SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » MÁJ 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 02.05.2014

Slovenskí lekári sú kvalitnejší
(02.05.2014; Hospodárske noviny; mut. , DESAŤ ROKOV V EÚ , s. 15; Martina Raábová)
PRÍBEH OŠETROVATEĽKY l Šarlota Depešová sa stará pri Viedni o starých, vrátiť sa nechce.
Ošetrovateľstvo znamená byť takmer dvadsaťštyri hodín v pohotovosti, aj za cenu voľného času. Šarlota Depešová sa tak už takmer desať rokov stará o chorých a slabých ľudí v blízkosti Viedne. Hovorí, že je to ťažká práca a nie každý ju psychicky ustojí. Na Slovensko sa vrátiť nechce. Pre túto prácu sa rozhodla krátko po tom, čo opustila pozíciu asistentky riaditeľa v strojárskej firme. Po 24 rokoch tak začala robiť prácu, ktorá sa k nej dostala len náhodou. "Moja známa v tom čase potrebovala záskok k jednému pacientovi, tak som si povedala, prečo nie," opisuje Šarlota. "Urobila som si kurz ošetrovania, ktorý organizoval Červený kríž v Leviciach, a vycestovala som." Neľutuje. Sama však priznáva, že všetko závisí od prvého stretnutia a od toho, ako si s pacientom a rodinou "sadne", podmienky práce vyjednávajú neskôr na základe zdravotného stavu pacienta.
Až do konca
"Momentálne sa starám o 88-ročnú babičku, ktorá má dvanásť diagnóz. Nie je to ľahké," tvrdí Depešová. Ráno vstáva o siedmej, aby pripravila pacientke raňajky, nasleduje kŕmenie, podávanie liekov, hygiena, pranie, príprava obeda, opäť kŕmenie, a kým pacientka poobede oddychuje, môže napríklad chvíľu čítať alebo žehliť. Ráno aj večer napája pacientku na kyslík, a teda sa od nej ani počas dňa nemôže na chvíľu vzdialiť. Musí byť pripravená na to, že môže prísť kontrola. Vtedy musí predložiť dokument o tom, že v rodine pracuje a čo je jej náplňou práce. S pacientkou chodí spravidla aj k lekárom. Všetko musí ovládať, diagnózy pacienta v cudzom jazyku nie sú výnimkou.
Rakúsky model nie je dobrý
Prekvapuje však slovami, že podľa nej sú slovenskí lekári kvalitnejší než rakúski. A to nielen v prístupe k ľuďom, ale aj v diagnostikovaní. "Samozrejme, zdravotné zariadenia si s nimi však porovnávať ani nemôžeme," konštatuje na záver. Martina Raábová
Šarlota Depešová a EÚ
Dvadsaťštyri rokov pracovala ako asistentka riaditeľa v strojárskej firme Slovenských energetických strojárňach v Tlmačoch na oddelení projekcie. Rozhodnutie odísť ju doviedlo až k práci ošetrovateľky, ktorú vykonáva ako živnostníčka s platným certifikátom na ošetrovanie chorých pacientov. Prácu si pochvaľuje, kvalitnejší lekári sú však podľa nej na Slovensku. Vrátiť sa však nemieni.
13 poslancov bude zastupovať Slovensko v Európskom parlamente po májových voľbách. Počet Slovákov ostane nezmenený, celkovo sa však počet europoslancov zníži zo 766 na 751.
145 miliárd m3 plynu dodalo v minulom roku Rusko do Európy. Dodávky plynu z Ruska tvoria takmer tretinu spotreby plynu Európskej únie.


Nemocnice zvýšili dlh o sto miliónov
(02.05.2014; Sme; mut. , Ekonomika , s. 7; Veronika Folentová)
MZ SR: Dlh v zdravotníctve vzrástol na 318,9 milióna eur
(01.05.2014;
www.lekari.sk; s. -; TASR)
Bratislava - Dlh v zdravotníctve na Slovensku na konci minulého roka stúpol na 318,9 milióna eur. Medziročne sa tak záväzky po lehote splatnosti na úrovni istiny zvýšili o 105,6 milióna eur. Vyplýva to zo správy o vývoji dlhu z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre vládu.Pod nárast sa podpísali štátne zdravotnícke zariadenia, ktorých dlh vlani dosiahol 246,8 milióna eur oproti 141,7 milióna eur v roku 2012. Zariadenia delimitované na obce či VÚC a transformované na neziskové organizácie mali nesplatené záväzky vo výške 72,1 milióna eur. Medziročne vzrástli o 0,7 milióna eur.Ministerstvo pripisuje vyše 100-miliónový nárast zmene metodiky vzhľadom za zavedenie európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám. "Lehota splatnosti pre zdravotnícke zariadenia je najviac 60 dní, čo znamená, že záväzky v lehote splatnosti sa dynamickejšie presúvajú do kategórie záväzkov po lehote splatnosti," uviedla šéfka komunikačného oddelenia rezortu Zuzana Čižmáriková.Ministerstvo preto poukazuje na údaje o celkových záväzkoch. "Za obdobie január - december 2012 boli novo vygenerované záväzky na úrovni istiny v objeme 82,1 milióna eur, zatiaľ čo v období január - december 2013 to bolo na úrovni 80,3 milióna eur. Z hľadiska vývoja záväzkov v lehote splatnosti je viditeľný medziročný pokles záväzkov u zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR oproti roku 2012 o 21,31 milióna eur," uviedla Čižmáriková.Ako sa konštatuje v správe, všeobecným problémom je fakt, že náklady nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Nemocnice tiež čelia skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže investície do tejto oblasti sú z dlhodobého hľadiska poddimenzované. "Situáciu by zlepšila vyššia miera dofinancovania sektora zdravotníctva," píše sa v materiáli.Na zlepšenie zadlženia fakultných a univerzitných nemocníc sa podľa ministerstva realizujú systémové opatrenia v oblasti finančného riadenia, optimalizácie prevádzkových procesov, nákupov, ako aj personalistiky a liekov. "V roku 2013 sa podarilo dosiahnuť výrazné zníženie kumulovanej straty 13 fakultných a univerzitných nemocníc o 49 miliónov eur. Strata nemocníc za rok 2012 dosiahla 116 miliónov, strata za rok 2013 bola vo výške 67 miliónov eur," približuje správa.
ZDRAVIE: V prvej pomoci sa v rámci europrojektu zdokonalilo 8000 zdravotníkov
(01.05.2014;
www.lekari.sk; s. -; TASR)
Trenčín - Takmer 8000 zdravotníckych pracovníkov v povolaní sestra, pôrodná asistentka a fyzioterapeut zo 42 ústavných zdravotníckych zariadení na území Slovenska sa zapojilo do vzdelávacieho projektu Záchrana života profesionálne a bezpečne, ktorý realizovala RZP - Asistenčné služby, s. r. o., Trenčín.Projekt bol podľa Michala Bahelku z uvedenej spoločnosti zameraný na rozšírenie a aktualizáciu vedomostí a zručností z oblasti prvej pomoci a základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie. "Ide o doteraz najväčší projekt ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti resuscitácie na území SR. Vzdelávací program pozostával z dvoch modulov v rozsahu po 8 hodín - 3 hodiny teoretickej prípravy a 5 hodín praktických nácvikov v simulovaných podmienkach," uviedol Bahelka.Doplnil, že obsahom modulu Prvá pomoc a život zachraňujúce výkony bola organizácia poskytovania prvej pomoci. "S dôrazom na bezpečnosť, špecifiká komunikácie v tiesňovej situácii, prvotné a druhotné vyšetrenie, základnú neodkladnú resuscitáciu s použitím automatickej externej defibrilácie dospelých a detí a riešenie ďalších stavov bezprostredného ohrozenia života. Obsahom modulu Sestra v neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola problematika resuscitácie v ústavnom zdravotníckom zariadení s využitím materiálno-technického resuscitačného vybavenia. Tréning bol zameraný na nácvik organizácie so správnou postupnosťou výkonov rozšírenej neodkladnej resuscitácie a na tímovú spoluprácu. Praktický nácvik sa zameral na fixáciu správnej techniky resuscitačných zručností," dodal Bahelka.Spoločnosť RZP Trenčín podľa neho pôsobí v SR už niekoľko rokov ako vzdelávacia ustanovizeň akreditovaná Ministerstvom zdravotníctva SR na vzdelávanie v oblasti prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre všetky povolania zdravotníckych pracovníkov vrátene lekárov. "Fixáciu resuscitačných zručností možno dosiahnuť tréningom v simulovaných podmienkach, čo sa realizáciou projektu podarilo. Schopnosť zdravotníckeho pracovníka reagovať včas a účinne v kritických situáciách pri zlyhaní životne dôležitých funkcií pacienta výrazne ovplyvňuje prežívanie pacienta bez neurologického deficitu a kvalitu jeho ďalšieho života," uzatvoril Bahelka.Vzdelávací projekt Záchrana života profesionálne a bezpečne pripravili v rámci Operačného programu (OP) Vzdelávanie a spolufinancovaný bol zo zdrojov Európskej únie.
V regionálnych nemocniciach sa zvýšia platy o dve percentá
(30.04.2014; www.teraz.sk; teraz.sk, 16:40, s. -; TASR)

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi