SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » JANUÁR 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 15.01.2014

Najväčšia nemocnica za sebou ťahá ďalší dlh
(15.01.2014; Hospodárske noviny; s. 5; Hunková Mária)

Zadlženosť v zdravotníctve. Univerzitná nemocnica musí Sociálnej poisťovni splácať 39 miliónov. Exekúcii sa vyhla.
Bratislava - Ďalšie miliónové dlhy najväčšej štátnej nemocnice. Univerzitná nemocnica Bratislava musí Sociálnej poisťovni splácať takmer 39 miliónov eur. To nie je všetko. Ako už HN informovali, vyše 1,6 milióna dlhuje aj firme Magellan Slovakia, ktorá skúpila jej neuhradené pohľadávky.
Bratislavská nemocnica priznáva, že nie je schopná uhrádzať všetky svoje náklady v plnej miere. "Podiel miezd na výnose od zdravotných poisťovní predstavoval k 30. novembru minulého roka 81 percent. Tieto ekonomické ukazovatele spôsobujú, že sme schopní na mesačnej báze hradiť len časť svojich záväzkov vo všetkých oblastiach a pritom zachovávať kontinuálnu zdravotnú starostlivosť," odkázala nemocnica.
Poisťovňa nechce exekvovať
Podobne ako s Magellanom, aj so Sociálnou poisťovňou si dohodli splátkový kalendár. Ešte minulý rok pritom poisťovňa od Sanatória Tatranská Kotlina vymáhala oveľa nižšie dlhy exekúciou. Išlo o 144-tisíc eur. "Z našej strany je zastavená," informoval teraz HN hovorca poisťovne Peter Višváder. Ako dodal, exekvovať nechceli. "Skomplikovalo by to ich fungovanie a ľudia by mali problém s dostupnosťou zdravotníckej starostlivostí," vysvetlil Višváder, prečo idú skôr cestou splátkových kalendárov.
Nemocnica zamestnáva na plný úväzok 6 025 zamestnancov. Podľa advokátky z kancelárie TaylorWessing e/n/w/c Jany Kostrábovej sa ich platobná neschopnosť nemocnice nedotkne. "Nárok zamestnanca na dávku nezaniká, ak zamestnávateľ poistné zrazí, ale neodvedie," tvrdí s tým, že problém by bol, iba ak by zamestnávateľ nezrazil poistné z platu, ale dávku by mu vyplatil v hotovosti.
Kostrábová upozorňuje, že nemocnici za nesplnené povinnosti narastajú každým dňom penále o 0,05 percenta z dlžnej sumy a môže rásť až do výšky dlhu na poistnom. "Navyše môže poisťovňa za neplatenie uložiť zamestnávateľovi aj pokutu až do výšky 16 596,96 eura."
Zvolenská oddlžovať nebude
Celkový dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni bol ku koncu vlaňajška 93,8 milióna eur. Zo štátnych nemocníc sa na ňom okrem bratislavskej nemocnice najviac podieľajú aj zdravotnícke zariadenia v Banskej Bystrici, Ružomberku a Detská fakultná nemocnica v Bratislave. Miliónové dlhy eviduje však aj v nemocniciach v správe VÚC.
Ministerstvo zdravotníctva Zuzany Zvolenskej pomoc vo forme finančnej injekcie neplánuje. "Už niekoľkokrát sme zdôraznili, že nie je efektívne oddlžovať tie nemocnice, ktoré ešte stále vytvárajú nový dlh," povedala hovorkyňa Martina Lidinská. Dodala, že prioritou rezortu je v súčasnosti stabilizácia nemocníc tak, aby nevytvárali nový dlh.
Dlhy nemocníc
zdravotnícke zariadenia ku koncu roka 2013 dlhovali Sociálnej poisťovni 93 809 332 eur najväčší dlh vytvorila Univerzitná nemocnica Bratislava 38 917 073 eur na celkovom dlhu sa ďalej najviac podieľajú nemocnice v správe štátu a samosprávnych krajov


Peniaze od neplatičov sa dajú získať len exekúciou
(15.01.2014; Hospodárske noviny; s. 5; hu)
ROZHOVOR
Nie je správne, ak je Sociálna poisťovňa na svojich dlžníkov mäkká, upozorňuje analytik Szalay.
Tomáš Szalay,
analytik HPI
Podľa čísel Sociálnej poisťovne vytvárajú najvyššie dlhy štátne aj samosprávne nemocnice. Čo ich spája?
Nemožno porovnávať dlhy týchto nemocníc. Hoci oba typy majú vysoké dlhy, každá má inú štruktúru tohto dlhu. Nemocnice samosprávnych krajov sa zadlžujú oveľa pomalšie ako štátne. Navyše, neboli ani oddlžené, takže je možné, že im zostal starý dlh, ktorý splácajú.
Kým predchádzajúce vedenie Sociálnej poisťovne sa nevyhýbalo exekúciám, súčasné si radšej dohoduje splátkový kalendár. Ako to hodnotíte?
Nerozumiem, ako inak než exekúciou chce poisťovňa získať peniaze od neplatičov. Ak je na nich mäkká, pochopiteľne sa potom k tomu tak aj jej dlžníci stavajú. Myslím si, že už len samotná hrozba exekúcie je dosť silný nástroj, ako dotlačiť nemocnicu k lepšej platobnej disciplíne. Najmä, všetci ostatní podliehajú tomuto režimu, živnostníkov exekvujú kvôli sto eurám.
Ministerstvo zdravotníctva nemocnice nechce oddlžovať, ale stabilizovať tak, aby nevytvárali nové dlhy. Podarí sa mu to?
Nie. Neurobili ani optimalizáciu siete, ani reštrukturalizáciu v nemocniciach, ani redukciu nadbytočných pracovných miest. Celý rok sa hovorí len o jednej zdravotnej poisťovni a nemocnice sa ďalej zadlžujú.
Spomaľujú tempo zadlžovania a zaviedli sa pre ne napríklad centrálne nákupy.
Keď si spočítate, koľko sa dá rádovo ušetriť na všetkých týchto nápadoch ako centrálny nákup, dostanete oveľa nižšiu sumu, ako je výška dlhu, ktorú nemocnice generujú. Podľa analýzy Boston Consulting Group by mohla bratislavská nemocnica ušetriť 30 miliónov eur.
Všeobecní lekári majú zvládnuť viac učiva
(15.01.2014; Sme; s. 7; Folentová Veronika)

V ÚNII MÁME NEŽIADUCE PRVENSTVO
(14.01.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 19/28; TOMEČKOVÁ Lucia)

Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka: "Slovensko ako jediná krajina v únii nemá systém DRG. Jeho úlohou je sprehľadniť, na čo sú použité peniaze zo zdravotného poistenia. Platobný systém už majú v Rumunsku, Bulharsku a dokonca aj v Chorvátsku, ktoré je v únii iba pol roka. Podľa niektorých lekárov a analytikov zrejme neprehľadnosť vo financovaní zdravotníctva niekomu vyhovuje."
Lucia TOMEČKOVÁ, redaktorka: "Ani moderný katalóg výkonov v ambulanciách, ani moderný systém platieb pre nemocnice. Po zásadnej zmene už volajú zdravotníci, poisťovne aj analytici roky. Veď do rezortu ročne tečie miliarda eur. Ak jasne určíme na čo a kam peniaze potečú, pacienti by mali dostať aj najkvalitnejšiu starostlivosť. Platba za diagnózu tzv. DRG už malo platiť od januára. Zasa sa ale posúva o dva roky."
Eduard KOVÁČ, bývalý člen riadiaceho výboru DRG (vysielané 21.11.2012): "Od 1.4.2013 môže sa začať vykazovať. Zrejme tu je ale strach z prílišnej transparentnosti systému. Joj toto je moc transparentný systém pre Slovensko."
L. TOMEČKOVÁ: "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj ministerstvo tvrdia, že to bolo nereálne. Ešte v septembri sme napríklad pre DRG nemali potrebnú vyhlášku."
Martina LIDINSKÁ, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "Ktorá obsahuje takmer 21-tisíc výkonov, ktoré slúžia pre zber dát na DRG."
L. TOMEČKOVÁ: "Ministerstvo aj úrad vylúčili, že by meškanie s modernými európskymi pravidlami v ambulanciách a nemocniciach, ktoré sprehľadnia finančné toky niekomu vyhovovalo."
Soňa VALÁŠIKOVÁ, hovorkyňa Úradu pre dohľad na zdrav. starostlivosťou: "Priemerná doba pre implementáciu DRG ako úhradového mechanizmu v Európskej únii sú 4 až 5 rokov."
M. LIDINSKÁ: "Aj v Nemecku sa projekt DRG zavádzal takmer 10 rokov."
L. TOMEČKOVÁ: "Analytici sa už chytajú za hlavu. Vraj už včera bolo neskoro a rezort by mal okamžite konať tak, aby aj na Slovensku platila jednoduchá európska rovnica."
Dušan ZACHAR, analytik INEKO: "Tí, ktorí robia kvalitnejšiu prácu dostanú viac ako tí, ktorí vykonávajú menej kvalitnú prácu."
L. TOMEČKOVÁ: "Nevrlí sú už aj ambulantní lekári, ktorí zasa čakajú na moderný katalóg výkonov. Ten by mal pacientom zabezpečiť jednotnú a kvalitnú liečbu. Posledný je z roku 1993, jemne novelizovaný bol v roku 2004."
Ondrej KUSÝ, viceprezident ASL pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť: "DRG systém, katalóg, toto sú súvzťažné nádoby. Jedno je vyslovene pre ambulantný sektor a druhé pre ústavné zariadenia. Čiže už včera bolo neskoro."
L. TOMEČKOVÁ: "Podľa rezortu svoj čas potrebuje aj novelizácia katalógu výkonov."
M. LIDINSKÁ: "Obsahuje viacej ako 3500 výkonov, primárne v ambulantnej sfére."
Tomáš SZALAY, analytik HPI: "Tento bodovník bol preložený z nemčiny v polovičke 90 rokov. Do dnešného dňa doznal len málo zmien a ako keby chýbala vôľa ho zásadným spôsobom občerstviť. Systémové riešenie je zaviesť do liečby najčastejších ochorení poriadok a pravidlá, aby to už nebola umelecká tvorba lekára, nejaký impresionizmus, že dvaja pacienti s rovnakou chorobou sú na Slovensku liečení u dvoch lekárov absolútne rozličným spôsobom aj s rôznymi výsledkami."
L. TOMEČKOVÁ: "Súkromné zdravotné poisťovne to zatiaľ riešia svojimi pravidlami."
Katarína KAFKOVÁ, predsedníčka Združenia zdravotných poisťovní: "Aký má prínos ten nový či už diagnostický alebo liečebný výkon na zdravie pacienta."
L. TOMEČKOVÁ: "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou do konca roka vyškolí 3126 osôb na DRG, ktoré potom svoje skúsenosti budú ďalej posúvať kolegom. Lucia TOMEČKOVÁ, RTVS."
Tender súvisiaci s eHealthom napadol neúspešný uchádzač
(14.01.2014; www.topky.sk; Domáce, s. -; TASR)

 


 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi