SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » MAREC 2013

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 27.03.2013

Antikorupčné odznaky veľmi nenosia
(27.03.2013; Sme; s. 4; Krempaský Ján)


Lekárska komora volá po úprave právnej zodpovednosti lekárov
(26.03.2013; www.teraz.sk; s. -; TASR)
ZDRAVIE: Lekárska komora volá po úprave právnej zodpovednosti lekárov (3)
(26.03.2013;
www.lekari.sk; s. -; TASR)
Bratislava - Slovenská lekárska komora (SLK) chce riešiť právnu zodpovednosť lekárov. Jej šéf Marian Kollár dnes v tejto súvislosti poukázal na nedávne prípady, keď za pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti uložili úrady či súdy vysoké finančné tresty či väzenie. Trend sprísňovania postihov lekárov podľa jeho slov komora vníma negatívne, keďže to vraj môže viesť k odmietaniu vykonávaniu niektorých lekárskych špecializácií.Prezident SLK upozornil, že súčasná legislatíva je nejasná v otázke zodpovednosti lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keďže neexistuje právny predpis, ktorý by určoval, ktoré výkony má lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne vykonať. Komora zároveň pripomína, že znalci majú pri posudzovaní takýchto prípadov voľnosť a vzhľadom na chýbajúce štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti je znalecký posudok výsledkom ich vedomostí a preferovanej odbornej literatúry."Lekár musí mať zodpovednosť za svoju prácu, ale ide o to, aby tá miera zodpovednosti bola nastavená správne," povedala členka Rady SLK Zuzana Teremová s tým, že zároveň treba, aby lekárov posudzoval niekto, kto to vie. Právny poradca SLK Ondrej Škodler v tejto súvislosti podotkol, že lekár nemá dostatočnú možnosť brániť sa, pričom poukazuje na situácie, keď na jeden prípad poskytnú znalci viaceré, aj rozdielne závery. Neexistuje pritom organizácia, ktorá by o týchto posudkoch rozhodla.Lekárskej komore sa tiež nepáči, že správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti posudzuje aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), čo považuje za nesystémové. Problém má byť v tom, že úrad nemá vlastných odborníkov a spolupracovníkov nevyberá podľa konkrétnych kritérií. SLK upozorňuje tiež na dopady zákona o náhrade za bolesť, ktorý zmenil spôsob výpočtu odškodňovania. Mnohí lekári tak majú byť žalovaní o vysoké náhrady nemajetkovej ujmy, pričom súd môže priznať akúkoľvek sumu.SLK preto chce, aby situáciu riešilo ministerstvo zdravotníctva. Volá pritom po schválení zoznamu zdravotných výkonov, ako aj po tom, aby sa z univerzitných či fakultných nemocníc stali znalecké ústavy, zároveň by sa malo zrušiť oprávnenie ÚDZS vykonávať dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Za dôležité tiež považuje zmenu právnej normy o náhrade za bolesť tak, aby bolo jasné, o akú maximálnu škodu možno lekára žalovať, tak ako to bolo v minulosti."Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v súčasnosti nebude riešiť kompetencie ÚDZS. Pokiaľ ide o zoznam výkonov, o postupe prác boli predstavitelia SLK informovaní priamo ÚDZS," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková. Doplnila, že ministerstvo v súčasnosti neuvažuje o znaleckých ústavoch v univerzitných a fakultných nemocniciach, prioritou má byť stabilizácia nemocníc. "Stanovenie výšky maximálnej škody, o akú možno žalovať lekára, nie je v kompetencii MZ SR," uzavrela.ÚDZS v tejto súvislosti zdôraznil, že v svojej činnosti postupuje nestranne, nezávisle od orgánov štátnej moci a objektívne. "Úlohou ÚDZS nie je iba sankcionovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale ukladať im aj povinnosť prijímať nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov," uviedla jeho hovorkyňa Soňa Valášiková. Podotkla, že úrad pripravuje aj podklady pre legislatívne návrhy.Úrad tiež odmieta, že by nemal žiadne kritériá pre výber konzultantov. "Sú to renomovaní odborníci z príslušných špecializačných odborov, špičkoví lekári z praxe, členovia slovenských lekárskych spoločností a, samozrejme, členovia SLK," uzavrela s tým, že podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR konzultantský posudok úradu má rovnakú dôkaznú silu ako znalecký posudok.
VšZP: Namiesto platieb úplatky?
(26.03.2013; Žilinský večerník; č. 13, s. 12; Mrázik Milan)
ZDRAVIE: Lekárski odborári chcú naďalej bojovať proti korupcii v zdravotníctve
(26.03.2013; www.lekari.sk; s. -; TASR)
O ÚPLATKOCH VŠETCI HOVORIA...
(26.03.2013; Televízna stanica JOJ; Noviny; 19.30; por. 14/18; BARIOVÁ Eva)

Ľuboš SARNOVSKÝ, moderátor: "Lekári o úplatky nestoja - tvrdí to Lekárske odborové združenie, ktoré dnes opätovne vyzvalo všetkých pacientov, aby finančné odmeny lekárom nedávali a aby na webstránke lekar.sk nahlásili každého, kto od nich úplatok vezme."
Eva BARIOVÁ, redaktorka: "Lekári vraj úplatky nechcú. Pacienti ich dávajú a možno nedávajú a štát len mlčí a nekoná. Faktom je, že na úplatok a jeho potrestanie treba až troch. Čo teda pre zníženie korupcie urobili doteraz lekári?"
MUDr. Peter VISOLAJSKÝ, šéf LOZ: "Naša kampaň mala viacero stupňov. Jeden stupeň boli odznaky, tých sme rozdali, alebo dali vytvoriť okolo 2 000, potom bola verejná listina, kde sa každý lekár môže prihlásiť k tejto kampani a (...), že verejne odmieta úplatky a tretí stupeň bola tá protikorupčná linka, ktorú sme žiadali od ministerstva vnútra."
Silvia KERATOVÁ, Tlačové odd. MV SR (telefonát): "Od Lekárskeho odborového združenia neregistrujeme žiadne žiadosti o zavedenie špeciálnej protikorupčnej linky."
Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ, hovorkyňa MZ SR: "Nikto z Lekárskeho odborového združenia, ktorí tvrdia o tom, že táto korupcia naozaj je vo veľkom rozsahu, neukázala napríklad na svojho kolegu, ale ani mimo, ani lekár nehlási korupciu a napríklad ani lekár nenahlásil ani raz, že prišiel k nemu pacient a sám núkal peniaze, napriek tomu, že to nechcel."
Eva BARIOVÁ: "Je teda boj proti korupcii zo strany lekárov úprimný?"
Silvia KERATOVÁ (telefonát): "Kto chce oznámiť korupciu, spôsob si nájde. Môže volať už napríklad notoricky známu linku 158."
Eva BARIOVÁ: "A čo slovenský pacient? Dáva, či nedáva lekárom úplatky?"
Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ: "Každý, kto iba zavolá, že počul som, že... - toto nie je podnet. My naozaj potrebujeme konkrétneho pacienta a konkrétneho lekára. Iba 6 podnetov od roku 2011 sa týkalo priamo korupcie."
Eva BARIOVÁ: "Vráťme sa teda na začiatok. Ak by nosilo tento odznak viac lekárov, ako je len 2 000, možno by sa ľady pohli a možno, keby si lekári vstúpili do svedomia a každého pacienta, čo ponúkne úplatok, nahlásili polícii, chorý by si úplatok rozmyslel."
Mihálove návrhy na zrušenie nedostatkov zdravotného poistenia neprešli
(26.03.2013; www.teraz.sk; s. -; TASR)
Návrh, aby štát platil odvody za penzistov, ktorí časť roka pracovali, neprešiel
(26.03.2013; www.sme.sk; EKONOMIKA, s. -; TASR)

Mihál chce odstrániť nedostatky z praxe pri platení poistenia
(26.03.2013; www.hnonline.sk; Slovensko, s. -; TASR)
PORADOVNÍKY VŠZP STÁLE NEJASNÉ
(26.03.2013; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 17/26; TOMEČKOVÁ Lucia)
Moderátor: "Koľko poistencov mala Všeobecná zdravotná poisťovňa v minulom roku na čakacích listinách na operácie, nikto nevie. Nejasnosti potvrdila aj najnovšia analýza Health Policy Institute."
Lucia TOMEČKOVÁ, redaktorka: "16 310 čakateľov na operácie. Toto číslo nahlásila Všeobecná zdravotná poisťovňa ešte v marci minulého roka. Médiám však povedala o viac ako desať tisíc menej. Ako je to možné nevedela analytikovi vysvetliť ani poisťovňa ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý ju má kontrolovať."
Roman MUŽIK, Health Policy Institute, člen LEE HPN: "Informácie, ktoré žiadate nespadajú do okruhu povinne sprístupňovaných informácii, ako krása, odvolanie, zamieta, ale iba ukazuje celkové čísla. Zase nie podľa diagnóz, takže skontrolovať sa to nedá a Úrad pre dohľad, vyžiadajte si to priamo od zdravotných poisťovní."
L. TOMEČKOVÁ: "Úrad, ktorý má poisťovňu kontrolovať teda analytika poslal, aby si číslo zistiť v poisťovni. Podľa Romana MUŽIKA je to v Európskej únii nevídané."
R. MUŽIK: "Ich nemá kto skontrolovať a najväčšia sranda je, že oni si napíšu čokoľvek chcú. Povedia, že nám počet klesá, počet stúpa."
L. TOMEČKOVÁ: "Úrad pre dohľad sa bráni. Všeobecná vraj mala chybu v softvéri."
Soňa VALÁŠIKOVÁ, hovorkyňa Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou: "Úrad uložil do 15.1.2013 Všeobecnej zdravotnej poisťovni prijať nápravné opatrenia a zaslať správne údajne vo februárovej dávke tzn. koncom marca."
Dana GAŠPARÍKOVÁ, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne: "Poisťovňa pošle úradu pre dohľad správne čísla v stanovenej lehote."
L. TOMEČKOVÁ: "Po roku by tak zaznelo prvé správne číslo o poradovníku na operácie, ktoré vo Všeobecnej výrazne kleslo."
S. VALÁŠIKOVÁ: "Správny údaj za január 2013 je 7 830 poistencov na čakacích zoznamoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne."
L. TOMEČKOVÁ: "Počet čakateľov však analytik aj tak nemá s čím porovnať."
R. MUŽIK: "Údaje z VšZP publikované v médiách sa nezhodujú s údajmi z úradu pre dohľad a tie sa nezhodujú s údajmi, ktoré sme získali z VšZP."
D. GAŠPARÍKOVÁ: "Čakacie listiny sú ako keby živým dokumentom, čiže každý deň sú do neho pacienti ako zaraďovaní, tak sú z neho aj vyraďovaní."
R. MUŽIK: "Určite by treba zvýšiť kontrolu, hlavne na úrovni poisťovne a regulátora, v našom prípade úrad pre dohľad."
L. TOMEČKOVÁ: "Ak si Všeobecná zdravotná poisťovňa neurobí konečne poriadok vo svojich čakacích listinách na operácie, tak od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže dostať sankciu od 3319 eur až po takmer 166-tisíc. Lucia TOMEČKOVÁ, RTVS."
Súhlas pacienta so sterilizáciou bude v ôsmich jazykoch
(26.03.2013; www.pravda.sk; Správy, s. -; BEŇOVÁ Zlatica)
PARLAMENT SA BUDE ZAOBERAŤ NOVELOU ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ
(26.03.2013; Rozhlasová stanica Regina; Správy; 14.00; por. 4/8; KATUŠKA Michal)

Michal KATUŠKA, redaktor:
"Poistenci štátu, ktorí nie sú zamestnancami, ani samostatne zárobkovo činnými osobami, by nemuseli platiť poistné ako takzvaní samoplatitelia. Ide napríklad o pracujúce matky na rodičovskej dovolenke či pracujúcich dôchodcov, ktorých vymeriavací základ za rok 2013 bude vyšší ako 2 918 eur, 70 centov. V novele zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa má zaoberať parlament, to navrhuje poslanec za SaS Jozef MIHÁL."
Slovensko má výhrady ku kľúčovým bodom revidovanej tabakovej smernice
(26.03.2013; www.euractiv.sk; s. -; -)

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi