SKENDE
Domov » ROKOVANIA PREZÍDIA A RADY SLK » AKTUÁLNE ROKOVANIA » Prezídium SLK » P SLK 2013

P SLK MAREC 2013

Z rokovania P SLK dňa 12. marca 2013

Prezídium SLK
• vzalo na vedomie informáciu predsedu KV SLK o plnení uznesení
• zrušilo rozhodnutie o uložení pokuty a uložení povinnosti sa dovzdelávať z dôvodu dodatočného preukázania získania dostatočného počtu kreditov a z dôvodu, že dotknutí lekári neboli povinní v hodnotenom päťročnom cykle 2006-2010 splnenie podmienok CME
• uložilo pokutu lekárom, ktorí nesplnili podmienky sústavného vzdelávania v cykle 2006-2010
• vzalo na vedomie informáciu ohľadne prípravy rokovania s NIL, OIL a ČLK a tiež prípravu LEKOMSKI 2013

Prezídium SLK schválilo:
• refundáciu tlače ozdobných licencií jednotlivými  RLK na základe počtu objednaných licencií
• vydanie, zrušenie a dočasné pozastavenie licencií žiadateľom
• zoznam vyčiarknutých a nových zapísaných členov SLK
• zoznam žiadateľov o zapísanie do registra lekárov SR
• zrušenie a obnovenie registrácie žiadateľom
• otvorenie kreditného systému na zapísanie kreditov u lekárov v cykle 2008-2012 od 12.3.2013 do 31.3.2013
• účastníkov konferencie PLK CPD v dňoch 17. a 18.5.2013 v zložení:  MUDr. M. Kollár, MUDr. M. Buzgó, m.prof.MUDr. Milan Dragula,PhD
• účasť zástupcu SLK na ZEWA meetingu vo Viedni v dňoch 12.-14.9.2013
• účasť MUDr. M. Buzgóa a MUDr. J. Webera na zasadnutí AEMH v Paríži v dňoch  22.- 25.5.2013 a na zasadnutí CPME v Dubline  19.4.2013

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi