SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » FEBRUÁR 2013

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 05.02.2013

Zákaz zisku poisťovní ide riešiť Súdny dvor EÚ
(05.02.2013; Hospodárske noviny; s. 2; tasr)

Bratislava - Na zákon, ktorý súkromným zdravotným poisťovniam zakázal vyplácať zisky z čias prvej Ficovej vlády, sa pozrie Súdny dvor Európskej únie. S prejudiciálnou otázkou sa naň obráti Okresný súd Bratislava I, ktorý má rozhodnúť o žalobe Medical Care Holding Limited voči Národnej rade SR. Cyperská firma vlastní Európsku zdravotnú poisťovňu, ktorú založila finančná skupina J&T.
"Dôvodom je, že je nutné vyriešiť spornú otázku medzi účastníkmi, či skutočne došlo k porušeniu práva Európskej únie a či toto prípadné porušenie je takého závažného charakteru, že je tu zodpovednosť štátu za takto vzniknutú škodu," vysvetlil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Pokým sa Súdny dvor vyjadrí, pojednávanie na súde bude prerušené. Poisťovňa je od mája 2008 v likvidácii. Trh zdravotného poistenia opustila po zmenách platných v tom istom roku, keď štát zakázal súkromným zdravotným poisťovniam vyplácať zisk akcionárom. Majiteľ poisťovne žaluje štát o náhradu škody za zmarenú investíciu.
"Žalovaná suma predstavuje cca 30 miliónov eur, z čoho približne polovica predstavuje skutočnú stratu (úbytok na majetku) a zvyšok ušlý zisk," povedal právny zástupca Alexander Kadela z Advokátskej kancelárie RE-LEVANS.
Škoda podľa neho vznikla pre prijatie spomínanej legislatívy a z toho istého dôvodu išla poisťovňa do likvidácie. "Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu, že už vykonané a ešte naplánované investície do rozvoja daného podnikania sa stali nenávratnými," povedal Kadela.
"Národná rada SR uplatnený nárok žalobcu v celom rozsahu odmieta a neuznáva ho," povedala Soňa Pótheová z komunikačného odboru Kancelárie Národnej rady. Parlament viac nekomentuje.


Dôvera chce 33-tisíc od lekára. Za kampaň
(05.02.2013; Hospodárske noviny; s. 2; Hunková Mária)

Poisťovňa zažalovala Petra Liptáka, že manipuloval ľudí.
Bratislava - "Prepoistením poistencov môžeme ušetriť miliardu eur samým sebe. Jeden prepoistený z Dôvery do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ušetrí 450 eur z verejných zdrojov, z poisťovne Union 150 eur." Takýto komentár pridal všeobecný lekár Peter Lipták (na snímke) k reťazovému mailu, ktorý v čase vrcholiacej prepoisťovacej kampane vyzýval na vystúpenie zo súkromných poisťovní.
Dôvera od neho teraz žiada na súde 33-tisíc eur. Podľa poisťovne všeobecný lekár manipuloval ľudí a poškodil ich dobré meno. "Opätovne a neodôvodnene zavádzal poistencov a verejnosť svojimi výrokmi na adresu Dôvery. Využíval pri tom aj priestor v médiách, keď v nich publikoval tendenčné články poškodzujúce dobrú povesť zdravotnej poisťovne," povedal hovorca Branislav Cehlárik. Podľa neho nepomohli ani ústne upozornenia, a tak nasledovali právne kroky.
Kam až zájde Hippokrates
Lipták priznáva, že je zástancom unitárneho systému poistenia, obvinenia Dôvery však odmieta. "Nikoho som neprehováral. Ten e-mail som len preposlal s doplneným komentárom, a navyše bol určený len lekárom," povedal HN Lipták, ktorý je aj predsedom sekcie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej komory lekárov. Aj tú Dôvera žaluje. Spoločné pojednávanie majú vytýčené už na zajtra. Komora lekárov považuje žalobu Dôvery za neoprávnenú. "Budeme si však musieť počkať, ako v tejto veci rozhodne súd," povedal prezident komory Marián Kollár. Podľa neho je diskutabilné, či lekár porušuje nejaké predpisy, ak odporúča svojmu pacientovi inú zdravotnú poisťovňu.
Potvrdil však, že v praxi sa to deje. Napríklad v prípadoch, keď doktori nie sú zazmluvnení všetkými poisťovňami. "Lekári to tak robia, že odporučia pacientovi, aby sa prepoistil do poisťovne, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu," povedal Kollár. Podľa Dôvery bol porušený etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Podľa neho je povinnosťou zdravotníka byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.
Lipták zase tvrdí, že z hľadiska etiky a Hippokratovej prísahy je zase jeho povinnosťou ochraňovať pacienta pred každou krivdou a bezprávím. "Ak ja teda vo svojej praxi vidím, že zdravotná poisťovňa sa snaží podviesť pacienta a rozpráva mu, že mu poskytuje niečo iné ako ostatné, tak mám povinnosť ho upozorniť, ako to v skutočnosti je."
Žalovali aj vlastných
Či nejaký pacient kvôli Liptákovým názorom prestúpil do štátnej poisťovne, Dôvera povedať nevedela. Okrem žaloby na bratislavský okresný súd naň podala aj trestné oznámenie. Toho sa dočkali tiež jej dvaja vlastní zamestnanci. Tí však na rozdiel od lekára mali do poisťovne pochybnými praktikami nalákať nových klientov. Len Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala viac ako 1 100 žiadostí o obnovenie poistného vzťahu, pričom 980 bolo od ľudí prepoistených do Dôvery.
Ako už informovali HN, obeťami nezákonného prepoistenia sa stali aj ľudia zo sociálnych domovov. Po medializácii viacerých prípadov nečestného náboru Dôvera informovala o podaní žaloby na svojich zamestnancov.
Dr. Max našiel spôsob, ako odmeniť za vernosť
(05.02.2013; Sme; s. 9; Folentová Veronika)
Chrípke zatiaľ podľahli dvaja ľudia
(05.02.2013; Pravda; s. 4; Beňová Zlatica)
Žilinská nemocnica nemala na lieky. Musela si požičať
(04.02.2013; www.hnonline.sk; s. -; hu)

Prekopávanie zdravotníctva zlatokopmi
(04.02.2013;
www.blog.sme.sk; 06:31, s. -; Lipták Peter)
Smer pokračuje v prekopávaní zdravotníctva. Prekopávanie v zdravotníctve pokračuje. Toto je tá činnosť v zdravotníctve, kedy namiesto toho, aby sa pripravovali zákony riešiace skutočné problémy zdravotníctva potrebné pre zlepšenie starostlivosti o pacientov, sa pripravujú zákony, ktoré diskriminujú pacientov. Je potom pochopiteľné, že tieto zákony sa nepredkladajú normálnym legislatívnym postupom, kde sa k nim má možnosť vyjadriť odborná aj pacientska verejnosť ale sa predkladajú tak, že poslanecké návrhy zákonov nachádzajú poslanci zdravotníckeho výboru už hotové na svojich stoloch a nikto sa nevie vyjadriť, že o čom vlastne tie novelizácie sú, ani kto ich v skutočnosti vypracoval.
Snaha uzákoniť zrušenie povinnosti zdravotnej poisťovne uzavrieť zmluvu s lekárom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu pacient ide proti pacientovi ale aj proti najnovším odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) pre reformu zdravotníctva na Slovensku . Je potrebné vychádzať z toho, že rozhodujúce je, či má zmluvu uzatvorenú s lekárom pacient. Určujúci v zdravotnom systéme je pacient a nie zdravotná poisťovňa. Je jediným zdrojom financií v systéme a má mať právo vybrať si lekára. Poisťovňa iba vykonáva správu pacientových peňazí a má rešpektovať jeho vôľu. Podľa názoru SZO prezentovaného na XXXIII. Konsolidačnej výročnej konferencii všeobecných lekárov (SSVPL SLS), poisťovne majú za úlohu v spolupráci s regionálnymi úradmi, použiť na stimuláciu kvality poskytovania služieb potrebných v daných geografických oblastiach variabilitu zmlúv s poskytovateľmi. Teda žiadne represie, vyhrážanie sa rušením zmlúv lekárom. Rušenie zmlúv znamená likvidáciu ich ambulancií. Veď lekárov je dnes na Slovensku už kriticky málo a každého lekára, každú ambulanciu pacienti potrebujú. Nedostatok lekárov už začína ohrozovať zdravotný stav obyvateľstva. Nemá kto slúžiť, nemá kto pracovať v ambulanciách, pacienti musia pridlho čakať a zdravotný stav často nepočká. A v tejto situácii nedostatku poslanci a vláda chcú vyhnať zo Slovenska ďalších lekárov. Aká je hodnota mozgu lekára na Slovensku? Od 2000 do 2008 režim vyhnal zo Slovenska 2000 lekárov. Po manévroch Radičovej ubudlo ďalších tisíc. Prečo pomáha slovenský parlament napríklad aj Nemcom, ktorí si žiadajú slovenských lekárov?
Pacienti by podľa názoru SZO mali mať možnosť, ak si poisťovne nebudú riadne plniť svoje úlohy, neodvádzať im celú čiastku odvodov. To znamená ak zdravotná poisťovňa vypovie zmluvu s lekárom, s ktorým má uzavretú zmluvu pacient, tento by mal mať automaticky právo neodvádzať do poisťovne zdravotné odvody v plnej výške. Je to logické, keďže pacient si bude musieť sám z niečoho hradiť zdravotnú starostlivosť. Neuhrádzanie liekov a vyšetrení, ktoré ordinuje lekár, ktorý sa stane nezmluvný z rozhodnutia poisťovne, ktorého si ale vybral pacient za svojho lekára a riadne spolu uzavreli zmluvu, je možno v dnešnom európskom kontexte považovať za diskrimináciu pacientov, nerešpektovanie ich ľudských práv vo vzťahu ku zdraviu. V tejto súvislosti sú veľmi dôležité dobré vzťahy lekárov s pacientmi a s ich organizáciami. Lekári dnes musia pacientov nielen liečiť ale im aj pomáhať zorientovať sa v ich právach a zákonných nárokoch. V zdravotníctve aj na Slovensku by sa stále viac malo dostávať do popredia to, čo potrebujú pacienti. Štátu musí ísť o zabezpečenie maximálne možnej kvality života pacientov a nie o maximalizáciu ziskov finančných skupín. Na splnenie tejto povinnosti má štát v rukách všetky potrebné nástroje a preto plnú zodpovednosť za dianie v zdravotníctve aj v tomto období najbližších mesiacoch plne ponesú úradníci štátu.

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi