SKENDE
Domov » Tlačové konferencie a správy

Tlačové správy

4.4.2017
Koncepcia výstavby a rozvoja novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách


2.2.2017
Sociálna poisťovňa - problémy licencií L1A

19.2.2016
Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva

17.12.2015
Budúcnosť kontinuálneho vzdelávania lekárov na Slovensku

8.12.2015
Vyjadrenie Rady SLK k výpovediam zdravotných sestier

8.12.2015
Namiesto skutočných protikorupčných opatrení v zdravotníctve vzdelávanie zdravotníkov proti predsudkom

súvisiace dokumenty:
Pripomienky k materiálu Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 - 2019 z 12.10.2015

3.12.2015
SLK víta zrušenie protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

súvisiace dokumenty:
List predsedovi vlády SR: Akčný plán na posilnenie SR ako právneho štátu zo 16.11.2015

21.8.2015
Rokovania s Dôvera ZP, a.s. pokračujú

18.8.2015
Sme presvedčení, že sme veľmi blízko k dohode s Dôverou

17.8.2015
Uskutoční sa ďalšie rokovanie s Dôvera ZP, a.s.

21.7.2015
Reakcia Slovenskej lekárskej komory na zavedenie anonymného hodnotenia lekárov a sestier na e-pobočke poisťovne Dôvera, a.s.

26.5.2015
Zdravotný výbor SLK vypovedal zmluvy so ZP Dôvera

20.4.2015
Rokovanie zástupcov SLK v Prezidentskom paláci

12.3.2015
Tlačový brífing Slovenskej lekárskej komory po stretnutí s ministrom zdravotníctva k aktuálnym témam

10.3.2015
Tlačová správa: Stanovisko Rady SLK k situácii v žilinskej nemocnici

17.2.2015
Tlačová správa: Stanovisko SLK k novele zák. č. 577/2004 Z.z.

27.11.2014
Tlačová správa z brífingu SLK na MZ SR: Aktuálne problémy slovenského zdravotníctva

4.11.2014
Tlačová správa SLK k odvolaniu ministerky zdravotníctva

7.10.2014
TS: Stretnutie predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory s ministerkou zdravotníctva

15.5.2013
Tlačová správa z briefingu zdravotníckych organizácií pred NR SR 14.5.2013
10.5.2013
Tlačová správa SLK - Kriminalizácia zdravotníckych pracovníkov

30.4.2013
Tlačová správa SLK - Kriminalizácia zdravotníckych pracovníkov
26.11.2012
Tlačová správa SLK k situácii vo FN Žilina
17.2.2009

20.1.2009

13.1.2009

16.12.2008

14.10.2008

7.10.2008

30.9.2008

25.5.2007

22.5.2007

30.3.2007

18.1.2007
Zdravotné poisťovne neplnia sľuby >>>

9.1.2007
Vznikla Vedecká rada SLK >>>

8. 11. 2006
Stanovisko SLK k smernici o pracovnom čase >>>

2 7. 6. 2006
Stanovisko prezidenta SLK k povolebnej spolupráci s politickými subjektami >>>

9. 6. 2006
Stanovisko SLK 
  
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. Slovenská lekárska komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia. Nepodporuje program žiadnej politickej strany v oblasti zdravotníctva a rovnako sa dištancuje aj od uvádzania jej mena v reklamných textoch počas predvolebnej kampane politických strán.    
SLK podporuje oprávnené požiadavky lekárov celého Slovenska, a to najmä požiadavky na spravodlivé ohodnotenie ich práce. SLK podporuje aktivity LOZ vychádzajúce z čl. 2 ods. 3 prihliadajúc na čl. 37 a čl. 51 Ústavy SR.SLK v súvislosti s právom na štrajk pripomína ústavný zákon č. 23/1991 Zb. čl. 27 a zákon č. 311/2001 Z. z. (základné zásady čl. 10)

31. 3. 2006
Otvorený list prezidenta SLK Milana Dragulu predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi >>>     
21. 3. 2006
Stanovisko SLK k uzatváraniu zmlúv so ZP 21. 3. 2006  >>>

3. 3. 2006
Stanovisko prezidenta SLK Milana Dragulu k brífingu predsedu vlády SR a ministra zdravotníctva SR dňa 3. 3. 2006 >>>  

    Riaditeľ VšZP informoval o postoji a možnostiach VšZP týkajúcich sa uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (PZS) vyplývajúcich z rozhodnutia hlavného akcionára VšZP (ministra zdravotníctva SR). Po posúdení všetkých súvislostí riaditeľ VšZP aj Rada SLK konštatovali, že hlavným dôvodom napätej situácie je nedostatok finančných zdrojov v systéme. Riaditeľ VšZP nenavrhol žiadne riešenie, ktoré by malo vplyv na zmenu rozhodnutia Rady SLK z 22. 2. 2006. R
17. 1. 2006
Stanovisko SLK  
    
Slovenská lekárska komora (SLK) podporuje požiadavky lekárov na spravodlivé ohodnotenie ich práce.
SLK podporuje postup SOZZaSS a LOZ pri rokovaniach o kolektívnych zmluvách. SLK vidí hlavný dôsledok poklesu reálnych a teraz dokonca aj nominálnych príjmov lekárov v zamestnaneckom pomere, v spôsobe vedenia rezortu vo vzťahu k zdravotníckym zariadeniam, ktoré má rezort v kompetencii.  SLK pripomína, že situácia v príjmoch súkromných lekárov nie je o nič lepšia, a preto opäť vyzýva MZ SR na zodpovednejšie riadenie rezortu a zmenu správania sa voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
1. 7. 2005
Tlačová správa o výzve prezidenta SLK členom SLK >>>
23. 11. 2004
Tlačová správa: Slovenská lekárska komora (SLK) finančne podporí katastrofou postihnuté tatranské zdravotnícke zariadenia. S týmto návrhom prišli Regionálne lekárske komory (RLK) v Nitre a v Žiline.
23. 11. 2004
Tlačová správa: Slovenská lekárska komora pokračuje v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami o zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na r. 2005. 22. novembra 2004 rokovala so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o rámcovej zmluve pokrývajúcej všetky sektory zdravotnej starostlivosti.
  
Stanovisko SLK k vyhláseniu ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca o bezplatnom očkovaní proti chrípke >>
 
Stanovisko stavovských organizácií k rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča vrátiť všetkých šesť zdravotníckych zákonov >>
 
Výzva SLK 2004 >>
 
Stanovisko SLK k otvorenému listu ministra zdravotníctva >>

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi