SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » OKTÓBER 2013

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 17.10.2013

Právnici v arbitrážnom spore vyšli na 15 miliónov
(17.10.2013; Pravda; s. 2, 3; pk)

Slovensko môže prerobiť na arbitrážnom spore s vlastníkom zdravotnej poisťovne Union viac, ako keby ho odškodnilo hneď na začiatku. Doteraz dal štát za právne služby dokopy takmer 15 miliónov eur, táto suma bude ešte vyššia. Náklady zvyšuje aj to, že spory sa vedú na nemeckých súdoch. Ak Slovensko nakoniec prehrá, konečný účet bude siahať k desiatkam miliónov eur.
Majiteľ poisťovne Union, holandská spoločnosť Achmea, vyvolal arbitráž pre obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, ktoré presadila prvá Ficova vláda. Parlament v roku 2007 zmenil zákon, ktorým zakázal zdravotným poisťovniam vyplácať si zisk, ten museli vracať späť do zdravotníctva. Na prevádzku poisťovne a platy si mohli strhnúť určité percento.
Vlani v decembri medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol v neprospech Slovenska, ktoré podľa neho musí zaplatiť 22 miliónov eur ako odškodné a tri milióny za súdne trovy holandskému vlastníkovi. Jediné, na čo sa teraz štát spolieha, je mimoriadna sťažnosť, ktorá je momentálne na Vyššom krajinskom súde vo Frankfurte.
Minister financií Peter Kažimír včera uviedol, že Slovensko sa bude v spore brániť do posledného dychu. Trvá na tom napriek nákladom na právnikov. Jeho rezort uviedol, že doteraz vyplatil právnickej kancelárii Rowan Legal a ďalším spolupracujúcim obhajcom spolu 14,7 milióna eur. "Na posúdenie výsledku tejto arbitráže je potrebné uviesť, že tribunál priznal žalobcovi menej ako jednu sedminu pôvodne žalovanej sumy, ktorá predstavovala zhruba 170 mil. eur," uviedol tlačový odbor ministerstva.
Podpredseda SDKÚ Viliam Novotný si myslí, že ďalšie odvolania budú len naťahovaním času v spore, ktorý je už aj tak prehratý. "Treba myslieť na to, že okrem sumy, ktorú spoločnosti Achmea priznal arbitrážny súd, budeme musieť zaplatiť aj penále, keďže kompenzáciu vláda odmieta uhradiť," upozorňuje. Penále stúpajú každým mesiacom asi o 50-tisíc eur. Konečnú sumu, na akú vyjde štát tento spor, odhaduje poslanec až na 50 miliónov eur.
Spoločnosti Achmea sa v máji podarilo dosiahnuť to, že luxemburský súd Slovensku v rámci exekúcie zablokoval 30 miliónov eur v aktívach, ktoré tam má štát na účtoch.
V spore namieta Slovensko najmä to, kto mal o veci rozhodovať. Podľa obhajoby štátu to neprináležalo medzinárodnému tribunálu, ale vnútroštátnym, slovenským alebo holandským, súdom či Európskemu súdnemu dvoru v Luxemburgu. Celá záležitosť sa do Nemecka dostala v podstate náhodne. Partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c Andrej Leontiev vysvetľuje, že rozhodcovské konanie sa podľa dvojstrannej zmluvy o ochrane investícií medzi Slovenskom a Holandskom totiž rozhoduje ad hoc rozhodcovským súdom, ktorý sa riadi podľa modelových procesných predpisov. V tomto prípade sa rozhodcovia dohodli, že miesto rozhodcovského konania bude v Nemecku.
Zákon o zákaze zisku dnes už neplatí. V roku 2011 ho Ústavný súd označil za protiústavný a vláda Ivety Radičovej ho musela upraviť. Poslanci vtedy opätovne povolili, aby si poisťovne zisk mohli vyplatiť. Dali im však dve podmienky. Jednou z nich je zriadenie rezervného fondu, v ktorom sú poisťovne povinné držať sumu do výšky 20 percent zo základného imania. Ďalšou podmienkou bolo vytvorenie inej rezervy, z ktorej mali vyplácať operácie, na ktoré sa čaká. Ministerstvo financií v súvislosti s tým zdôrazňuje, že len za posledných päť rokov sa súkromným zdravotným poisťovniam vyplatila z verejného zdravotného poistenia takmer jedna miliarda eur vo forme prevádzkových nákladov a zisku.


Štát stráca milióny na sporoch s Unionom
(17.10.2013; Hospodárske noviny; s. 1, 8; Hunková Mária)
ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
Bratislava - Účet za spor štátu s majiteľom Union zdravotnej poisťovne sa ku koncu septembra vyšplhal na vyše 41,5 milióna eur. V nich sú zarátaní nielen právnici a odškodné, ktoré arbitrážny tribunál priznal akcionárovi Unionu za zákaz zisku z čias prvej Ficovej vlády, ale aj úroky z omeškania. Tie doteraz predstavujú sumu 1,3 milióna eur a každý mesiac stúpajú o 50-tisíc eur. Náklady na spor porastú aj v ďalších mesiacoch, keďže vláda aj po najnovšom rozhodnutí nemeckého súdu odmieta vyplatiť akcionára Unionu.
Právnici pritom majú návod, ako sa miliónovým úrokom mohol štát vyhnúť. "Slovensko mohlo zaplatiť odškodné. Následne by požiadalo o zrušenie rozhodcovského nálezu a v prípade, že by uspelo, malo by právo peniaze si žiadať späť," hovorí advokát Andrej Leontiev z kancelárie Taylor-Wessing e | n | w | c.
Ministerstvo financií Petra Kažimíra tvrdí, že túto možnosť zvažovali. "Po posúdení všetkých dosahov, vrátane vzniku ďalších možných súdnych konaní, sme sa rozhodli pre súčasný postup."
Tlačový odbor Kažimírovho rezortu vysvetľuje, že ak by došlo k ďalším súdnym procesom, ktoré by Slovensko muselo začať v súvislosti s vrátením peňazí, znamenalo by to aj ďalšie finančné náklady.
S Leontievom sa však zhoduje aj advokátka Jana Martinková, ktorá tiež hovorí, že Slovensko mohlo zaplatiť účet a dodatočne si žiadať od Achmey vydanie vyplatenej sumy z titulu bezdôvodného obohatenia. Navrhla však aj ďalšie riešenie. "Slovensko sa mohlo pokúsiť aj o pozastavenie vykonateľnosti rozhodnutia tribunálu do ukončenia konania o jeho zrušenie, ktoré sa prejednáva v Nemecku."
Malé nádeje
Úroky z omeškania Slovensku rastú mesačne o 5O-tisíc eur od augusta 2011. Vtedy Ústavný súd rozhodol, že zákaz zisku zdravotných poisťovní bol protiústavný. V decembri minulého roka arbitrážny súd zase rozhodol, že tento postup poškodil vlastnícke práva Achmey a Slovensku nakázal zaplatiť odškodné 25 miliónov eur aj so súdnymi trovami. Ministerstvo financií sa voči tomuto odvolalo na nemeckých súdoch. Najvyšší spolkový súd v Nemecku teraz sťažnosť zmietol zo stola. "Po tomto rozhodnutí nevidím pre Slovensko šancu, že by sa plateniu vyhlo," dodala Martinková, ktorá podobne ako ostatní právnici dávajú malé nádeje, že Vyšší krajinský súd vo Frankfurte rozhodne v náš prospech.
Ministerstvo financií sa však zatiaľ nevzdáva. "Najvyšší nemecký súd nerozhodol vo veci, čo znamená, že Slovenskej republike nevyplýva žiadna povinnosť na vyplatenie peňazí," uviedol rezort. Na tento prístup ešte v máji reagovala Achmea tým, že Slovensku zablokovala 30 miliónov eur na účtoch v Luxembursku. Do ukončenia sporu ale stále zostávajú vo vlastníctve štátu.
Drahší právnici
Slovensko vedie s Achmeou (pôvodne Eureko) kvôli zákazu zisku súdne spory už od roku 2009. Kým štát doteraz len za právne služby zaplatil vyše 14,85 milióna eur, protistrana štvornásobne menej. "Naše náklady právneho zastúpenia boli približne 3,5 milióna eur," povedal hovorca Achmey Bert Rensen.
Rezort financií napriek niekoľkým súdnym sporom zákaz zisku stále obhajuje. Za posledných päť rokov sa podľa neho súkromným poisťovniam vyplatila z verejných peňazí takmer miliarda eur vo forme prevádzkových nákladov a zisku. "Pre posúdenie výsledku tejto arbitráže je potrebné uviesť, že tribunál priznal žalobcovi menej ako jednu sedminu pôvodne žalovanej sumy, ktorá predstavovala zhruba 170 miliónov eur," dodal rezort.
Slovensko vedie aktuálne s Achmeou aj arbitráž kvôli plánovanému stiahnutiu súkromných poisťovní z trhu. Doteraz za zastupovanie v tomto spore bolo právnikom vyplatených necelých 5 05-tisíc eur. Výdavky na arbitráže sú rozpočtované v kapitole všeobecná pokladničná správa.
Účet štátu za zákaz zisku (k septembru 2013)
 Odškodné pre Achmeu                    22 miliónov eur + 3 milióny eur
                                        ako trovy
 Právne služby (február 2009
 až január 2013)                        14 miliónov eur
 Právne služby pri odvolávaní
 sa voči rozsudku                       857 930 eur
 Súdne trovy                            420 500 eur
 Doterajšie úroky                       1,3 milióna eur
 Spolu                                  41,5 milióna eur
Zdroj: MF SR
Kažimír o postupe voči Achmei mlčí
(17.10.2013; Sme; s. 6; vfo)
Minister financií hovorí, že sa arbitráže nevyvíjajú tak zle, ako sa prezentuje.
Minister financií Peter Kažimír (Smer) nehovorí o tom, ako bude Slovensko postupovať v spore so spoločnosťou Achmea, ktorá vlastní zdravotnú poisťovňu Union. "Máme nevýhodu, lebo protistrana si taktiku môže nechať pre seba. Aj my sa ju snažíme nechať pre seba," povedal. Kažimír hovorí, že ak by ju vyzradil, prišiel by o moment prekvapenia. Štát prehral s Achmeou arbitráž pre zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktorý presadila prvá Ficova vláda. Teraz má Slovensko zaplatiť 25 miliónov eur ako odškodnenie. Achmea podľa Kažimíra pôvodne žiadala 170 miliónov eur.
Štát však s rozhodnutím nesúhlasí a obrátil sa na nemecké súdy, aby rozhodli, či vôbec arbitrážny tribunál mal právomoc rozhodnúť. Jeden z nich už štátu nevyhovel.
Najdrahších poistencov má štátna Všeobecná
(17.10.2013; Sme; s. 6; Folentová Veronika)

Ministerstvo lekárke neverí
(17.10.2013; Sme; s. 2; Krempaský Ján)
Akcionári žiadajú odškodnenie za zákaz zisku aj keď poisťovne už neexistujú
(16.10.2013; www.sme.sk; EKONOMIKA, s. -; FOLENTOVÁ Veronika)
Komárno privítalo 420 sestier a medicínsko-technických pracovníkov
(16.10.2013;
www.primarnykontakt.sk; s. -; red)
Bezpečnosť pacienta bola hlavnou témou jednodňovej Celoslovenskej konferencii sestier s medzinárodnou účasťou v Komárne, na ktorú 15. októbra 2013 zavítalo presne 420 odborníkov z radov sestier a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Poznatky z praxe si odborníci navzájom odovzdávali zo skúseností v zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách.
Program tvorilo 23 odborných prednášok a bol rozdelený do troch blokov. Venoval sa manažmentu kvality ošetrovateľskej starostlivosti, nežiaducim udalostiam v zdravotníckom zariadení a nozokomiálnym nákazám. Medzi prednášajúcimi boli erudovaní odborníci v danom odbore. "Účasť takto významných odborníkov na konferencii hovorí o jej kvalite," uviedol zástupca riaditeľa komárňanskej nemocnice MUDr. Rudolf Pelikán, MPH.
Poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti patrí k hlavným prioritám každého zdravotníckeho zariadenia. "Bezpečnosť pacienta je definovaná ako absencia poškodenia alebo možnosti poškodenia pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V zdravotníckom zariadení dochádza k neočakávaným príhodám a situáciám, ktoré môžu byť následkom poškodenia pacienta. Niektoré z nich sú dôsledkom ľudských chýb a omylov. Chyby ovplyvňujú kvalitu starostlivosti, môžu poškodiť pacienta, znižujú spokojnosť z práce a sú dôvodom sťažností. Pokiaľ chyby registrujeme, sme spokojní rozobrať ich príčiny a poučiť sa z nich, môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu poskytovanej starostlivosti a bezpečného prostredia pre pacienta. Stratégia cesty k zvyšovaniu bezpečnosti pacienta je proces dlhodobý, ktorý vyžaduje hlavne zavedenie sústavného vzdelávania a školenia zdravotníkov v tejto oblasti," povedala PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva a odborný garant konferencie.
Hlavným organizátorom bola Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL. Spoluorganizátorom bola aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Komárne, Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSSaPa a SSLaZZ o.z. SLK v Komárne, Regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov v Komárne a spoločnosť MARTEK MEDICAL a.s. Informácie poskytla hovorkyňa AGEL SK Marta Csergeová.
Ošetrenie za peniaze má obmedziť novela zákona
(16.10.2013; www.pravda.sk; Správy, s. -; BEŇOVÁ Zlatica, PRAVDA, SITA)

I. Uhliarik: Z. Zvolenská by mala ísť stanovať pred ÚV za viac peňazí
(16.10.2013; www.teraz.sk; s. -; TASR)

ŠTÁTNY ROZPOČET V KAPITOLE ZDRAVOTNÍCTVA
(16.10.2013; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 4/12; POTOCKÝ Erik)

V. HAUZER, moderátor: "Viac peňazí ako tento rok, ale menej oproti návrhu z augusta. V takejto podobe odišiel štátny rozpočet v kapitole zdravotníctva na schválenie do parlamentu. Klesnúť by mala aj platba štátu za svojich poistencov. Opozícia hovorí o nezodpovednom rozpočte. Odborári chcú ešte apelovať na poslancov, aby rozpočet zdravotníctva zvýšili."
E. POTOCKÝ, redaktor: "Ešte v augustovom návrhu štátneho rozpočtu bola platba za poistencov štátu viac ako 32 eur na osobu a mesiac. Návrh, ktorý odišiel do parlamentu, však počíta s necelými 31 eurami. Minister financií Peter KAŽIMÍR pritom ešte v septembri zmenu v tejto položke nepredpokladal."
Peter KAŽIMÍR: "Zatiaľ kopírujeme návrh, ktorý je uvedený v štátnom rozpočte, to znamená 4 percentá za poistencov štátu."
E. POTOCKÝ: "Platba za štátnych poistencov je pritom hlavný príspevok štátu do rezortu zdravotníctva, za 3 milióny 117-tisíc svojich poistencov zaplatí štát v budúcom roku necelý milión 200-tisíc eur. S vládnym návrhom rozpočtu je spokojný máloktorý minister, hovorí šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana ZVOLENSKÁ. Menej peňazí za štátnych poistencov majú vykryť pracujúci, čo vychádza s vládou očakávaného oživenia ekonomiky."
Zuzana ZVOLENSKÁ: "Áno, za poistencov štátu sú iba 4 percentá, tam tá platba klesla, ale predikcia príjmu za poistencov ekonomicky aktívnych plus so zostatkami na účtoch. nám umožní fungovanie rezortu v tých intenciách, ako sme ho nastavili."
E. POTOCKÝ: "Zodpovedná ministerka zdravotníctva by za takýto návrh rozpočtu nehlasovala, myslí si predseda KDH Ján FIGEĽ. Vláda podľa neho nesplnila predvolebný sľub premiéra, že platba za poistencov štátu má byť 5 percent."
Ján FIGEĽ: "Vládou Roberta FICA plánovaná úroveň na budúci rok je 3,83 percenta. Je to nielen nižšie percento, ale aj absolútne suma na jedného poistenca štátu, ale aj celkovo do zdravotníctva na toto poistenie."
E. POTOCKÝ: "Rozpočet zdravotníctva sa máli aj odborárom. Budúci rok neprináša perspektívu lepšieho odmeňovania pracovníkov v rezortu a ešte viac zaťaží už aj tak zadlžené nemocnice, tvrdí šéf zdravotníckych odborov Anton SZALAY."
Anton SZALAY: "Dlhodobo požadujeme platby na úrovni 5,5 percenta a nie ako vychádza z návrhu štátneho rozpočtu pre budúci rok len 4 percentá a dokonca v poslednej dobe sme sa stretli aj s tým, pretože štatistika je samozrejme hra čísel, že tá suma sa bude pohybovať niekde na úrovni 3,83, prípadne 3,86 percenta."
E. POTOCKÝ: "Odbory sa listom obrátili na poslancov, aby platbu za poistencov štátu pozmeňujúcimi návrhmi zvýšili, práve na nimi navrhovanú úroveň 5,5 percenta. Pritom ešte pred rokom Robert FICO v Sobotných dialógoch sľuboval, že percento platby za poistencov štátu sa bude postupne zvyšovať."
Robert FICO: "My sme sa blížili k 5 percentám, vláda Ivety RADIČOVEJ to znížila na 4 percentá a my teraz postupne chceme ísť desatinku po desatinke znovu hore."
Štátny rozpočet v budúcom roku nepočíta s oddĺžením nemocníc
(16.10.2013; www.plusky.sk; Ekonomika, s. -; WEBNOVINY)

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi