SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » APRÍL 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 03.04.2014

Nemocnica zariaďuje nový monoblok
(03.04.2014; Korzár; Denník Košického kraja, s. 2; kag)


VŠZP A ŠPECIALISTI
(02.04.2014; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19.50; por. 2/2; BIELIK Peter)
P. BIELIK, moderátor: "Špecialisti, ktorí budú chcieť uzatvoriť zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, to oddnes nebudú mať ľahké. Poisťovňa totiž zmenila viaceré podmienky, ktoré nebudú môcť splniť prevažne tie ambulancie, ktoré sú v nemocniciach.
Aby Všeobecná zdravotná poisťovňa uzavrela zmluvu so špecialistom, jeho ambulancia musí byť verejne dostupná a pracovať v nej môžu maximálne traja lekári. Každý z nich musí odpracovať osem hodín. Štátna poisťovňa tiež určila, že ordinačné hodiny musia mať minimálne tridsať hodín. Podľa odhadov problém splniť tieto podmienky budú asi tí špecialisti, ktorí majú ambulancie práve v nemocniciach.
M. FORAI, generálny riaditeľ VŠZP: "Kde danú odbornosť potrebujeme a lekár nespĺňa kritériá, predsa nemôže dôjsť k ukončeniu zmluvy, keď ho tam naozaj potrebujeme v tejto chvíli, len mu uzatvoríme zmluvu podmienečne na obdobie, aby si to dal do poriadku. A budeme čakať, buď sa tam objaví nový lekár, ktorý bude spĺňať, a ten, ktorý nespĺňal, skončí, alebo prípadne on si upraví svoje podmienky a bude ďalej poskytovať."
P. BIELIK: "Marcel FORAI najprv v záberoch televízie TA 3 v klipe, a teraz už naživo aj v Téme dňa. Vitajte, dobrý večer."
M. FORAI: "Dobrý večer prajem."
P. BIELIK: "Nie je to jednoduchá téma, skúsme ju teda vysvetliť od úvodu. Všeobecná zdravotná poisťovňa v podstate len pokračuje v tých zmenách, ktoré začala. Jedným z tých najnovších krokov je zmena pohľadu na sieť lekárov - špecialistov. V čom konkrétne to spočíva jednoducho?"
M. FORAI: "Už v minulosti sme avizovali, Všeobecná zdravotná poisťovňa, problémy s ordinačnými hodinami lekárov, privátnych teda lekárov v ambulanciách, a vyjadrili sme istú nespokojnosť so súčasným stavom. Koniec koncov sme robili detailnú analýzu a potvrdili sa nám naše obavy, že rozsah ordinačných hodín, ktoré máme zazmluvnené, neodpovedá skutočnosti, aký rozsah poskytujú špecialisti. Prvý problém.
Druhý problém s objemami. Napriek tomu, že lekári poskytovali napríklad štyri hodiny týždenne zdravotnú starostlivosť, dokázali vykázať výkony ako ich kolegovia, ktorí pracovali napríklad dvadsať hodín týždenne. Jednoducho v kratšom čase vyšetrili viac pacientov, ako ich kolega, ktorý pracoval dlhšie. A tretím problémom, ktorý vnímame, je nariadenie vlády o minimálne sieti, ktoré je veľmi byrokratické. Hovorí o tom, koľko lekárov v ktorej odbornosti má byť v kraji. Napríklad je definované, koľko chirurgov má byť v Bratislave, koľko diabetológov, koľko endokrinológov, proste každá odbornosť je definovaná v kraji, a niektoré v rámci Slovenska.
My sme sa rozhodli, vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že skutočná potreba je ale úplne iná. Predsa veľa občanov Slovenska dochádza za prácu niekde inde, a tam aj vyhľadá si aj lekára na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prípadne vidíme rozdiely v chorobnosti. Budete so mnou určite súhlasiť, že alergické alebo imunologické diagnózy sa častejšie vyskytujú v Bratislave ako v Tatrách. Nádorové, alebo onkologické ochorenia, je iný výskyt na juhu Slovenska a iný na severe.
Preto sme si zadefinovali, alebo definovali sme optimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby ste si to vedeli predstaviť, ak si predstavíte Slovensko, v rámci Slovenska jednotlivé kraje, ak si zadefinujete napríklad chirurgia, tak vidíte na mape Slovenska, že niektoré okresy, ideme nie na kraj, ale v optimálnej sieti ideme na okresy, svietia na červeno, to znamená, je tam nadbytok, v súčasnosti je tam nadbytok lekárov, ako je optimálna sieť, niektoré okresy, napríklad Námestovo, teraz ma napadá, alebo smerom teda na severe, svietia namodro. Je to škála teda od modrej po červenú v jednotlivých odboroch, ktorú zverejníme na webe, teda poisťovňa bude mať zverejnenú potrebu naozaj zazmluvnenia, teda skutočnú potrebu, aká je, a aká by bola optimálna potreba. Čiže lekári dopredu budú vedieť, kde by mali... alebo kde ich potrebujeme, a kde je nadbytok."
P. BIELIK: "Takže to budú tie základné kritériá, ak sa teda nemýlim, alebo...?"
M. FORAI: "Nie, toto je optimálna sieť, to je jedna vec. Základné kritériá zazmluvnenia, ja by som povedal príklad, ktorý často uvádzam, ako keď hľadáte práce, chcete sa zamestnať ako vodič mestskej hromadnej dopravy, nestačí, že máte vodičský preukaz, ale budete mať ešte ďalšie požiadavky od zamestnávateľa, vašeho budúceho, kde by ste sa chceli zamestnať, že musíte byť bezúhonný, musíte v priebehu v posledných troch, alebo štyroch, piatich rokov nespôsobiť žiadnu dopravnú nehodu. Čiže to sú kritériá, ktoré požadujeme od lekárov, ktorí by chceli mať zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. To sú nutné kritériá zazmluvnenia. To je jedna vec, ktorú musí lekár spĺňať. A potom je druhá vec, a to je potreba, či ten lekár je potrebný práve v tom okrese, alebo či nie je potrebný v inom okrese.
Tie kritériá zazmluvnenia, ja ich poviem, je ich niekoľko, okrem legislatívnych, napríklad splnenie materálnotechnického zabezpečenia a personálneho vybavenia, my si definujeme ďalšie. Potrebujeme ambulancie, ktoré sú verejne dostupné, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť minimálne 30 hodín týždenne, na takýchto ambulanciách môžu pracovať maximálne traja lekári. Stáva sa v súčasnosti, že nám na ambulancii dnes pracujú ôsmi. Hovoríme tam o tom, že odborný zástupca musí byť minimálne v rozsahu, polovice rozsahu ordinačných hodín. Odborný zástupca je niečo také, by som povedal, ako kapitán lode, alebo kapitán lietadla, ktorý zodpovedá za tú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dnes máme ambulancie, kde odborný zástupca pracuje štyri hodiny týždenne."
P. BIELIK: "Takže jednoduchšie povedať, vaším cieľom je rozložiť sieť lekárov a ich množstvo tak, aby to vyhovovalo množstvu pacientov a dopytu, ktorý vyplýva z chorobnosti, alebo z tých diagnóz v tom konkrétnom kraji. Rozumiem tomu správne?"
M. FORAI: "Áno."
P. BIELIK: "Ďakujem pekne. Tie nové kritériá môžu pripraviť o zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou istú časť nemocničných lekárov, tých, ktorí pracujú v nemocnici v ambulancii. Nie je za tým teda snaha o nejaké šetrenie alebo niečo podobné zo strany Všeobecnej zdravotnej?"
M. FORAI: "Nie. Dohoda, ktorá sa rodila medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Slovenskou lekárskou komorou a Zdravitou, občianskym združením, ihneď v úvode sme definovali, že nie je cieľom šetriť finančné prostriedky. Ja som dal svoje slovo a svoju funkciu, že ani jedno euro, ktoré dnes dávame do siete špecialistov, neostane vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Chceme to len ináč prerozdeliť. Samozrejme na konci má byť pacient, ktorého sa to najmä dotkne, a pre ktorého to robíme. Ale my naozaj máme záujem s tými kritériami zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. My naozaj chceme, aby občan si našiel toho lekára aj v pondelok, aj v piatok, aby ho nehľadal o jednej, a je zatvorená ambulancia."
P. BIELIK: "No ale viem si teraz predstaviť, že lekári, ktorí nás teraz pozerajú, počúvajú, môžu mať teraz isté otázky, koho sa to dotkne, ktorí lekári budú tí, ktorých sa tie nové kritériá budú týkať."
M. FORAI: "V tejto chvíli tieto nové kritériá platia pre nových poskytovateľov od 1.4. To znamená, ak lekár má záujem uzatvoriť zmluvu... nový lekár, ak má záujem uzatvoriť zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, musí spĺňať rad kritérií. To znamená, musí spĺňať rozsah ordinačných hodín, musí tam mať maximálne troch lekárov, každý z tých lekárov, keď sú tam traja, musí pracovať osem hodín, odborný zástupca musí pracovať polovicu ordinačných hodín, musí spĺňať. Vzápätí sa pozrie na mapu Slovenska, ktorá bude zverejnená na webe Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a pozrie si odbornosť, a povie si, tak chirurgiu už nepotrebujeme napríklad v Košiciach, ale ako chirurga potrebujú v Námestove, alebo teda diabetológa konkrétne, potrebujeme v Námestove, čiže v Košiciach už zmluvu nedostane, alebo teda nebude mať nový poskytovateľ, pretože je tam dostatok v súčasnosti, ale v Námestove ho radi uvidíme a radi s ním uzavrieme zmluvu, samozrejme za konkrétnych podmienok."
P. BIELIK: "No ale oni už majú tie zmluvy popodpisované..."
M. FORAI: "Hovoríme o nových poskytovateľoch. Súčasní poskytovatelia, tam je situácia iná, súčasní poskytovatelia majú zmluvy do 31.12.2014, čiže do konca roka. My v tejto chvíli začíname robiť analýzu súčasných poskytovateľov, ako spĺňajú dohodnuté kritériá medzi nami a teda Slovenskou lekárskou dohodou a občianskym združením Zdravita. Čiže kritériá, ktoré by tu mali platiť, rátame, že niekoľko rokov."
P. BIELIK: "Vy ste spomenuli teraz Slovenskú lekársku komoru a Zdravitu, ale samotní lekári, už máte nejaké reakcie aj od nich, ako na to reagujú?"
M. FORAI: "V tejto chvíli, viete, Slovenská lekárska komora, ale aj občianske združenie Zdravita, ktoré zastupuje najväčší počet poskytovateľov, a teda špecialistov, má na to podpísané mandátne zmluvy, už dávno, poviem, už niekoľko rokov avizuje, že hľadá... alebo kritériá, na základe ktorých sa bude riadiť nákup zdravotnej starostlivosti. Možno teraz povedať, že vládne tu trošku chaos pri zazmluvňovaní, a práve s týmito kritériami chceme ukázať lekárom, alebo teda dávame lekárom na jednej novým, dávame víziu, ak chceš zmluvu, tak splň kritériá a nájdi si oblasť, región, kraj, kde ťa potrebujeme..."
P. BIELIK: "To sa tam má presťahovať ako konkrétne?"
M. FORAI: "Ak lekár požiada... problém sú krajské mestá, ak lekár požiada o zmluvu v Košiciach, ja sa spýtam, ak je predimenzovaná sieť v Košiciach, napríklad tých chirurgov na 150 percent, prečo by sme mali dať zmluvu lekárovi v Košiciach, keď nie je takáto potreba, a prečo by sme nemali dať zmluvu práve lekárovi niekde na Orave, kde ho potrebujeme. Vlastne keď to my vidíme na základe štatistických údajov z niekoľkých rokov predtým."
P. BIELIK: "Takže musí to lekár zvážiť, kde bude vlastne pôsobiť."
M. FORAI: "My chceme lekára dostať tak, kde je potreba zdravotnej starostlivosti. Načo mať taký istý počet napríklad onkológov hore na severe, kde je menší výskyt, keď ich potrebujeme dole na juhu, viacej onkológov na počet obyvateľov. To je nedostatok tej minimálnej siete, ktorú ja teda nazývam byrokratickú, a práve tá optimálna sieť to má vyriešiť. Čiže migrácia obyvateľov a plus výskyt chorobnosti berieme do úvahy pri zazmluvňovaní, alebo počtu lekárov, ktorý chceme mať v danom regióne."
P. BIELIK: "Ako budete kontrolovať, či ambulancie spĺňajú tieto kritériá, počas toho celého obdobia trvania tej zmluvy?"
M. FORAI: "Jednak je to našou revíznou činnosťou, ale na druhej strane je tu niečo ako e-Health, elektronické zdravotníctvo, kde vzniká Národný register zdravotníckych pracovníkov. Už dnes, v apríli, majú všetky zdravotnícke zariadenia, hovorím o všetkých zdravotníckych zariadeniach, či ambulanciách či nemocniciach, povinnosť nahlásiť stav zdravotníckych pracovníkov, teda ich úväzky, rozsahy, ako poskytujú zdravotnú starostlivosť, a pri každej zmene v rámci poskytovateľa majú do desiatich dní oznámiť túto zmenu, prípadne ak nedôjde k zmene, tak ku koncu roka majú oznámiť, nič sa nezmenilo, takýto je stav zamestnancov, alebo teda lekárov, poskytuje zdravotnú starostlivosť. Je to veľmi dôležité. Jednak máme nahlásených, alebo nám nahlasujú pri zazmluvňovaní, jednak je tu Národný register zdravotníckych pracovníkov, čo budeme vzájomne porovnávať, a naša priama revízna činnosť, kde budeme kontrolovať úväzky. Podstatným kritériom zazmluvnenia napríklad je, aby lekár neposkytoval súčet všetkých jeho úväzkov, kdekoľvek poskytuje zdravotnú starostlivosť, nepresiahol 1,2 úväzku. Aby ste si predstavili, jeden úväzok rozumieme 40 hodín fondu pracovného času, čiže 1,2, je 48 hodín týždenne, aby nepresiahol teda rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorú on poskytne."
P. BIELIK: "To znamená, jednak štatisticky, tým kontrolným mechanizmom, ktorý máte, ale aj osobne, bude tam chodiť nejaká komisia alebo revízna činnosť. No hovoríte, že na začiatku i konci tejto zmeny je pacient. Kedy by to mali teda pacienti reálne pocítiť, a hlavne ako by to mali pocítiť? Nájdu lekára vždy, keď ho budú potrebovať?"
M. FORAI: "Ja som to už v minulosti avizoval, nemáme teda... alebo poisťovňa nemá záujem, aby pacient prišiel do ambulancie, alebo teda prišiel do čakárne a našiel prázdnu ambulanciu. Potom nastáva otázka, ako vie lekár zabezpečiť fungovanie, alebo teda prevádzku takejto ambulancie, keď musí zabezpečiť materiálnotechnické, teda prístrojové vybavenie, má tam sestričku, keď má nedostatok vlastne pacientov, a je financovaný, alebo teda má príjmy prevažne zo zdravotných poisťovní. Naopak, na druhej strane ani nemáme záujem o preplnené ambulancie, keď sú plné čakárne, keď vlastne lekár nemá čas vyšetriť pacienta a robí vyšetrenie alebo diagnostiku medzi dvermi. Čiže máme práve záujem o to optimum, a preto hovoríme o optimálnej sieti. Chceme lekárom, ktorí budú spĺňať kritériá, a hovoríme, že počet, alebo súčasný stav je v súlade s optimálnou sieťou, dávame mu garancie zmluvného vzťahu na niekoľko rokov dopredu. Dnes mali rok, my ponúkame, alebo budeme ponúkať tri roky a viac, preto, aby sme tomu lekárovi dali istotu, že v danom regióne ho potrebujeme, ich stav je optimálny, to znamená, nebude poisťovňa sa snažiť do regiónov dostať ďalšieho lekár, dáme mu istotu príjmov, zabezpečenia financovania jeho ambulancie, aby mohol zdokonaľovať prístrojové a materiálnotechnické zabezpečenie, čiže kupovať nové prístroje, veď tá technika sa obmieňa, a tým dotiahol, alebo teda skvalitnil poskytovanú zdravotnú starostlivosť."
P. BIELIK: "Takže tá istota pre pacienta je zabezpečená tým, že je stabilizovaný lekár ako taký v tom regióne. Pán generálny riaditeľ, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA 3. Príjemný večer."
M. FORAI: "Ďakujem pekne."
P. BIELIK: "Dámy a páni, to bola dnešná Téma dňa. Vďaka za pozornosť i čas, ktorý ste jej venovali. Teším sa na vás opäť zajtra."
Nemocnice v regióne už spravuje Penta
(02.04.2014;
www.sme.sk; Žiar - Spravodajstvo, 12:40, s. -; (ešte))
Nemocnice v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici majú nové vedenie. So zmenou prevádzkovateľa prišiel aj nový riaditeľ.
ŽIAR NAD HRONOM. Žiarsku, banskoštiavnickú aj rimavskosobotskú nemocnicu spravovala ešte donedávna akciová spoločnosť Nemocnice a polikliniky. Stopercentný podiel v nej však získala akciová spoločnosť Svet zdravia, ktorá patrí do skupiny Penta Investsments.
Od 1. apríla sú všetky tri nemocnice, poskytujúce zdravotnú starostlivosť v spádovej oblasti pre viac ako 160-tisíc obyvateľov, súčasťou siete regionálnych nemocníc Svet zdravia. Informoval o tom marketingový manažér spoločnosti Tomáš Král.
"Naším dlhodobým cieľom je vybudovať sieť regionálnych nemocníc, ktoré prinesú pacientom dostupnú a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," povedal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ spoločnosti.
Momentálne podľa Krála neplánujú opatrenia, ktoré by mali vplyv na zamestnanosť nových alebo súčasných zariadení v skupine.
Zmena nastala aj vo vedení spomínaných nemocníc. Rastislava Kubáňa vystriedal na poste riaditeľa Ivan Mokrý.

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi