SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotné poisťovne

OSTATNÉ INFORMÁCIE - ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

- SLK neprijala návrhy zdravotných poisťovní (1.7.2015)


- Spoločné rokovanie zástupcov všetkých 3 zdravotných poisťovní a ZV SLK  k problematike vykazovania preventívnych prehliadok a očkovaní (26.05.2014)


- ÚDZS: Rokovanie ÚDZS 17.1.2014 k problematike vykazovania, schvaľovania a úhrady vybraných zdravotných výkonov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (05.02.2014)
- ÚDZS: Rokovanie 18.6.2013 (24.06.2013) 
- Zápis z rokovania zástupcov SLK, zdravotných poisťovní a ÚDZS dňa 1.10.2012 (19.10.2012)
- Prezenčná listina 
- INFORMÁCIA PRE MANDANTOV ŠAS o spôsobe navyšovania objemu u VšZP a ZP Dôvera (17.7.2012)
- Spoločné stanovisko SLK a Zdravity k rokovaniu so zdravotnými poisťovňami (25.06.2012)
- 22.6.2012 - finálne rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami (25.06.2012)
- Dňa 22.6.2012 sa uskutočnia rokovania o cenách od 1.7.2012 (22.06.2012)
- Výzva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (18.06.2012)
- Rokovanie ZV SLK a Zdravity (04.05.2012)
- ÚDZS: Stanovisko ÚDZS k vykazovaniu zdravotných výkonov (12.04.2012)
- ÚDZS: Žiadosť o poskytovanie kritérií revízií zdravotných výkonov, žiadosť o sprístupňovanie elektronického zoznamu aktuálnych zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a žiadosť o vstup do spoločných rokovaní - list bol zaslaný aj do všetkých zdravotných poisťovní (23.03.2012)
- ÚDZS: Žiadosť o poskytovanie kritérií revízií zdravotných výkonov, žiadosť o sprístupňovanie elektronického zoznamu aktuálnych zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a žiadosť o vstup do spoločných rokovaní - ODPOVEĎ (12.04.2012)
- Informácia vo veci úročenia finančných prostriedkov z výberu zdravotného poistenia
- výzva pre členov SLK
- Podnet SLK - postavenie ZP na trhu
- MANUÁL ku generickej preskripcii
- Stanovisko k výpovedi zmlúv so zdravotnými poisťovňami (02.01.2012)
- ZV SLK postupoval zodpovedne a v súlade s právnym stanoviskom a súčasnými možnosťami, preto prijal k 1.1.2012 navýšenie cien,(aj napriek tomu, že toto navýšenie je pre PZS nepostačujúce).
ZV SLK podľa ďalšieho vývoja situácie zváži možnosť vypovedania zmlúv resp. nepodpísania dodatkov k zmluvám k 1.7.2012.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi