SKENDE
Domov » Vedecká rada SLK

ZLOŽENIE VR SLK

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. - predseda VR SLK
peter.turcani@sm.unb.sk   

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. - podpredseda VR SLK
jpec@jfmed.uniba.sk   

m. prof. MUDr. M. Dragula, PhD.
dragula@mfn.sk

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
cernaka@npba.sk   

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ludovit.Danihel@fmed.uniba.sk   

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
fedor.simko@fmed.uniba.sk   

doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
hrubisko@pe.unb.sk

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
miroslav.mydlik@unlp.sk   

prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.
vasil.hricak@nusch.sk 

prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc.
redhammer@ruzinov.fnspba.sk 

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
vajojuli@central.medic.upjs.sk   

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
zibolen@jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
kliment@jfmed.uniba.sk   

MUDr. Tibor Pasminka
tiborp@psg.sk   

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
jan.murin@sm.unb.sk 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
dusan1.mesko@gmail.com    ламода Украина

prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullman, PhD.
pullman@mfn.sk   

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
schreter@upjs.sk      

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
solovic@hagy.sk   

doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
gajdosik@nz.psg.sk   

MUDr. Ondrej Kusý
ondrej.kusy@nextra.sk ламода

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi