SKENDE
Domov » Výhody členstva v SLK

Bezpečnostný projekt pre ambulancie

Dňom 1. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a následne 15. apríla 2014 vstúpila do platnosti jeho prvá novela, zákon číslo 84/2014 Z.z.. Dovtedy bol v platnosti zákon číslo 428/2002 Z.z., ktorý bol menej prísny, neobsahoval toľko povinností a neukladal také vysoké pokuty pre Vás ako prevádzkovateľa (subjekt spracúvajúci osobné údaje). 

Jednou z najdôležitejších povinností je mať vypracovaný Bezpečnostný projekt (v prípade, ak spracúvate osobitnú kategóriu osobných údajov – napr. rodné čísla alebo zdravotný stav pacientov). V prípade, ak ho nemáte, úrad musí udeliť pokutu minimálne 1 000,- EUR (maximálna pokuta je až na úrovni 200 000,- EUR). To znamená, že pri prípadnej kontrole a zistení tohto nedostatku sa už nerozhoduje, či Vám Úrad na ochranu osobných údajov pokutu udelí alebo nie, ale bude sa zvažovať iba jej výška.

Je potrebné si uvedomiť, že ochrana osobných údajov a pokrytie tejto problematiky tak, aby ste splnili všetky potrebné, zákonom definované náležitosti a na nič nezabudli, nie je ako kúpiť si počítač. Vyžaduje si to dôkladnú analýzu a individuálny prístup. Z tohto dôvodu Slovenska lekárska komora rokovala s firmou EuroTRADING, s.r.o..

EuroTRADING, s.r.o. je spoločnosť s 12-ročnou praxou v odbore, absolvovala viac ako 14 kontrol u svojich klientov, vyšla v ústrety a pripravila pre všetkých členov SLK ponuku na vypracovanie Bezpečnostného projektu a všetkých potrebných náležitostí s 50% zľavou s  výslednou sumou 99,- €.  Dovoľujeme si vás upozorniť, že táto suma je časovo obmedzená do 31.12.2016. Aj napriek tomu, že počas svojej praxe nedostala ešte žiadnu pokutu, je ako jedna z mála spoločností  poistená až do výšky 60 000,- €. Spoločnosť EuroTRADING, s.r.o. vás dôkladne oboznámi s celou problematikou tak, aby ste si splnili zákonnú povinnosť čo najskôr, najjednoduchšie a najprehľadnejšie, aby vás to príliš nezaťažovalo, pričom budú splnené všetky náležitosti zákona.

V prípade, ak by ste si chceli túto službu objednať, môžete tak urobiť na infolinke 055/20 20 220, alebo sa zaregistrovať na www.SLK.bpis.sk. Viac informácií získate na stránkach www.zakon122.sk alebo www.bpis.sk. 


                                      


 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi