SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » JÚL 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 18.07.2014

Kollár: Poľovačka na mňa sa ešte neskončila
(18.07.2014; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6; ben)
ben Bratislava
Na jesennom sneme Slovenskej lekárskej komory by mal padnúť návrh na odvolanie jej prezidenta Mariána Kollára. Denníku Pravda to potvrdil lekár z prostredia komory. Kollár však tvrdí, že všetko je ináč a že nespokojnosť s jeho osobou v komore nie je. Povedal, že tlaky na jeho funkciu idú z iných strán. Ktoré sú to, už nekonkretizoval.
V komore zaznievajú nespokojné hlasy s vaším vedením. Ako na ne reagujete?
Ľahko overiteľným faktom je, že zásadné informácie v tomto smere nezaznievajú z orgánov lekárskej komory, ale zaznievajú z iných inštitúcií. Tie sa nevedia stotožniť s prirodzenými ambíciami komory byť rovnocenným, odborným partnerom všetkých relevantných inštitúcií vrátane ministerstva zdravotníctva, s cieľom posunúť slovenské zdravotníctvo ďalej k transparentnosti, nezávislosti a k jasným pravidlám. Cítiť v nich obavy a zrejmú nervozitu z toho, že komora ide práve touto cestou, v ktorej nemá miesto osobný prospech jednotlivcov ani úzkych skupín, ale celé jej smerovanie je podriadené záujmom členov, lekárov, ktorí sú priamymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Tiež vieme aj to, že akýkoľvek kompromis, ktorý bude mať ďalekosiahle negatívne následky nielen pre našich lekárov, ale predovšetkým pre pacientov, nie je tou správnou cestou.
Ktoré inštitúcie to sú?
V tejto chvíli nepovažujem za potrebné konkretizovať daný fakt. Tí, ktorých sa to dotýka, sa poľahky sami nájdu.
Kritizujú vás aj za to, že neviete komunikovať s ministerstvom zdravotníctva. Kde je chyba, na vašej strane alebo na strane ministerstva?
Myslím si, že každý, kto sledoval moju činnosť a výsledky za posledné roky, si na vašu otázku dokáže odpovedať sám. Netreba zabúdať, že ako prezident komory som pri spoločných rokovaniach vždy zastával a presadzoval len názor a rozhodnutia orgánov komory, ktoré boli navrhnuté s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti s pozitívnym dosahom na pacienta. Ak niekto má s týmto problém, nie je to mojou vinou.
Ale aj tak ste sa dostali do konfliktu s ministerkou Zuzanou Zvolenskou, čo sa týka smernice o ďalšom vzdelávaní lekárov. Zvolenská povedala, že vaša smernica je protizákonná.
Ja by som to vôbec nenazval konfliktom. My sme od nástupu tejto vlády signalizovali, že vzdelávanie lekárov je pre nás prioritou a malo by prejsť reformou. Na tom sme sa zhodli ešte na začiatku aj s ministerstvom zdravotníctva. Jediným cieľom smernice o vzdelávaní je vytvoriť mechanizmy, ktoré nám zabezpečia reálne možnosti sledovať a hodnotiť celý proces a kvalitu vzdelávania. Za týmto účelom je potrebné i naďalej pokračovať v začatom dialógu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodný konsenzus. My sme pripravení.
Na jeseň bude mať Slovenská lekárska komora snem. Ak na ňom budete čeliť odvolávaniu, ste si istý, že si funkciu prezidenta obhájite?
Reflektujem, že v niektorých médiách sa už dlhšiu dobu účelovo prezentujú názory smerujúce k môjmu odvolávaniu. Nezaznievajú však z komory, ale z vonkajšieho prostredia. Preto si treba položiť otázku, kto a prečo má záujem na mojom odvolaní? Na túto otázku vie najlepšie odpovedať asi len ten, kto tieto názory prezentuje. Ide o veľa a to si veľmi dobre uvedomujem. Nie však mne, ale iným, ktorí sa obávajú snahy súčasného vedenia komory vytvoriť z nej jednu silnú, vážnu, jednotnú organizáciu s prirodzenou autoritou, ktorá si bude vedieť obhájiť svoje rozhodnutia. Majú obavy, že komora svojou nezávislosťou a odbornosťou sa bude vedieť postaviť za svojich členov a presadiť ich oprávnené záujmy a požiadavky. Sme len na začiatku cesty, o ktorej vieme, že nebude jednoduchá, ale som pripravený naďalej s podporou členskej základne a orgánov komory napĺňať jej ciele. Viem, že poľovačka na Kollára sa zďaleka ešte neskončila. Naopak, je len na začiatku. Nemám však obavy. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som s nikým nekolaboroval v minulosti a nebudem ani teraz.


Poisťovne odškodní štát
(18.07.2014; Sme; mut. , Ekonomika , s. 6; vfo)

Ak by štát znížil odvody pre ľudí s nízkym príjmom, zdravotné poisťovne prídu o 200 až 250 miliónov eur.
BRATISLAVA. Zdravotné poisťovne by mali dostať za zníženie odvodov od štátu kompenzáciu. Rokujú o tom ministerstvo zdravotníctva a financií. Na detaily sú zatiaľ skúpe. "Predmetom rokovaní je aj mechanizmus kompenzácie za výpadok príjmov," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková. Predstava je podľa nej taká, že by štát mal viac platiť za svojich poistencov. Štát platí zdravotné odvody za rodičov na materskej dovolenke, za deti, študentov či zdravotne postihnutých. O tom, o koľko viac by mal štát za nich zaplatiť, podľa Čižmárikovej ministerstvá rokujú. Ministerstvo financií povedalo ešte menej, kompenzáciu však nevylučuje. Vlani tvorili peniaze za poistencov štátu zhruba tretinu z celkových príjmov všetkých poisťovní. Štát tak zaplatil takmer 1,3 miliardy eur. Celkovo majú poisťovne ročné príjmy zhruba štyri miliardy eur. Ak by sa znížili zdravotné odvody pre ľudí s nízkymi príjmami podľa prvotného plánu vlády, výpadok by bol podľa zdravotných poisťovní 200 až 250 miliónov eur. Tvrdia, že bez vykrytia by to nemuseli zvládnuť. (vfo)
Ak vláda zruší odvody pri nízkych príjmoch, poisťovne prídu o stovky miliónov
(17.07.2014; www.sme.sk; Ekonomika - Slovensko, 11:30, s. -; Veronika Folentová)

Lekárski odborári sa pustili do bratislavskej univerzitnej nemocnice za spoplatnenie parkovísk
(17.07.2014; www.aktualne.sk; Dnes, 21:00, s. -; SITA)

Fakultná záchranka skončila, nahradila ju bratislavská
(17.07.2014; www.sme.sk; Trnava - Spravodajstvo, 7:23, s. -; Peter Briška)

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi