vyšším vzdelaním.
* Témou, ktorá sa v rôznych obmenách pravidelne objavuje, je uhrádzanie výkonov lekárom poisťovňami. Je súčasný systém podľa vás dobrý?
Trhové hospodárstvo v zdravotníctve nefunguje - ponuka je prakticky nekonečná a dopyt nie je limitovaný možnosťou úhrady, lebo platí niekto tretí. Preto je stále niekto nespokojný, a preto je to veľmi náročné na reguláciu. Treba vypracovať oveľa striktnejšie pravidlá. Stanovenie objednávky u lekára, čiže limitov, je reálny problém. Ale neberme lekárov a poisťovne ako vzájomných nepriateľov. Ak má poisťovňa na rok dopredu plánovať, musí mať zhruba predstavu, čo si u toho lekára objednáva. Každá strana má svoje záujmy, jedna to platí, jedna predáva. Dobrá a efektívna zdravotná starostlivosť má vzísť z kompromisu týchto strán.
* Samotní lekári sú nejednotní napríklad v otázke postavenia a právomocí lekárskej komory. Bude sa táto problematika znova legislatívne upravovať?
Postavenie komôr bude treba nanovo celé preformulovať. Už máme rozpracovaný legislatívny návrh, v ktorom napríklad navrhujeme vyčleniť špeciálnu komoru pre záchranárov. Komora má v systéme nezastupiteľné miesto práve z hľadiska kontroly etiky a kvality a v oblasti vzdelávania. Podľa mňa nie je správne, že ekonomický tlak potlačil komory skôr do vyjednávacej pozície ekonomických kategórií. Komory môžu zastupovať svojich členov aj v takejto veci, ale v prvom rade sa musia venovať odbornej časti. Rieši sa aj otázka, či v prípade, keď komory budú mať kontrolné právomoci, bude miesto pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Som presvedčená, že áno. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva okrem iných úloh aj funkciu nezávislého orgánu, na ktorý sa pacient môže obrátiť vtedy, ak má pocit, že lekár pochybil. Nebude mať totiž tendenciu dôverovať komore, zastrešujúcej a zastupujúcej lekára, ktorý podľa pacienta nekonal správne.
Poisťovňa chystá veľkú kampaň
(05.09.2012; Hospodárske noviny; s. 1, 2; Hunková Mária)
Spotrebitelia: Nemocnica porušuje naše práva
(05.09.2012; Pravda; s. 3; sita)
Súkromná nemocnica v Šaci, ktorá vyberá od pacientov tzv. paušálny administratívny poplatok vo výške 1,2 eura, koná v rozpore so zákonom a porušuje práva spotrebiteľov. Tvrdí to generálny riaditeľ Spotrebiteľského Centra Košice Miroslav Antoňak. "Súkromná nemocnica vyberaním tohto poplatku za nadštandardné služby porušuje zákon, nakoľko pri bežnom ambulantnom vyšetrení nie sú spotrebiteľom poskytované žiadne nadštandardné služby," uviedol Antoňak. Za konanie v rozpore so zákonom podľa Antoňaka možno považovať aj to, že poskytovateľ služieb nedáva spotrebiteľovi možnosť výberu. Vedenie spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca uviedlo, že poplatok je v súlade s právnym poriadkom, čo podľa nej potvrdili kontroly kompetentných orgánov.
Nemocnice dlhujú Sociálnej poisťovni 43 miliónov eur
(04.09.2012; www.webnoviny.sk; s. -; SITA)
Dr. Max začína petíciu za zachovanie zliav na lieky
(04.09.2012; www.openiazoch.sk; s. -; SITA)
Ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu majú pomôcť detským pacientom
(04.09.2012;
www.teraz.sk; s. -; TASR)
Nové ambulancie dnes otvoril riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) na bratislavských Kramároch Daniel Žitňan za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej.
Bratislava 4. septembra (TASR) - Prerobené a vynovené ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu majú priniesť malým pacientom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) na bratislavských Kramároch pomoc a úľavu.
Ambulancie dnes otvoril riaditeľ DFNsP Daniel Žitňan za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej (nominant Smer-SD).
Súčasťou ambulancií je aj nový prístroj na celotelovú fototerapiu. "Je určený pre kožných pacientov," priblížil Žitňan. Často sa totiž kožné problémy vyskytujú pri pacientoch po transplantácii kostnej drene, takže je zameraný najmä na pomoc pre nich. "Myslím si, že je to jediný takýto prístroj na Slovensku," podotkol Žitňan.
Pacientom po transplantácii kostnej drene má priniesť úľavu a útlm zápalových prejavov kože či zníženie svrbenia. "Keďže ožiari bunky celého tela, účinok je oveľa výraznejší," skonštatoval prednosta Detskej dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP Bratislava Tibor Danilla. Vynovenie a rekonštrukcia ambulancií stála 195.000 eur a financovala sa z Nadácie Kvapky nádeje.
DFNsP Bratislava má s fototerapiou viac ako 20-ročné skúsenosti a za toto obdobie realizovali viac ako 2000 liečebných kúr u pacientov s kožnými ochoreniami.
Za pochybný tender na CT prístroj nenesie nikto zodpovednosť
(04.09.2012;
www.webnoviny.sk; s. -; SITA)
Hlavný kontrolór kraja poslancom predložil správu, z ktorej vyplynulo, že kontrolu obstarania CT prístroja útvar hlavného kontrolóra vykonať nemohol.
NITRA 4. septembra (WEBNOVINY) - Za pochybné verejné obstarávanie na dodávku a montáž CT prístroja pre nemocnicu v Leviciach z roku 2010 doteraz nikto zodpovednosť nenesie.
Nemocnica patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý ju spravuje prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami.
Vyšlo najavo, že nemocnica robila stavebné úpravy bez predchádzajúceho súhlasu kraja, zvolila pri verejnom obstarávaní nezákonný postup, prekročila zmluvne dohodnutú cenu a zavádzala stavebný úrad, keďže v čase podania žiadosti o stavebné povolenie už práce prebiehali. Krajskí poslanci žiadali dôslednú kontrolu obstarávania.
Na poslednom zastupiteľstve im hlavný kontrolór kraja Ignác Púchovský predložil správu, z ktorej vyplynulo, že kontrolu obstarania CT prístroja útvar hlavného kontrolóra vykonať nemohol, pretože podľa zákona má právo kontrolovať len zákazky s nízkymi hodnotami a podprahové zákazky. Verejné obstarávanie na CT prístroj do týchto kategórii nespadá. Poslanci netajili nespokojnosť s predloženou správou. Poukázali na to, že ani po dvoch rokoch sa nedozvedeli, kto je za netransparentné verejné obstarávanie zodpovedný.
"Mám pocit, že tu v zastupiteľstve sedí asi 54 bláznov. Naozaj sme čakali, že po dlhom čase sa dozvieme, čo sa tam dialo," povedala poslankyňa Katarína Miškovičová (SDKÚ-DS).
"Ja mám pocit, že dva roky sme tu boli niekým do slova a do písmena klamaní," uviedol Miloš Zaujec (KDH).
"Žiadam, aby boli vyvodené dôsledky za to, že sa tu konala nehoráznosť," reagoval Ondrej Ščurka (SDKÚ-DS).
Púchovskému poslanci kládli množstvo otázok, odpovede ich však neuspokojili. Poslanec Marián Kéry (Smer-SD) zhodnotil jeho odpovede slovami "vy máte taký jeden vzácny dar - čím viac rozprávate, tým my menej vieme."
Poslanci nakoniec zobrali správu hlavného kontrolóra na vedomie a uložili mu, aby požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie kontroly postupu pri zadávaní zákazky na CT prístroj. Na tom istom zasadnutí zároveň schválili Púchovskému odmenu za prvý polrok 2012 vo výške jeho mesačného platu.


 

 

 

 

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi