SKENDE
Domov » Nadácia LEKÁR

Projekt roku 2017

Nadácia vyhlasuje v prospech členov Slovenskej lekárskej komory

Projekt roku 2017

Pracovné prostredie a sústavné vzdelávanie napomáha kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu je vytvorenie možnosti na získanie 2% (prípadne 1,5 %) podielu zaplatenej dane od Vašich  pacientov za účelom vzdelávania a zvyšovania materiálneho a prístrojového vybavenia Vašich pracovísk, taktiež na podporu zvyšovania odbornej prípravy na výkon povolania. Lekár, člen SLK, môže získať finančné prostriedky aj formou darovania.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi