SKENDE
Domov » Regionálne komory » RLK Trnava » Odborné sekcie RLK TT

VOĽBY SEKCIÍ RLK TT 2010

Informácie o voľbách v odborných sekciách RLK Trnava:

Zápis o výsledku volieb v Pediatrickej sekcii (PDS RLK) – sekcii RLK Trnava

- písomné pripomienky k výsledkom volieb zasielajte najneskôr do 21.6.2010.Zápis o výsledku volieb v Neurologickej sekcii (NES RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Dermatovenerologickej sekcii (DVS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Ortopedickej sekcii (ORS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Oftalmologickej sekcii (OFS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Internistickej sekcii (INS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Rádiologickej sekcii (RDS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Psychiatrickej sekcii (PSS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Sekcii anesteziológie a intenzívnej medicíny (SAI RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Gynekologicko-pôrodníckej sekcii (GYS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Gastroenterologickej sekcii (GAS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Chirurgickej sekcii (CHS RLK – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Otorinolaryngologickej sekcii (OTS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Sekcii všeobecného lekárstva (SVL RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Pneumo-ftizeologickej sekcii (PFS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Kardiologickej sekcii (KDS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Urologickej sekcii (URS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Diabetologickej sekcii (DAS RLK) – sekcii RLK Trnava

Zápis o výsledku volieb v Imunologicko-alergologickej sekcii (IAS RLK) – sekcii RLK Trnava

- písomné pripomienky k výsledkom volieb zasielajte najneskôr do 4.6.2010.

- Inštruktážny list k opakovaným voľbám do výboru odbornej Sekcie pediatrov - sekcie RLK Trnava

- Rozhodnutie o zrušení volieb do výboru Sekcie pediatrov RLK Trnava

- Zápisnica z konferenčného rokovania Kontrolného výboru RLK Trnava zo dňa 11. mája 2010

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi