SKENDE
Domov » Zahraničný výbor SLK » Podpora zahraničných komôr a medzinárodných zdravotníckych organizácií

Kriminalizácia lekárov

Petícia proti kriminalizácii lekárovVyhlásenie Rady SLK k vráteniu Trestného zákona na opätovné prerokovanie v NRSR
(11.06.2013)

Prezident vrátil novelu Trestného zákona
(12.06.2013; Pravda; s. 3; sita)
Prezident vrátil novelu Trestného zákona(12.06.2013; Pravda; s. 3; sita)Prezident vrátil novelu Trestného zákona(12.06.2013; Pravda; s. 3; sita)Prezident vrátil novelu Trestného zákona(12.06.2013; Pravda; s. 3; sita)Hlava štátu má pripomienky k zavedeniu nového druhu osobitného motívu dvíhajúceho tresty, ktorým je páchanie trestného činu z nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Prezidentovi sa nepozdáva ani zníženie dolnej hranice trestnej sadzby pri drogových deliktoch a navrhuje aj zmenu sankcií pre zdravotníkov, ktorých by potrestali za porušenie povinnosti v krízovej situácii. Novelu namietali predovšetkým zdravotnícki pracovníci, pretože im prináša okrem hrozby väzenia aj pokutu od ministerstva zdravotníctva do výšky 3 300 eur a následne stratu registrácie v lekárskej komore na desať rokov, ak počas núdzového stavu nenastúpia do služby. Prezidentovi sa však desaťročné obdobie ako podmienka na obnovenie registrácie javí ako neprimerane prísna.


Dňa 6. júna 2013 boli zástupcovia stavovských a odborových organizácií združujúcich zdravotníckych pracovníkov prijatí vedúcim Kancelárie prezidenta SR, Jánom Šothom.
O stretnutie s prezidentom požiadali organizácie z dôvodu zmien v Trestnom zákone, ktoré 22.5.2013 schválila Národná rada SR na základe návrhu poslanca NRSR, MUDr. Jozefa Valockého. Cieľom bolo požiadať prezidenta o nepodpísanie novely Trestného zákona (paragrafy 290a a 290b) a novely zákona č. 578/2004 Z. z., prijatých napriek otvoreným protestom dotknutých organizácií, bez akejkoľvek odbornej diskusie a obchádzajúc štandardný legislatívny proces. Zástupcovia zdravotníkov sa vysvetlili svoje výhrady a obavy vyplývajúce z noviel, ktoré nielen zasahujú do občianskych práv týchto pracovníkov, ale zároveň aj výrazne obmedzujú právo na výkon povolania. Na stretnutí konštatovali, že tento proces považujú za zlyhanie komunikácie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR a vlády, ako aj za pokus o vyhrotenie situácie v rezorte. Organizácie vyjadrili nádej, že prezident sa stane mediátorom medzi MZ SR a vládou na jednej strane a zdravotníckymi pracovníkmi na strane druhej a podarí sa mu vytvoriť priestor na diskusiu.


Michal Lesay: Defenzívna medicína (eTREND, 04.06.2013)


- ZMENA - Zákon z 22. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - návrh zákona prijatý a schválený poslancami NR SR 22.5.2013


MUDr. Marian Kollár: Vláda nejde dobrým smerom (Hrabkovo Na rovinu, SME | Juraj Hrabko, Tomáš Rybár 24.5.2013)

Napriek sklamaniu z výsledku hlasovania chcem poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili protestov proti kriminalizačnému zákonu. Táto nepríjemná situácia ukázala obrovskú spolupatričnosť všetkých zdravotníckych organizácií a jej pracovníkov, čo nám dáva dobré vyhliadky na to, aby sme po kompletnom preštudovaní uvedených schválených zákonov mohli podniknúť adekvátne, ale hlavne účinné kroky na to, aby uvedený zákon nebol zavedený do praxe. Využijeme všetky legislatívne a dostupné kroky na to potrebné. Ešte raz Vám ďakujem za účasť a podporu.

Marian Kollár

23.5.2013 Bratislava


HLASOVANIE V PARLAMENTE opäť PRESUNUTÉ na dnes o 17:00!
Príďte aj dnes poobede o 17:00 v čo najväčšom počte v bielych plášťoch na parlamentný balkón a sledujte činnosť poslancov a ich hlasovanie.

PROTEST ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRED NR SR 21.05.2013 
v utorok 21. mája sa pred NR SR uskutočnil protest zdravotníckych pracovníkov proti kriminalizačnému zákonu, o ktorom sa dnes v parlamente hlasuje. Za účasti približne 150 zdravotníckych pracovníkov vystúpil s príhovorom prezident SLK, MUDr. Marián Kollár, predseda LOZ, MUDr. Peter Visolajský a iní.

Hlasovanie o predmetnom zákone bolo presunuté z 11:00 na 17:00.

FOTOGALÉRIA


Milí kolegovia,
14.5.2013 sa pred parlamentom uskutočnila spoločná tlačová konferencia zdravotníckych organizácií, na ktorej boli prítomné všetky mienkotvorné média. Žiaľ, vo večerných hlavných správach sa neobjavila ani jedna informácia o tak závažnom stave spojenom s pripravovanou trestnoprávnou zodpovednosťou zdravotníckych pracovníkov.

Kladieme si otázku. Išlo o náhodu, alebo  kto riadi tento štát a účelovo cenzuruje informácie? Odpoveď je jasná. Je reflektovaná v texte našej včerajšej tlačovej konferencie, ktorú Vám prikladáme v plnom znení - TLAČOVÁ SPRÁVA.

Dnes sa už nemôžeme spoliehať na nikoho. Ak sa nepostavíme sami za seba, nikto to za nás neurobí.

Preto dňa 21.5.2013 o 10,00 hod. zvolávame zhromaždenie zdravotníckych pracovníkov pred budovu Národnej rady SR. (Rokovanie o tomto návrhu zákona (asi účelovo) bolo preložené z 14.5.2013 poobedia na 21.5.2013 doobeda).

Ak sa dnes nepostavíme za svoje práva a postavenie zdravotníckeho stavu, za našu slobodu a nezávislosť výkonu zdravotníckeho povolania, po schválení uvedených zákonov bez nášho rozhodného postoja bude už neskoro.
Dnes každý musí konať za seba a všetci spolu. Len v jednote je sila. Je našou povinnosťou ukázať, že budúcnosť a postavenie nás, zdravotníckych pracovníkov, nám nie je ľahostajná.

Čakáme účasť každého z Vás. Len široká účasť rozhodne o našom úspechu. Príďte v bielych plášťoch.

Kedy ak nie teraz? Kto sa za nás postaví ak nie my?
Veríme, že spolu to opäť dokážeme.

Kolegovia, kolegyne,
vzhľadom na závažnosť a zložitosť súčasnej situácie využívajte elektronickú komunikáciu a informujte aj svoje okolie.

MUDr. Marian Kollár
Prezident SLK
PODPORA ZO ZAHRANIČIA


15.5.2013
Tlačová správa z briefingu zdravotníckych organizácií pred NR SR 14.5.2013

10.5.2013
Tlačová správa SLK - Kriminalizácia zdravotníckych pracovníkov


30.4.2013
Tlačová správa SLK - Kriminalizácia zdravotníckych pracovníkov

25.04.2013
Tlačová správa - KRIMINALIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PROBLÉMY ZDRAVOTNÍCTVA NEVYRIEŠI

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi