SKENDE
Domov » Regionálne komory » RLK Prešov » ODBORNÉ SEKCIE

Voľby 2014 do odborných sekcií RLK Prešov

V čase od 15.9.2014 do 20.9.2014 prebiehali v RLK Prešov voľby v 20 odborných sekciách v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej lekárskej komory.

Výsledky volieb v OS RLK Prešov 2014 (.xls)
Zoznam odborných sekcií RLK
Zápisnice o výsledku volie OS RLK Prešov 2014

Začiatok funkčného obdobia novozvolených výborov OS RLK Prešov  je 1.10.2014 a mandát uplynie 30.9.2018.

Predsedami novozvolených výborov jednotlivých sekcií sa stávajú kandidáti, ktorí získali vo voľbách najviac platných hlasov. V prípade, že sa tejto funkcie vzdajú, výbor si na svojom prvom zasadnutí zvolí svojho predsedu. O poradí kandidátov s rovnakým počtom hlasov rozhodol žreb.

Námietky ku konaniu a výsledkom volieb je možné podať písomne do 3.10.2014 s uvedením konkrétneho dôvodu na Kontrolný výbor RLK (KV RLK). Proti rozhodnutiu KV RLK nie je možné odvolanie.

Adresa podania námietok: Regionálna lekárska komora Prešov, Kontrolný výbor, Hollého 14, 080 01 Prešov.

V Prešove 1.10.2014

MUDr. Juraj Staško    MUDr. Daniela Tarbajovská           MUDr. Miroslav Baník
volebný komisár        skrutátor volieb                                 skrutátor voliebPo prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi