SKENDE
Domov » ROKOVANIA PREZÍDIA A RADY SLK » AKTUÁLNE ROKOVANIA » Prezídium SLK » P SLK 2014

P SLK JÚN 2014

Z rokovania P SLK dňa 20. júna 2014 

Prezídium SLK:
• vzalo na vedomie správu o príprave zasadnutia stredoeurópskych a východoeurópskych lekárskych komôr - Zeva meeting 2014
• vzalo na vedomie informáciu člena KV SLK o plnení uznesení
• vzalo na vedomie správu o činnosti S-SLK, s tým, že bude na základe pripomienok dopracovaná
• podporilo aktivitu všeobecných lekárov v snahe  spoločnej organizácie medzinárodnej európskej konferencie všeobecných lekárov  WONCA 2017


Prezídium SLK poverilo:
• MUDr. Webera prípravou materiálu na snem SLK v súvislosti s konzultovaním lekárov cez internet v rámci EÚ


Prezídium SLK schválilo:
• vydanie, rozšírenie, zrušenie a dočasné pozastavenie licencií žiadateľom
• zoznam vyčiarknutých a nových zapísaných členov SLK
• zoznam žiadateľov o zapísanie do registra lekárov SR
• zrušenie a obnovenie registrácie žiadateľom
• upravený harmonogram zasadnutí orgánov SLK na II. polrok 2014 a predkladá ho na schválenie Rady SLK

 

 


 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi