SKENDE
Domov » Dianie v zdravotníctve

Ostatné organizácie

Sociálna poisťovňa (18.12.2014)

- úprava tlačív Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti


Správa z pracovného semináru Asociácie na ochranu práv pacientov SR (8.12.2014)


Sociálna poisťovňa (29.9.2014)

Uznávanie dočasnej pracovnej neschopnosti podľa §12a zák.č. 576/2004 Z.z. - žiadosť o spoluprácu


Sociálna poisťovňa (18.04.2012)

POZOR! S dohodou nemožno v niektorých častiach súhlasiť. Zároveň dohoda ukladá povinnosti subjektu - klient, ktorý nie je účastníkom dohody.
Vzhľadom k tomu neodporúčame prijať predložené znenie.

Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dohoda o elektronickej komunikácii - stanovisko Sociálnej poisťovne (14.05.2012)


- žiadosť SKSAPA o podporu petície sestier (10.5.2011)


 

Upozornenie ADL na neaktuálne elektronické číselníky


Komplexná informácia o liekoch a zdravotníckych pomôckach (eISLP) 

Upozornenie pre lekárov na možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o odpustenie povinnosti zaplatiť penále  

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi