SKENDE
Domov » Výhody členstva v SLK

Spoločné vyhlásenie SLK a SAFS

Slovenská lekárska komora (SLK) a Slovenská asociácia farmaceutického priemyslu orientovaného na výskum a vývoj (SAFS) sa dohodli a podpísali 9. mája 2006 „Spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom“.
Spoločné vyhlásenie sa zaoberá pravidlami pre propagáciu a podávanie informácií o schválených liekoch, sponzorovaním, klinickým výskumom, konzultačnými službami a vzájomným prepojením lekárskej profesie a farmaceutického priemyslu   >>>

Pravidlá pre organizáciu odborných podujatí pre členov SAFS na Slovensku - NOVÉ

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi