SKENDE
Domov » Dianie v zdravotníctve

LOZ

Lekárske odborové združenie kritizuje šéfa nemocnice: Prečítajte si, čo všetko mu vyčíta! (07.02.2014)


Vyjadrenie Lekárskeho odborového združenia ku kauze bielenia zdravotnej dokumentácie vo FN Nitra a k prístupu UKF v Nitre k danému problému (12.11.2013)
Tlačová správa (03.05.2012)
Tlačová správa so závermi prijatými na Sneme LOZ konanom 16-17.3.2012 v Bratislave (20.03.2012)
Etický kódex - protikorupčné opatrenia navrhované LOZ (28.02.2012)
Tlačová správa (28.02.2012)
Tlačová konferencia LOZ (17.01.2012)
Otvorený list prezidentovi SR (14.12.2011)
Posledný deň na prihlásenie sa na úrade práce (newsletter 07.12.2011)

Uplatnenie nároku na dávku v nezamestnanosti - manuál
Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve - podpísané (05.12.2011)
TB Mariána Kollára o riešení krízovej situácie - TA3 (01.12.2011)

Nedovoľme, aby s nami stále zametali! (newsletter 01.12.2011)
Stanovisko k núdzovému stavu (newsletter 29.11.2011)

 

 

SLK podporuje LOZ - TK (29.11.2011)

Korešpondencia s predstaviteľmi vlády SR

Podpora verejnosti a zahraničia (9.12.2011)


Vyhlásenie LOZ k poslednému rokovaniu vlády (newsletter 28.11.2011)

Som lekár a na požiadavkách trvám (newsletter - pokračovanie)

 

Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve - posledný návrh (návrh vlády)

Ponúkané memorandum vlády

Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve (návrh LOZ)

Memorandum - príloha (návrh zákona)

POZVÁNKA - Celoslovenské stretnutie lekárov a priaznivcov, následne klub predsedov

PETÍCIA LEKÁROV TU!


MUDr. Hlavatý: Otvorený list ministrovi zdravotníctva I.Uhliarikovi (26.11.2011)
Tlačové vyhlásenie k avizovanému vyhláseniu núdzového stavu vládou Slovenskej republiky (25.11.2011)

 

Otvorený list lekárom, ktorí nepodporili požiadavky LOZ od DFNsP Bratislava


Informácie, ktoré v médiách nenájdete (newsletter 23.11.2011)

 

Návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch lekárov a o doplnení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


SLK podporuje LOZ v podávaní výpovedí - vyhlásenie Prezídia Slovenskej lekárskej komory (23.11.2011)
Hra na mediálnu prevahu, hra na nervy a odvahu. Hra so zdravím a životmi ľudí.. (Newsletter 21.10.2011)
"Grécka cesta"? (Newsletter 14.11.2011)
- Platové požiadavky - systém odmeňovania lekárov - prezentácia (TK 11.11.2011)
Odovzdali sme nové výpovede (newsletter 7.11.2011)
- pozvánka na otvorené stretnutie Klubu predsedov LOZ
Informácie o masovom sťahovaní výpovedí sú klamstvá (newsletter 31.10.2011)
Novinky zo stretnutia s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom (newsletter 21.10.2011)
Výpovede nesťahujeme (Newsletter 14.10.2011)
SKIZP -
Pokračujeme. Spolu to dokážeme! (Newsletter 7.10.2011)

 

Pracovné príležitosti - ponuky práce


Tlak sa stupňuje. Musíme zostať jednotní! (Newsletter 3.10.2011)
Vrátime sa! Všetci spolu - alebo nikto. (Newsletter 30.9.2011)
Newsletter 27.9.2011
16.8.2011
Lekárske odborové združenie (LOZ) zriadilo nedávno svoju webovú stránku www.loz.sk. Nájdete na nej základné informácie o tejto organizácii, pomenovanie najvážnejších problémov slovenského zdravotníctva z pohľadu lekárov - zamestnancov, ako aj informácie o prebiehajúcej kampani za presadenie požiadaviek lekárov (zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce, zmena systému financovania nemocníc, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a legislatívna garancia navýšenia lekárskych platov).
Slovenská lekárska komora podporuje svojich kolegov, ktorí sú pripravení podaním výpovede upozorniť zodpovedné orgány SR, že bez radikálnej nápravy pomerov v slovenskom zdravotníctve nastane jeho totálna devastácia. SLK považuje požiadavky lekárov zamestnancov za plne oprávnené.
20.9.2011
Výzva pre všetkých lekárov slovenských nemocníc
V týchto dňoch nastal ten čas, na ktorý v zdravotníctve čakáme dlhých 20 rokov! Dnes sa celé Slovensko, celý lekársky stav, pýta každého jedného lekára: Quo vadis? A každý jeden lekár musí na túto otázku dnes odpovedať! 20 rokov sme všetci, i naši pacienti, dúfali, že raz príde ten deň, keď sa už bude musieť povedať DOSŤ! Deň kedy zbadáme konečne v tejto mizérii svetlo! A ten deň prišiel ! Postavili sme celé Slovensko na nohy! Celé Slovensko sa pýta, čo bude so Slovenským zdravotníctvom. Či má na Slovensku ešte medicína – umenie liečiť šancu.
Áno, postavili sme celé Slovensko na nohy, dospeli sme do stavu, že dnes o osude Slovenskej medicíny nerozhodne ministerstvo. Už sa nemôžeme vyhovárať na politikov s pochybnými záujmami. Dnes je osud medicíny na Slovensku v rukách každého jedného lekára! Otázka nestojí tak, že ak sa pridajú všetci, pridám sa i ja. Dnes stojí každý lekár pred rozhodnutím, či sa pridá ku všetkým tým lekárom, čo 20 rokov čakali na zmenu. Neexistuje iná cesta, sú len dve možnosti: Buď budeme ešte ďalších 20 rokov nadávať na systém, alebo systém zmeníme tu a teraz! Výsledok je na dosah. Takáto atmosféra a situácia sa už nebude opakovať.
Pri pohľade na ten obrovský počet lekárov, ktorí sa ku kampani pripojili, je zrejmé, že po dvadsiatich rokoch nastal konečne i v zdravotníctve čas na zmenu k lepšiemu. Pretože tento rezort vinou politikov nežná revolúcia akoby obišla. To, čo Slovensko zažilo v novembri 1989, začína v zdravotníctve až teraz!
Celé Slovensko si kladie otázku: Nájde slovenský lekár odvahu a česť ubrániť výnimočnosť svojho stavu a jeho postavenia v spoločnosti? Či naša profesia lekára bude naďalej predovšetkým poslaním v zmysle Hippokratovej prísahy s neodmysliteľnými atribútmi nezávislosti v rozhodovaní, nie na základe ekonomického diktátu, ale len svedomia a odborného prístupu v záujme liečby pacienta. Medicína je umením liečiť. Skutočne u nás platí, že je umením ak niekto ešte dokáže v takomto systéme robiť medicínu.
Náš lekársky stav a medicína na Slovensku chradne nielen kvôli frustrujúcemu systému, ale i kvôli neadekvátnej mzde. 20 rokov počúvame, aby sme ešte vydržali, že sa nám podmienky zlepšia, 20 rokov sme odkázaní na dôveru politikom. Výnimočnosť súčasnej situácie je i v tom, že práve teraz rozhodujeme o našej mzde my, nikto iný!
Naše rozhodovanie dnes nie je len o nás, ale aj o budúcej generácii našich kolegov, súčasných medikoch a žiakoch škôl. Ubráňme našu nezávislosť, postavenie lekára a jeho prirodzenú autoritu, ktorá mu v spoločnosti právom patrí.
V týchto dňoch sa ukáže, kto je tou skutočnou osobnosťou v slovenskej medicíne. Kto sa dokáže i v ťažkých chvíľach postaviť za svojich pacientov, za svojich kolegov, za medicínu. Táto situácia je čierno – biela. Žiadny názor medzi neexistuje. Buď chceme zmenu, alebo chceme čakať ešte dvadsať rokov. Veríme, že na Slovensku máme ešte osobnosti. Veríme, že nielen radoví lekári, ale najmä primári a prednostovia tak ako vždy, keď je na oddelení situácia najkritickejšia, podržia a zjednotia celý kolektív do jedného prirodzeného celku, v záujem pacienta – chorého človeka! Že podržia a povzbudia lekárov, ktorí sa postavili na pomoc svojmu oddeleniu.
Obetovali sme svoj život medicíne. Teraz na nás – lekárov, hľadí celé Slovensko. S nádejou že vyvedieme tento zdravotnícky systém z marazmu, v ktorom sa nachádza už dlhé roky.
Preto, kto iný, ak nie my a kedy, keď nie teraz, svojim rozhodnutím môže zachrániť zdravotníctvo? Ak sa budeme len prizerať, zdravotníctvo sa stane nástrojom zisku pre rôzne finančné skupiny a lekári námezdnými robotníkmi. Je našou stavovskou povinnosťou nestáť bokom a nečakať pasívne, ako to dopadne, ale aktívne podporiť celú akciu podaním výpovedí. Nie však preto, aby sme paralyzovali systém a odišli od lôžok pacientov ako to tvrdí minister zdravotníctva, ale naopak, aby sme zastavili chaos v zdravotníctve a vitalizovali celý systém zdravotnej starostlivosti.
Stojíme na križovatke a výsledok závisí len od rozhodnutia každého z nás a spoločne od nás všetkých. Len spolu môžeme byť úspešní!
Zároveň sa obraciame na všetky prirodzené autority v našej spoločnosti, nie o pomoc v našom rozhodovaní, ale len o prejavenie solidarity s našim postojom. Vyjadrujeme vopred vďaku každému za jeho občiansky postoj a verejnú podporu nášmu historicky neopakovateľnému a stavovsky zásadovému rozhodnutiu podať výpovede.

 

V ý b o r L O Z
MUDr. Marián Kollár, gynekológ, Bratislava
MUDr. Peter Visolajský, pediater Nitra
MUDr. Peter Blaško, urológ, Žilina
MUDr. Pavel Oravec, internista-pneumológ, Vyšné Hágy.
MUDr. Michal Polician, chirurg, Prešov
MUDr. Michal Venglarčík, anesteziológ, Banská Bystrica
MUDr. Ján Sýkora, detský intenzivista, Bratislava.
MUDr. Tibor Čaradský, gynekológ, Topoľčany
MUDr. Daniel Jando, rádiológ, Trenčín

Bratislava 17. 9.2011


16.9.2011

 

VÝZVA LOZ

Milí kolegovia,
Včerajšie vyjadrenie ministra zdravotníctva (..." naša reakcia na výpovede bude záležať len od toho, aký počet výpovedí lekárov sa nám v októbri dostane na stôl"...) jasne dokazuje, že sa situáciou v slovenskom zdravotníctve ani naďalej nemieni zaoberať, ale všetko a možno bez diskusie rozhodne počet našich výpovedí. Všetci dobre vieme, že naše zdravotníctvo sa takýmto prístupom dostáva do slepej uličky. Uličky, odkiaľ niet cesty späť. Ja, a pevne verím, že rovnako ani Vy sa už nedokážeme tejto "arogancie" našej vlády naďalej prizerať.
Práve v tejto situácii sú však naše spoločné kroky a jednotné rozhodnutia v podobe podpisovaní výpovedí tým jediným správnym a možným riešením.

Všetci sa teraz s nádejou obracajú na nás - lekárov, ako na jedinú a poslednú šancu zachrániť slovenské zdravotníctvo. Preto teraz nesmieme cúvnuť. Musíme vydržať a dobojovať svoj boj do konca. Je to náš boj - boj každého jedného z nás.

Kedy, keď nie teraz? Kto, keď nie my?

Pri pohľade na ten obrovský počet lekárov, ktorí sa ku kampani pripojili, je zrejmé, že po dvadsiatich rokoch nastal konečne i v zdravotníctve čas na zmenu k lepšiemu. Pretože tento rezort vinou politikov celý ten čas Nežná revolúcia akoby obišla. To, čo Slovensko zažilo v novembri 1989, začína v zdravotníctve až teraz!

Po viac ako 20-tich rokoch je to naša prvá reálna šanca na významnú zmenu v zdravotníctve. Pre lekárov je táto akcia niečo tak významné, ako bol 89. rok pre občanov Československa. Buď uspejeme alebo sa na dlhé roky k adekvátnym mzdám nedopracujeme a nemocnice nebudú miestom realizácie medicíny, ale ekonomiky. V 89-tom roku sme všetci chceli zmenu. V zdravotníctve sa toho žiaľ zmenilo málo, ale takmer nič k lepšiemu. Viac ako 20 rokov nám sľubovali, že sa niečo zásadné zmení. Viac ako 20 rokov nás všetky vlády presviedčali, že všetky ich kroky smerujú k zlepšeniu situácie v zdravotníctve. A viac ako 20 rokov sa na zdravotníctve nabaľovali rôzne skupiny podnikateľov, či jednotlivci. Aj teraz sa pán minister snaží nás presvedčiť, že všetko bude lepšie, že ešte musíme vydržať a potom bude lepšie. Ale my vieme, že je to len ďalšia lož, ktorá má zablokovať naše opodstatnené požiadavky.

Teraz však situácia dospela do štádia, kedy je potrebné povedať DOSŤ! A preto práve teraz je tá chvíľa kedy už nesmieme cúvnuť a musíme veci dotiahnuť do fungujúceho stavu, ku ktorému smerujú naše 4 požiadavky. Akcia podávania výpovedí je pre vás - lekárov úplne bezriziková. Mysleli sme pri jej organizácii na všetko - od zbierania výpovedí, cez niekoľkostupňovú kontrolu bezpečnosti, hromadné podávanie výpovedí, až po návrat do pracovného pomeru.

Táto akcia nemôže byť neúspešná. Jediná vec, na ktorej môže zlyhať sme my sami. Preto je otázkou na každého jedného z nás, aký postoj zaujme a či chce byť súčasťou nového, lepšieho zdravotníctva, kde hlas lekára niečo znamená.

Ak v tejto situácii nebudeme dostatočne odhodlaní a zľakneme sa, premárnime svoju poslednú šancu na to, aby nás v tejto spoločnosti brali vážne. Buď uspejeme alebo sa na dlhé roky dopredu zdravotníctvo stane výnosným obchodom, zdravie občana tovarom a nemocnice fabrikami.

Každý sa rozhoduje za seba, ale tí čo sa rozhodnú podať výpoveď bojujú za všetkých.

Naopak, tí čo výpoveď nepodajú, idú vlastne nielen proti sebe, ale aj proti nim. A preto už nikdy nemajú ani morálne právo sa v budúcnosti sťažovať na nedostatočné až nedôstojné odmeňovanie lekárov, kritizovať zlý systém financovania zdravotníctva, či nebodaj na zlé pracovné podmienky lekárov zo strany zamestnávateľských finančných skupín!

To si musia uvedomiť predtým, ako sa rozhodnú túto výpoveď, v tomto, už bezrizikovom období predsa len nepodpísať.

Je smutné, že si lekári musia pozornosť a svoje práva, ako aj záujmy občana vynucovať takýmito prostriedkami, ale je to v súčasnosti naozaj jediná reálna a na dlhé roky posledná možnosť ako sa konečne dostať k adekvátnej mzde!

PRIDAJTE SA PRETO A PODPORTE ZMENU VYPLNENÍM A ODOVZDANÍN VÝPOVEDE KOORDINÁTOROVI LOZ VO VAŠEJ NEMOCNICI!
Je tu ojedinelá a možno POSLEDNÁ šanca na zmenu!!! A tú šancu držíme v rukách my všetci!

MUDr. Marián Kollár
Predseda Lekárskeho odborového združenia

- newsletter


Analýza publicity (20.09.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi