SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » OKTÓBER 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 15.10.2014

Štát ťahá mladých do ambulancií
(15.10.2014; Hospodárske noviny; mut. , EKONOMIKA , s. 5; Mária Hunková)

Bude sama sebe pánom. Ale hlavne dostane garanciu, že po štyroch rokoch ju pripustia k atestačnej skúške v odbore všeobecné lekárstvo. To sú hlavné dôvody, pre ktoré sa absolventka bratislavskej Lekárskej fakulty Eva Radimáková zapojila do pilotného projektu ministerstva zdravotníctva. Ide o tzv. rezidentský program, ktorého cieľom je omladiť obvodné ambulancie. V súčasnosti má totiž viac ako polovica všeobecných lekárov vyše 55 rokov. Práve u nich si Radimáková a s ňou ďalší účastníci v rámci projektu odpraxujú pol roka. A nie zadarmo. "Dostávame plat ako neatestovaní lekári, teda 1006 eur," povedala Radimáková.

Peniaze z Bruselu
Peniaze na rezidentský program dostal rezort od Európskej únie. Dokopy ide o zhruba päť miliónov eur, pričom náklady na zaúčanie jedného mladého doktora by mali byť 20-tisíc eur. Z nich sa platí nielen plat študentovi, ale aj náklady tomu, kto ho zaúča. Prvé roky teda nemocnici, kde praxuje 2,5 až 3,5 roka. Posledný polrok ambulancii, kde ukončuje svoju praktickú časť štúdia. "Nemocnice a ambulancie získavajú pracovnú silu, ktorá ich nič nestojí, a tým sme aj z ich strany vytvorili veľký záujem o tento program," dodáva ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD).

Čítajte aj: Mladí lekári musia odrobiť päť rokov
Od októbra sa do projektu zapojilo dokopy 135 študentov z troch univerzít, ktorí sa museli zaviazať, že po jeho absolvovaní ako všeobecní lekári odrobia minimálne päť rokov. Počas praxe robia v ambulanciách preventívne aj klasické prehliadky, odoberajú krv či vypisujú tlačivá. "Študentom to zásadne pomáha pripraviť sa na praktický výkon povolania," dodal Jozef Naščák, riaditeľ prievidzskej Unikliniky, ktorá sa do projektu zapojila ako školiteľ.

Projekt aj v Česku
Vyše stovky študentov a potenciálnych nových obvoďákov je podľa Zvolenskej vysoký počet. Ako dodala, určite pomôže pokryť dieru v regiónoch, kde ich je nedostatok. Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor, naopak, hovorí, že Slovensko potrebuje minimálne 700 nových lekárov. "Rezidentský program je obrovský krok, ale nesmieme zabudnúť na potrebu komplexného riešenia nedostatku všeobecných lekárov," dodal Pásztor. Tým riešením by podľa neho mali byť ďalšie benefity ako prideľovanie bytov na vidieku či finančná podpora pri odkúpení ambulancie.
Rezidentský program nie je žiadna svetová novinka. V susednej Českej republike už funguje niekoľko rokov. "Má veľký úspech. Študenti oň majú záujem," povedala absolventka pražskej lekárskej fakulty Mária Obecajčíková. Tá sa na tomto projekte však zúčastnila doma na Slovensku.

Rezidentský program
Cieľom programu je omladenie ambulancií všeobecných lekárov.
V súčasnosti má viac ako polovica zo zhruba tritisíc obvodných doktorov nad 55 rokov.
Projekt financuje Európska únia piatimi miliónmi eur.
Na štúdium jedného všeobecného lekára ide 20-tisíc eur.
Doteraz sa do projektu zapojilo 135 študentov z troch univerzít.


Mladí lekári musia odrobiť päť rokov
(15.10.2014; Hospodárske noviny; mut. , EKONOMIKA , s. 5; HU)

Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva
Do rezidentského programu sa zapojilo 135 študentov. Ako prebehol ich výber?
Rezidenti (mladí lekári, pozn. red.) sa z rôznych informačných kanálov dozvedali o možnosti, na základe čoho sa potom prihlásili do programu. V apríli boli na lekárskych fakultách vytvorené odborné komisie, ktoré ich informovali o ich právach a povinnostiach, a následne z nich vybrali.

Aké sú tie povinnosti?
Zásadnou povinnosťou je, že pokiaľ absolvuje za finančné prostriedky EÚ toto štúdium, musí minimálne päť rokov v Slovenskej republike odpracovať v danom odbore.

Ak to poruší?
Je to zakotvené v zmluve, takže ak by ju porušil, musel by vrátiť finančné prostriedky, ktoré boli minuté na jeho štúdium.

Štát zaplatí štúdium začínajúcim praktickým lekárom
(15.10.2014; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 2,3; Zlatica Beňová)

Prezident SLK M. Kollár spor nevidí, vedenie lekárskej komory v B. Bystrici áno
(15.10.2014; www.lekari.sk; s. -; TASR)


Lekári na pár dní už skončia
(15.10.2014; Hospodárske noviny; mut. , SERVISNÁ TÉMA , s. 15; Martina Raábová)

ROZHOVOR
ZDRAVOTNÍCTVO l Šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcel Forai pre HN:
Švajčiari nedávno odmietli model jednej zdravotnej poisťovne. Prečo ju chce Slovensko?
Dôvody ich odmietnutia môžu byť rôzne, svoje zrejme zohráva aj iná kultúra, iná úroveň vyspelosti zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ ide o Slovensko, je tu predpoklad, že jedna poisťovňa bude môcť lepšie presadiť napríklad inú zdravotnú politiku voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Dnes nikto nespochybňuje, že nemocníc či poskytovateľov ústavnej starostlivosti je u nás veľa. Myslím, že jedna poisťovňa má väčší potenciál zefektívniť vynakladanie financií ako napríklad päť poisťovní. Nevýhodou ale môže byť prípadný monopol, čím sa môže "naštrbiť" spravodlivosť. Neexistuje jednoznačné stanovisko, ktoré hovorí o lepšom riešení.

Ako jednu z výhod, ktoré uvádzate na webe, je transparentnosť. V médiách sa však objavilo, že lekári nemôžu bez povolenia poisťovne pacienta napríklad operovať.
Keď sme vstupovali do poisťovne ako nové predstavenstvo, na čakacích listinách bolo viac než 8-tisíc pacientov. Po dvoch rokoch systematickej práce evidujeme ku koncu augusta historicky najnižší počet čakateľov - 4 960. Počet čakajúcich na operáciu sme znížili až o 42 percent. To, čo je dôležité, je fakt, že už dva roky operácie nelimitujeme. Potom je namieste otázka, prečo poistenci iných poisťovní čakajú kratšie? Toto by bolo v prípade jednej poisťovne transparentné - bolo by totiž jedno, v ktorej poisťovni ste, platilo by: prídete a zaradíte sa na koniec radu. Mimochodom, ak hovoríme o skracovaní čakacích listín, zo sto lôžkových zdravotníckych zariadení, s ktorými máme zmluvu, evidujeme čakacie listiny len v osemnástich, ostatné operujú priebežne.

Prečo teda chcete schvaľovať každú operáciu či liečbu?
Všetko to súvisí s e-Hospikom, novým programom sledovania a schvaľovania hospitalizácií. V čase informatizácie spoločnosti by bolo nemysliteľné, aby poisťovňa fungovala tak ako predtým. V praxi to vyzeralo tak, že nemocnica prijala pacienta, odoperovala ho a prepustila domov. Až po mesiaci spísala zoznam a poslala do poisťovne informácie, aké výkony mu poskytla. Poisťovňa sa teda k týmto informáciám dostala až po niekoľkých týždňoch, keď už pacient bol dávno doma. Bolo ťažké spätne posúdiť, či bola operácia opodstatnená alebo či pacient dostal adekvátnu starostlivosť. Je prirodzené, že chceme on-line vedieť, kedy nemocnica prijíma pacienta a kedy ho prepúšťa. Mať prehľad o pacientoch je naše legitímne právo. Chceme sa vyjadrovať aj k neoperačným hospitalizáciám, ktorých je asi 13 percent. A manažovať ich v súlade s najnovšími trendmi.

Stali sa vám prípady, že bol pacient v nemocnici neoprávnene?
Áno, práve na to narážam. Napríklad sa stalo, že deti odišli na dovolenku a rodičov "odložili" do nemocnice. Je správne, aby bola takáto hospitalizácia hradená zo zdravotného poistenia? Asi nie. Tie peniaze vieme využiť zmysluplnejšie.

Takže sa nestane, že zamietnete akútnu operáciu?
Nie. Z medicínskeho hľadiska to ani nemôžeme. A navyše, išli by sme proti sebe. Ak sme v minulom roku prišli s projektom "Kto operuje, dostane viac", aby sme podporili operovanosť, nemalo by to žiadnu logiku.

Na akom princípe bude fungovať nová sieť odborných ambulancií, ktorú pripravujete?
Pre nových poskytovateľov sme stanovili kritériá, ktoré musia od apríla spĺňať. Máme vyše 4-tisíc neštátnych ambulancií, z ktorých štatisticky ročne vymeníme sto. Pri takomto tempe by nám celková obmena ambulancií trvala 40 rokov. Preto sme to trochu urýchlili. Celé leto sme zbierali údaje o každej ambulancii a na ich základe sme vytvorili optimálnu sieť poskytovateľov. V krátkom čase ambulanciám oznámime, či spĺňajú požadované kritériá. Ak áno, ponúkneme im zmluvu na tri roky. Máme však lekárov, ktorí kritériá nespĺňajú, pretože pracujú aj v siedmich ambulanciách - tí dostanú podmienečnú zmluvu, aby odstránili nedostatky.

Za aké obdobie budú musieť ambulancie odstrániť nedostatky?
Bude rozhodujúce to, či je ambulancia v regióne, kde evidujeme nedostatok alebo nadbytok špecialistov v danej odbornosti. Lekári s podmienečnou zmluvou budú mať na odstránenie nedostatkov približne pol roka až rok. Musia však počítať s tým, že keď nájdeme lekára, ktorý bude spĺňať kritériá, zmluvu im jednoducho nepredĺžime. Je to naša dlhodobá zdravotná politika a verím, že o pár rokov budeme v úplne inej situácii - bude možno menej ambulancií, ale pacient v nich nájde svojho lekára každý deň. Lekári, ktorí v súčasnosti pracujú v niekoľkých ambulanciách, sa budú musieť rozhodnúť, kde chcú pracovať.

Ak si však lekár nedá tieto veci do poriadku, doplatia na to najviac ľudia.
Ambulancie s malým počtom ordinačných hodín nahradí niekto "na plný úväzok". Áno, v prechodnom období sa môže stať, že pacient lekára v ambulancii nenájde, no o mesiac tam bude špecialista každý deň.
Akútnu operáciu zamietnuť nemôžeme, išli by sme predsa sami proti sebe.

ANKETA
(15.10.2014; Hospodárske noviny; mut. , SERVISNÁ TÉMA , s. 15; redakcia)

1. Aký trend je v počte neplatičov zdravotného poistenia?
2. Čo robíte pre to, aby sa klienti vyhli exekúciám?
3. Ktorá skupina ľudí sú najväčší neplatiči?
4. Ako vychádzate ľuďom v prípade nedoplatkov v ústrety a za akých podmienok?

Monika Šimunová, hovorkyňa, Dôvera zdravotná poisťovňa
1. Trend v počte neplatičov je stúpajúci. V súčasnosti evidujeme v zozname dlžníkov na webe viac než 102-tisíc ľudí.
2. Dlžníkov neustále upozorňujeme, a to aj tých, ktorí majú nedoplatky staršie niekoľko rokov. Dlhujúcim platiteľom zasielame najskôr upomienky. Ak svoj dlh neuhradia, zasielame výkazy nedoplatkov. Časti dlžníkov ešte pred exekúciou zasielame predexekučnú výzvu. Ako posledný krok je návrh na vydanie exekúcie.
3. Najpočetnejšia skupina neplatičov sú samoplatitelia, teda dobrovoľne nezamestnané osoby.
4. Dlžníci majú možnosť požiadať o splátkový kalendár cez svoju elektronickú pobočku, alebo zaslaním písomnej žiadosti. Splátkový kalendár poskytujeme na žiadosť SZČO a dobrovoľne nezamestnaným, ak dlžná suma je viac ako 60 eur a u zamestnávateľov viac ako 200 eur. Zároveň je podmienkou mať zaplatené preddavky za posledné tri mesiace. Ak je dlžná suma nižšia než stanovené hranice, splátkový kalendár neposkytujeme. Tiež poskytneme splátkový kalendár zamestnávateľom, SZČO a dobrovoľne nezamestnaným osobám, ktoré nie sú povinné platiť preddavky na poistné, a to ak je nedoplatok vyšší než 60 eur (u zamestnávateľom viac ako 200 eur).

Judita Smatanová, hovorkyňa, Union zdravotná poisťovňa
1. Nezaznamenali sme stúpajúci trend v počte neplatičov.
2. Vzniknutý dlh si uplatňujeme výkazom nedoplatkov, ktorý posielame platiteľom, resp. zverejňujeme v online pobočke. Ak v stanovenej lehote nezaplatia nedoplatky, pred začatím exekučného konania upozorníme platiteľov SMS správou alebo e-mailom.
3. Z hľadiska počtu platiteľov a objemu pohľadávok fyzické osoby tvoria až dve tretiny neplatičov.
4. Platiteľom poistného poskytujeme možnosť splatiť dlh prostredníctvom splátok v prípade splnenia stanovených podmienok, medzi ktoré patrí najmä splnenie oznamovacej povinnosti po celý čas poistného vzťahu, zaplatenie preddavkov za posledné tri mesiace a úhrada akontácie. Od nej závisí počet a výška splátok, a to nasledovne: pri 10-percentnej akontácii bude dlh rozdelený do troch mesačných splátok, pri 20-percentnej akontácii do 6 mesačných splátok, pri 30-percentnej akontácii na deväť mesačných splátok alebo sa určí vlastná výška akontácie a rozdelenie dlhu podľa platiteľa, pričom poskytujeme splátkový kalendár najviac na deväť mesiacov. Výška splátok však nesmie byť nižšia ako 20 eur.

Čo s nedoplatkami či preplatkami na poistnom
Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. septembra vykonať ročné zúčtovanie poistného.
Do konca októbra je povinná urobiť zúčtovanie tomu, kto si odložil daňové priznanie do konca septembra.
O nedoplatku alebo preplatku informuje poisťovňa výkazom.
Do 15 dní od doručenia výsledku sa môžete odvolať, resp. podať námietky či nesúhlasné stanovisko, ak sa vám nezdá vypočítaná výška nedoplatku.
Ak námietky nepodávate, do 45 dní musíte nedoplatok zaplatiť poisťovni.
Zdravotná poisťovňa vám preplatok vráti až po zúčtovaní pohľadávok a záväzkov do 45 dní po tom, čo uplynie 15-dňová lehota na podanie námietok.
Ak váš nedoplatok alebo preplatok nebol vyšší než päť eur, poisťovňa vám rozhodnutie pošle do konca roka, teda do 31. decembra.

názor - Čierny Peter v rozpočte
(15.10.2014; Pravda; mut. , názory , s. 39; Iveta Lazorová)

Nemocnica sa obáva vyšších mzdových nákladov
(14.10.2014; Kysucké noviny; č. 40, MY V REGIÓNE / SÚŤAŽ , s. 6; (IH))


MZ SR: Do Rezidentského programu sa zapojilo 135 študentov
(14.10.2014; www.lekari.sk; s. -; TASR)


Rezidentský program má pomôcť regiónom získať nových lekárov
(14.10.2014; www.teraz.sk; , 16:28, s. -; TASR)

Na Úrade Žilinskej župy sa konal workshop o koncepcii plánovaných zmien v štátnej politike poskytovania zdravotnej starostlivosti
(14.10.2014; Rozhlasová stanica Frontinus; Regionál Rádia Frontinus; 11:00; por. 1/7; Ján Blahovec /)

Ján Blahovec, redaktor:
"Na Úrade Žilinskej župy sa stretli zástupcovia miest a obcí, riaditelia nemocníc a lekári spolu so zástupcami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na pracovnom workschope. Cieľom bolo informovať o koncepcii plánovaných zmien v štátnej politike poskytovania zdravotnej starostlivosti. Tieto pripravované úpravy by mali prispieť k zvýšeniu efektivity zdravotníctva. Žilinská župa je zriaďovateľom 4 regionálnych nemocníc, ktoré dokázali v tomto programovom období svoju životaschopnosť. Na území kraja sa nachádza dostatok vhodných priestorov, v ktorých je možné integrovať lekárov prvého kontaktu a hľadať cesty, ako pomôcť občanom racionálne v nich prepojiť zdravotnú starostlivosť s niektorými odbornými činnosťami pri poskytovaní sociálnych služieb. Ministerstvo zdravotníctva prichádza s ponukou vytvorenia takzvaných centier primárneho kontaktu, kde bude pacientovi na jednom mieste poskytnutá základná zdravotná starostlivosť. Svoje služby tam bude poskytovať všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ či stomatológ. V Žilinskom kraji sa počíta s otvorením 17 takýchto centier, z toho bude 5 veľkých a 12 malých. Dve veľké centrá zdravotnej starostlivosti by mali vzniknúť v Žiline a po jednom v Martine, v Dolnom Kubíne a Čadci."

V Bratislave hospitalizovali Slováka s infekčnou chorobou
(14.10.2014; www.noviny.sk; , , s. -; Redakcia)


Stručne z domova - MZ dementuje informácie o pacientovi s ebolou
(14.10.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 3/11; Viera Polešovská / Viera Polešovská)

Viera Polešovská, moderátorka: "Ministerstvo zdravotníctva dementuje informácie o pacientovi s podozrením na ebolu. Informácie, ktoré priniesol portál noviny.sk nie sú pravdivé a šíria medzi občanmi paniku. Na centrálnom príjme v Ružinove bol prijatý pacient, vykazujú príznaky bežného infekčného ochorenia. Podľa portálu ide o muža z Etiópie, ktorý má horúčku a hnačku."

Všeobecných lekárov má byť viac
(14.10.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 6/23; Milan Janásik / Jana Košíková)


Nový európsky kódex proti rakovine vyzýva na nefajčenie a aktívny život
(14.10.2014; www.lekari.sk; s. -; TASR)

Ožarovanie protónom: Najmodernejšia liečba rakoviny je tu
(14.10.2014; www.pluska.sk; , , s. -; Redakcia)


PPP projekty v zdravotníctve sú pre štát nevýhodné, tvrdí NOVA
(14.10.2014; www.teraz.sk; , 12:57, s. -; TASR)

Na Slovensku je stále viac detí ohrozených násilím
(14.10.2014; www.teraz.sk; , 15:38, s. -; TASR)

Aktivisti žiadajú UNB, aby zrušila platené parkovanie
(14.10.2014; www.sme.sk; Bratislava, 11:11, s. -; sita)


Do operačných sál Svet zdravia investoval stotisíc eur
(14.10.2014; www.sme.sk; Spravodajstvo, 14:44, s. -; Zita Suráková)

Operovanie cez iPad a cétéčko za 3 sekundy: Najlepšie nemocnice sveta
(14.10.2014; www.pluska.sk; , , s. -; Redakcia)

ČR: Skríning cestujúcich na letiskách
(14.10.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 5/12; Boris Kršňák / Nina Krajčovičová)

Nina Krajčovičová, moderátorka: "České ministerstvo zdravotníctva uvažuje o pripojení sa k celoeurópskej iniciatíve zavedenia kontroly cestujúcich, ktorí prilietajú do Európy z rizikových krajín. Ministerstvo chce preventívne pripraviť aj špeciálne zariadenie v armádnej nemocnici."
Boris Kršňák, redaktor:"Na pražské Letisko Václava Havla síce priame lety z rizikových oblastí Afriky nesmerujú, ale ministerstvo zdravotníctva chce byť pripravené. Ako hovorí minister Svatopluk Němeček."
Svatopluk Němeček, minister zdravotníctva ČR (preklad z češtiny): "V súvislosti aj s debatami, ktoré sa vedú na európskej úrovni je otázka priameho skríningu na Letisku Václava Havla v Prahe."
Boris Kršňák, redaktor: "Cestujúcim by mala byť po prílete zmeraná teplota a museli by absolvovať pohovor s lekárom. Počet prípadov stále narastá a tak by celý systém kontroly dnes mala riešiť pracovná skupina a pripraviť návrh, ktorým sa bude zaoberať pada bezpečnosti štátu. Súčasťou plánu by mala byť aj príprava záložnej vojenskej nemocnice v Těchotíne, ktorá by bola schopná prijímať pacientov, pokiaľ by špecializované pracovisko v nemocnici na Bulovke v Prahe s dvoma lôžkami nestačilo."
Nina Krajčovičová: "V poľskej nemocnici v Lodži preverujú podozrenie na ebolu u muža, ktorý prišiel do kontaktu s osobami zo západnej Afriky. Výsledky jeho krvných testov by mali byť známe dnes."

Úmrtnosť na ebolu stúpla. Týždenne by mohlo pribudnúť až 10-tisíc prípadov
(14.10.2014; www.aktualne.sk; Zahraničie, 16:10, s. -; SITA, TASR)

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi