SKENDE
Domov » ROKOVANIA PREZÍDIA A RADY SLK » AKTUÁLNE ROKOVANIA » Prezídium SLK » P SLK 2014

P SLK MAREC 2014

Z rokovania P SLK dňa 11. marca 2014 

Prezídium SLK:
• vzalo na vedomie informáciu predsedu KV SLK o plnení uznesení
• vzalo na vedomie  list lekárov z UNB  Bratislava
 
Prezídium SLK schválilo:
• vydanie, rozšírenie, zrušenie a dočasné pozastavenie licencií žiadateľom
• zoznam vyčiarknutých a nových zapísaných členov SLK
• zoznam žiadateľov o zapísanie do registra lekárov SR
• zrušenie a obnovenie registrácie žiadateľom

Prezídium SLK poverilo:
• MUDr. V.  Balogha účasťou na Kežmarských dňoch  28 a 29. 3. 2014, kde vystúpi s prednáškou o SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi