SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » MÁJ 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 20.05.2014

Investície do slovenských nemocníc
(19.05.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 06:00; por. 2/3; / Peter Kollárik)

Peter Kollárik, moderátor: "O stotridsaťsedem miliónov eur ročne viac by potrebovali investovať slovenské nemocnice do vybavenia, aby sa dostali na úroveň českých nemocníc. Ak by sme chceli nemocnice ako v Rakúsku, ročné investície by museli byť vyššie o štyristoštyridsať miliónov eur. Vypočítal to Health Policy Istitute, ktorý tvrdí, že jediným možným zdrojom sú súkromní investori. Riaditeľ Peter Pažitný."
Peter Pažitný, riaditeľ Health Policy Istitute: "Jedinou reálnou šancou, jediným reálnym zdrojom, ktorý je dneska k dispozícii, sú súkromné zdroje, to znamená, ktoré investujú súkromníci a súkromní vlastníci do svojich nemocníc a verejno-súkromné partnerstvá. V tomto ohľade aj ministerstvo vlastne zvažuje projekt približne v hodnote dvestopäťdesiat miliónov eur a to je budovanie tej novej nemocnice."
Peter Kollárik: "Do roku 2016 odhaduje inštitút možné zdroje na investície štyristosedemdesiatpäť miliónov eur a väčšina by prišla od súkromných investorov alebo cez verejno-súkromné partnerstvá. Rovnako to vidí aj ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Martina Šoltésová."
Martina Šoltésová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "Ministerstvo zdravotníctva identifikovalo ročnú investičnú potrebu do akútnych lôžok vo výške stotrinásť miliónov eur. Ako je známe, v minulosti dochádzalo k výraznému podfinancovaniu tohto sektora, práve preto ministerstvo plánuje v budúcnosti využívať kombináciu zdrojov zo štátneho rozpočtu, PPP projektov a štrukturálnych fondov Európskej únie."


V novej nemocnici majú byť najlepší lekári
(19.05.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 18/22; Lucia Tomečková / Viliam Stankay)
Viliam Stankay, moderátor: "Aby slovenské nemocnice vyzerali ako české, či rakúske, potrebovali by viac o stovky miliónov eur. Health Policy Institute vypočítal, že iba na priblíženie k štandardu v Česku by sme potrebovali ročne o stotridsaťsedem miliónov eur viac. Nemocnice v Rakúsku dostávajú ročne viac o štyristoštyridsať miliónov."
Lucia Tomečková, redaktorka: "Naše nemocnice majú v priemere štyridsaťštyri rokov a každá z nich má aspoň tridsať budov. Aj preto nedokážu efektívne hospodáriť. A tak ich vlády priemerne každé tri roky oddlžujú. Čo je podľa analytikov vážna chyba, pretože za stovky miliónov sme už mohli postaviť šesť nemocníc."
Peter Pažitný, analytik Health Policy Institute: "Takýto stav samozrejme vedie k tomu, že ohrozuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, efektívnosť prevádzky a bezpečnosť pacientov."
Lucia Tomečková: "Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti pripravuje výstavbu novej nemocnice, takzvaného BioMedParku. Prepojená bude aj s univerzitami a vedeckými laboratóriami. Analytici projektu vybudovanému aj zo súkromných peňazí tlieskajú, upozorňujú však na riziká."
Peter Pažitný: "Že bude postavená krásna nová budova, ale presťahujú sa do nej staré kádre so starými procesmi a starými návykmi. A celá takáto snaha potom môže vyjsť nazmar."
Lucia Tomečková: "Ministerstvo odkazuje, že riziká už dávno s odborníkmi prebralo. Podľa analytika bude nová nemocnica dokonalá, iba ak do nej prídu pracovať slovenskí lekári so skúsenosťami z najmodernejších nemocníc v zahraničí. Kto to zaplatí?"
Peter Pažitný: "To je otázka na nový manažment a na spravodlivejšie financovanie všetkých nemocníc na Slovensku."
Martina Šoltésová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "Im boli zvýšené mzdy v uplynulých dvoch rokoch, a takisto tá zdravotnícka technika napreduje."
Lucia Tomečková: "Pavol Hnilica, ktorý sa po dvanástich rokoch vrátil z USA, uviedol, že sa nevrátil pre peniaze."
Pavol Hnilica, internista: "Snaha pomôcť, alebo vylepšiť prostredie."
Lucia Tomečková: "Anesteziológ Peter Kenderessy návrat natrvalo z Veľkej Británie nevylúčil, ale nie teraz."
Peter Kenderessy, detský anesteziológ: "Ja nie som v povahe taký pesimista, ako ten vývoj je. Ja len, stále, stále je otázka, že či nemôže byť rýchlejší, či nemôže byť premyslenejší, či nemôže byť lepší."
Lucia Tomečková: "Ministerstvo zdravotníctva by bolo najradšej, keby nová nemocnica tretieho tisícročia stála do roku 2016, posledné slovo však bude mať vláda."
KOŠICE: O trendoch v reumatológii hovorili lekári zo Slovenska a Maďarska
(19.05.2014;
www.lekari.sk
; s. -; TASR)
Košice - Výmena skúseností najnovších trendov diagnostiky a liečby reumatologických ochorení bolo cieľom stretnutia lekárskych odborníkov z východu Slovenska a Maďarska, ktoré sa uplynulý víkend (16. -17. 5.) konalo v Košiciach. Nad v poradí tretím podujatím reumatológov pod názvom "Košice-Debrecen" prevzala záštitu Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).Reumatologické ochorenia zahŕňajú približne 450 ochorení. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ich definuje ako ochorenia, ktoré postihujú svaly, šľachy, väzivá, či kĺby pohybového aparátu. Nakoľko ide o zápalové ochorenia, spojené aj s degeneratívnymi postihmi, je dôležité, aby pacienti boli liečení včas a najnovšími liečebnými postupmi. Reumatológia je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich špecializácií s možnosťou nových liečebných postupov a liečiv. Myšlienka podporiť odborníkov v oblasti reumatológie v regióne Košíc a Debrecína prostredníctvom výmeny odborných poznatkov a najnovších praktických skúseností vznikla v roku 2012. Cieľom bolo tiež vytvorenie priestoru prezentácie pre mladých reumatológov na medzinárodnom fóre. Garanciu odbornej časti prevzala za slovenskú časť Želmíra Macejová z LF UPJŠ a za maďarskú Zoltán Szekanecz.Vlani sa stretnutie uskutočnilo v Debrecíne pod záštitou Lekárskej fakulty Univerzity v Debrecíne. Z počiatočných 30 účastníkov sa tento rok v Košiciach stretlo 65 pozvaných lekárov. Ďalšie pracovné stretnutie by malo byť budúci rok v Maďarsku.

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi