SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotné poisťovne » DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s. » ZP Dôvera: Rokovanie o cenách od 1.1.2013

Rokovanie 13.11.2012

Dňa 13.11.2012 sa uskutočnilo prvé rokovanie o cenách od 1.1.2013.
Za poskytovateľov sa rokovania zúčastnili: MUDr.Teremová, MUDr.Pásztor

Na rokovaní boli predložené nasledujúce požiadavky:
1. zapracovať do základnej ceny kapitácie a základnej ceny bodu – čiastkovú cenu „rezervy“ z obdobia 2. poloroka 2012
2. navýšenie kapitácie nad súčasnú súčtovú cenu (spolu s rezervou) v priemere o 10 %, pričom kladieme dôraz na navýšenie ceny kapitácie vo vekových kategóriách:
1 - 5 rokov pre VLDD
pre VLD preferenčne vo veku nad 80 rokov
3. cena bodu na výkony návštevnej služby - v rovnakej cene ako v LSPP zaviesť kilometrovný "paušál" pri návštevnej službe VLD, VLD
4. VLD, VLDD, GYN - navýšenie ceny preventívneho bodu: 0,04 €
5. AS: cena bodu 0,02 €
6. rokovať o liekovom projektovom, nakoľko t.č. podmienky tohto projektu nie sú ani členom rokovacieho tímu jasné a neboli vzájomne odkonzultované

V závere rokovania generálny riaditeľ Ing. Kultan prisľúbil, že najneskôr od pondelka 19.11.2012 mailom zašle návrh na úpravu cenových podmienok od 1.1.2013.

Dňa 19.11.2012 obdržal rokovací tím návrh Dôvera zp. na úpravu cenových podmienok od 1.1.2013 - návrh cenových podmienok TU


Ďalšie rokovanie sa uskutoční za účasti zástupcov za všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti vo štvrtok 22.11.2012 o 16,30 hod.


MUDr. Teremová Zuzana
za spoločný rokovací tím

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi