SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » JÚN 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 03.06.2014

Štát pochoval legendárnu vakcináreň
(03.06.2014; Hospodárske noviny; mut. , EKONOMIKA , s. 5; Mária Hunková)


Nemocnica dala za analýzy parkovísk 22-tisíc eur
(03.06.2014; Sme; mut. , Bratislava , s. 6; Ján Krempaský)
Brusel vláde: strážte si náklady na zdravotníctvo
(03.06.2014; Sme; mut. , Ekonomika , s. 8; Marianna Onuferová)
Komisia nevidí žiadny pokrok v reforme súdov ani verejnej správy
Brusel kvituje zlepšenie výberu DPH, no vláde odporúča lepšie sa pozrieť na vývoj výdavkov v zdravotníctve.
BRATISLAVA. Aj keď nás už Brusel nechce trestať za deficit, vo svojej hodnotiacej správe má stále dosť výhrad.
Znižovanie deficitu
Brusel včera Slovensko vyradil zo zoznamu krajín s nadmerným deficitom, lebo vlani sme ho stlačili pod tri percentá. No upozornil, že v tomto roku pre ozdravenie rozpočtu veľa neurobíme. A pochybuje aj o niektorých plánovaných príjmoch. Aj preto Komisia vidí výhľadovo riziko v tom, že nebudeme deficit znižovať odporúčaným spôsobom. Brusel má na mysli takzvaný štrukturálny deficit, ktorý je očistený o jednorazové vplyvy. Komisia vidí rezervy najmä vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť. Naše obyvateľstvo starne tak rýchlo, že Brusel nám odhaduje druhý najvyšší rast týchto výdavkov spomedzi členov Únie. Odporúča zefektívniť nemocničnú starostlivosť a posilniť primárnu starostlivosť. Komisia nám vyčíta aj to, že sme doteraz nezaviedli v zákone stropy pre jednotlivé výdavky, aj keď sme to sľúbili už v roku 2013.
Ktoré dane zvýšiť
Brusel si všimol, že sme zlepšili výber DPH a že prijímame opatrenia na boj proti daňovým únikom. Ak chceme ďalej ozdravovať rozpočet, Brusel nám radí, aby sme sa zamerali na environmentálne dane a dane z nehnuteľností. Menej spomaľujú rast ekonomiky. Zároveň kritzoval, že v naviazaní zdaňovania nehnuteľností na ich trhovú hodnotu sme vôbec nepokročili.
Nezamestnanosť
Brusel si všimol, že sa znížilo daňové zaťaženie ľudí, ktorí boli viac ako rok bez práce a zamestnali sa. No či to naozaj pomôže riešiť problém dlhodobej nezamestnanosti, si zatiaľ netrúfa odhadnúť. Len malý pokrok vidí Brusel v boji s nezamestnanosťou mladých. Tým, že máme málo jaslí, sťažuje to návrat matkám do práce.
Vzdelávanie
Brusel nám vyčítal aj to, že naše školstvo nezohľadňuje potreby firiem, preto máme problém s dostatkom kvalifikovaných ľudí. Prechod mladých zo školy do práce je preto naďalej komplikovaný. Upozorňuje na stále nízke výdavky na vzdelávanie, hoci sa učiteľom zvýšili platy. Odporúča sa zamerať na profesionálne bakalárske programy a prepojenie akadémie, vzdelávacích inštitúcií a podnikateľov. Osobitnú pozornosť venuje správa nedostatočne rozvinutej sieti škôlok a integrácii Rómov v školách.
Ceny elektriny
Komisia už vlani tvrdila, že firmy na Slovensku platia vysoké poplatky za elektrinu. Stále nerozumie tomu, ako sa stanovujú sieťové poplatky. Opäť nás vyzýva k väčšej transparentnosti pri ich určovaní.
Verejná správa a súdy
Slovenská verejná správa má podľa Bruselu naďalej nízku kvalitu služieb a efektívnosti. Všíma si fluktuáciu zamestnancov podľa toho, ako sa menia vlády, a nedostatočné analytické tímy, čo oslabuje tvorbu politiky založenej na dôkazoch. Slovensku odporúča podniknúť kroky v boj proti korupcii a urýchliť snahy o zlepšenie účinnosti a kvality súdneho systému. Radí nám tiež zaviesť opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia aj pre malé a stredné podniky.
Marianna Onuferová
Nariadili stiahnuť liek na poruchy trávenia
(03.06.2014; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 3; sita)
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariadil stiahnuť z trhu liek na poruchy trávenia Linex kapsuly (číslo šarže EC8004). Ako ŠÚKL konštatuje na svojej webovej stránke, dôvodom je nesúlad so špecifikáciou v parametri mikrobiologická kvalita. Vo vzorkách evidujú vyšší výskyt baktérie Staphylococcus epidermidis, než je povolené v špecifikáciách. Ústav nariadil siahnutie lieku z úrovne distribútorov. "Tento nedostatok v kvalite nepredstavuje ohrozenie zdravia pacienta, stiahnutie má preventívny charakter," uvádza ŠÚKL. Držiteľom registrácie lieku je spoločnosť Sandoz Pharmaceuticals, d. d, zo Slovinska. (sita)

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi