SKENDE
Domov » Linky

Užitočné internetové stránky

Ministerstvá SR
    
Ministerstvo zdravotníctva SR

www.health.gov.sk 
    
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.skKomory združujúce pracovníkov v zdravotníctve
     
Slovenská komora zubných lekárov
www.skzl.sk
   

Slovenská lekárnická komora
www.slek.sk
    

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
www.sksapa.sk    

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
www.skizp.sk

 

Zdravotné poisťovne
    
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
www.dovera.sk
       
UNION, a. s.
www.union.sk/
    
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
www.vszp.sk/
 

Organizácie na Slovensku
 
Lekárske odborové združenie - LOZ  
 
Asociácia nemocníc Slovenska
www.asociacianemocnic.sk

Asociácia fakultných nemocníc SR
  
Slovenská lekárska spoločnosť
www.sls.sk
 
Asociácia súkromných lekárov SR
www.aslsr.sk
   
Slovenská lekárska únia špecialistov
www.slus.sk

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR
www.detskylekar.sk
   
Asociácia na ochranu práv pacientov SR
www.informovanypacient.sk 

                                       
Národné centrum zdravotníckych informácií
www.nczi.sk
   
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
www.sukl.sk    
   
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávanie
www.saccme.sk
   
Slovenská spoločnosť praktického/rodinného lekárstva
www.sprl.sk   

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre deti so zdravotným postihnutím
www.poradna.nevidiaci.sk


Organizácie vo svete
  
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
www.who.int
Stály výbor európskych lekárov
www.cpme.be
 
Európska asociácia nemocničných lekárov
www.aemh.org
    
Európska federácia lekárov zamestnancov
www.fems.net
  
Regionálny úrad WHO pre Európu
www.euro.who.int
- od 1. apríla nová adresa (info tu

Zahraničné lekárske komory
 
Die Österreichische Ärztekammer - Rakúska lekárska komora
www.aek.or.at
 
Česká lékařská komora
www.lkcr.cz
 
Bundesärztekammer - Nemecká lekárska komora
www.bundesaerztekammer.de
 
Irish Medical Council - Írska lekárska komora
www.medicalcouncil.ie
 
Magyar Orvosi Kamara - Maďarská lekárska komora
www.mok.hu
 
Naczelna Izba Lekarska - Poľská lekárska komora
http://www.nil.org.pl/
  
Zdravniška zbornica Slovenije - Slovinská lekárska komora
www.zdravniskazbornica.si
  
Hrvatska liječnička komora - Chorvátska lekárska komora
www.hlk.hr
      
The General Medical Council - Britská lekárska komora
www.gmc-uk.org

Association Belge des Syndicats Médicaux - Belgická lekárska komora
www.absym-bvas.be
  
Sveriges läkarförbund - Švédska lekárska komora
www.slf.se
  
Lægeforeningen - Dánska lekárska komora
www.laeger.dk
 
Den Norske Legeforening - Nórska lekárska komora
www.legeforeningen.no

Suomen Lääkärilitto - Fínska lekárska komora
www.laakariliitto.fi
   
Ordem dos Médicos - Portugalská lekárska komora
www.ordemdosmedicos.pt
   
American Medical Association - Americká lekárska komora
www.ama-assn.org
   
Medical Council of Canada - Kanadská lekárska komora
www.mcc.ca


Ďalšie zaujímavé linky

Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
http://www.pain.sk/abcindex.php   

www.medinfo.sk

www.martinus.sk
   
Medzinárodný projekt Improhealth       
www.improhealth.org
    
Deutsches Ärzteblatt
www.aerzteblatt.de
   
Národný program skríningu kolorektálneho karcinómu
www.krca.sk
 
Zoznam zdravotníckych zariadení
www.zzz.sk
 
EurActiv.sk - sekcia Zdravotníctvo
www.euractiv.sk/zdravotnictvo

Portál Zdravie.sk - pre tých, čo chcú vedieť viac
www.zdravie.sk
 
Kráľovský inštitút pre zahraničné vzťahy (Chatham house)
www.chathamhouse.org.uk

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi