SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » FEBRUÁR 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 19.02.2014

Všeobecná poisťovňa si chce prenajať dýchacie prístroje
(19.02.2014; Pravda; s. 3; SITA)
Všeobecná zdravotná poisťovňa hľadá dodávateľa dýchacích prístrojov, nenakupuje ich však, záujem má o prenájom. Zapožičať pre svojich poistencov plánuje domácu oxygenoterapiu i ventilačné prístroje. Hodnotu prenájmu za asi šesťtisíc kusov techniky na obdobie štyroch rokov vyčíslila na 12,5 milióna eur bez DPH. "Zdravotnícka pomôcka alebo kombinácie zdravotníckych pomôcok musia mať platnú registráciu a kód pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v súlade so zákonom," konštatuje VšZP v opise zákazky.


Lekári pýtajú peniaze za test neoprávnene
(19.02.2014; Sme; s. 4; KREMPASKÝ Ján)
Koľko skutočne zarábajú lekári a zdravotné sestry?
(19.02.2014; Pravda; s. 1, 4, 5; BEŇOVÁ Zlatica)
PRIEMERNÝ PLAT LEKÁRA BOL V JANUÁRI 2 150 EUR
(18.02.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 10/24; TOMEČKOVÁ Lucia)
Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka: "V najslabšom mesiaci roka v januári bol najvyšší plat lekára v štátnej nemocnici na Slovensku viac ako 6 460 eur. Je z bratislavskej univerzitnej nemocnice. V plate má zahrnuté aj príplatky a päť služieb."
Viliam STANKAY, moderátor: "Takmer v polovici z 24 štátnych zariadení bola najnižšia mzda lekára takmer 1 010 eur. Dostali ju lekári bez atestácie."
J. KOŠÍKOVÁ: "Podľa nových čísiel z januára, ktoré sme získali od ministerstva zdravotníctva, po poslednom zvýšení platov sú mnohí riaditelia nemocníc v platovej tabuľke na výrazne nižších priečkach, ako ich podriadení."
Lucia TOMEČKOVÁ, redaktorka: "V januári si v priemere zarobili lekári v hrubom takmer 2 150 eur. Toľko dostali v štátnych zariadeniach na výplatnú pásku po treťom navýšení platov, na ktorom sa dohodli s ministerstvo zdravotníctva po hromadných výpovediach 1. novembra 2011. 69 percent peňazí, ktoré dostali nemocnice zo zdravotných poisťovní, tak išlo na platy lekárov."
Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ, riaditeľka komunikačného oddelenia ministerstva zdravotníctva SR: "Vracajú sa nám zo zahraničia už aj kvôli platovým podmienkam."
L. TOMEČKOVÁ: "Uvedené čísla považuje komora lekárov za zavádzajúce, lebo sú vraj odrazom nadčasovej práce. Podobne reagujú odborári."
Peter VISOLAJSKÝ, predseda Lekárskeho odborového združenia: "S vládou sme sa dohodli na mzde najskúsenejšieho lekára 1 690 eur. Je na riaditeľoch fakultných nemocníc aby vysvetlili, podľa akých kritérií odmeňujú pár jednotlivcov s niekoľkotisícovými platmi."
Ladislava ŠUSTOVÁ, hovorkyňa Asociácie štátnych nemocníc SR: "Mesačne môže zamestnanec získať príplatok za nočnú prácu, za prácu v soboty, nedele a počas sviatkov. Odmena sa vypláca za pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Trvalé príplatky sú za zmennosť a rizikový príplatok."
L. TOMEČKOVÁ: "Zdravotnícki pracovníci majú byť podľa analytika platení podľa kvality, spokojnosti a efektivity, nie vzdelania, veku či štátnych tabuliek."
Tomáš SZALAY, analytik Health Policy Institute: "Ministerstvo zdravotníctva ani štát nemajú čo zasahovať do pracovnoprávnych a mzdových náležitostí. Je úlohou nadriadeného, aby hodnotil kvalitu, výkonnosť."
L. TOMEČKOVÁ: "Ako sa teda nové platy odrazili na spokojnosti pacientov?"
Radoslav HERDA, OZ slovenský pacient: "Zatiaľ tieto informácie nemáme."
L. TOMEČKOVÁ: "Jediné údaje, ktoré pacientske združenia majú sú z minulého roka a hovoria o 75-percentnej spokojnosti s lekármi."
Peter LABAŠ, dekan lekárskej fakulty UK Bratislava: "Dúfam, že raketovo sa zvýšila aj kvalita práce. Vzťah medzi pacientom a lekárom a tak isto odborní rast týchto lekárov. Sú ľudia, čo si to zaslúžia. Ale je obrovské množstvo ľudí, čo si nezaslúžia ani základný plat."
L. TOMEČKOVÁ: "Za posledné tri roky teda viac menej od hromadných výpovedí lekárov sa počet sťažností na zdravotnú starostlivosť mierne zvýšil. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však stále viac z nich ukončí ako neopodstatnené. Ako sú spokojní so správaním lekárov zase pacient oznamujú ministerstvu zdravotníctva."
Z. ČIŽMÁRIKOVÁ: "90 percent z podnetov občanov sú negatívne a skôr 10 percent sú tie pozitívne."
P. LABAŠ: "Nech sa každý pozrie do svojho svedomia a jediným ohodnocovateľom práce lekára je pacient. A preto ešte raz opakujem, raketovo zvýšené platy za raketovo zvýšený výkon."
L. TOMEČKOVÁ: "Lekárske odborové združenie na otázku, či sa po zvýšení platov lekárov zlepšila aj kvalita ich práce neodpovedalo. Najbližšie si opäť polepšia lekári v januári v roku 2015, kedy lepšie budú zarábať neatestovaní lekári. Lucia TOMEČKOVÁ, RTVS."

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi