SKENDE
Domov » INFORMÁCIE V MÉDIÁCH » DECEMBER 2014

INFORMÁCIE V MÉDIÁCH 5.12.2014

Bude zdravotníctvo opäť tvoriť dlhy?
(05.12.2014; Pravda; mut. , správy ekonomika , s. 11; Lenka Buchláková)

Rezort zdravotníctva si v poslednej chvíli pri schvaľovaní rozpočtu polepšil. Vláda musela rezortu najprv pridať pre reformu platov, pri ktorej sa nízkopríjmovým zamestnancom budú znižovať zdravotné odvody. Kabinet tvrdí, že reformou spôsobený výpadok 152 miliónov eur sa vykryl zvýšenou sadzbou za poistencov štátu. Sadzbu však vláda podľa niektorých odborníkov nezvýšila dostatočne. V takom prípade by v zdravotníctve bolo v roku 2015 buď menej peňazí, čo by sa pri chýbajúcich úsporných opatreniach mohlo prejaviť na zdravotnej starostlivosti, alebo budú nemocnice tvoriť opäť nové dlhy. Na tie sa každoročne skladajú všetci daňovníci.
Vláda však tento scenár nepripúšťa. A to aj z toho dôvodu, že peniaze navyše v sume 50 miliónov eur rezort zdravotníctva napokon dostal zo štátnej rezervy. "Tá rezerva bola predtým vytvorená v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Presunuli sme ju do kapitoly ministerstva zdravotníctva, ale hneď v januári ju zaviažeme. A uvoľníme len v prípade, ak nemocnice uskutočnia také konkrétne kroky, ktoré povedú k ich vyrovnanému hospodáreniu, a uvidíme to na ich číslach. Podľa novej metodiky ESA 2010 sú už totiž priamo súčasťou verejných financií," povedal šéf Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií Martin Filko.
Združenie zdravotných poisťovní (ZZP), ktorého členmi sú Union a Dôvera, konštatuje, že schválený rozpočet bude znamenať zníženie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Namieta, že dosah odvodovej úľavy sa nevykompenzuje v plnej miere. Združenie totiž prepočítalo výpadok na zdravotných odvodoch vo výške až 230 miliónov eur, čo je o 80 miliónov eur viac, ako vyčíslila vláda. Práve táto suma bude podľa ZZP chýbať na zdravotnú starostlivosť.
Samotné ministerstvo financií len v tomto roku počíta s dodatočným dlhom nemocníc na úrovni 177 miliónov eur. Pôvodne sa pritom s tvorbou nových dlhov nepočítalo. A opatrenia na razantné zlepšenie situácie práve v budúcom roku zatiaľ neboli predstavené. Nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala, že výdavky na zdravotnú starostlivosť sú v rozpočte na rok 2015 podhodnotené o 50 miliónov eur.


Nájom bez verejnej súťaže? VšZP hľadala sídlo cez inzerát
(05.12.2014; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 2,3; Zlatica Beňová)


Zákazky pre schránkové firmy
(04.12.2014; Rozhlasová stanica Viva Metropol; Správy; 07:00; por. 2/5; Viktória Lancošová / Viktória Lancošová)

Viktória Lancošová, moderátorka: "Podiel zákaziek, ktoré vyhrali schránkové firmy sa druhej Ficovej vlády mierne zvýšil, zistili to odborníci z Transparency International. Podľa ich zistení sa potvrdilo, že najviac na tom zarobila Medical Group a jej predchodkyňa Martek Medical, dovedna stodeväťdesiatšesť miliónov eur. Podľa Transparency najväčšia suma z verejných obstarávaní vytiekla zo štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Za pozorované obdobie to bolo vyše stopäťdesiat miliónov."

Ministerstvo zdravotníctva chce centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
(04.12.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Z prvej ruky; 12.30; por. 1/1; Lucia Virostková / -)

Lucia Virostková, moderátorka: "Všeobecní lekári by sa mohli v najbližších rokoch sťahovať do nových, moderných zdravotných centier. Financie prisľúbil Brusel, ministerstvo zdravotníctva sľubuje kvalitnejšiu starostlivosť pre pacienta. Samotní lekári však majú k projektu, ako bol doteraz predstavený, viac či menej vážne výhrady. Počúvate reláciu Z prvej ruky, zdraví vás Lucia Virostková a o pláne v rámci reformy primárnej starostlivosti sa budem zhovárať s Ivanom Poprockým z Inštitútu zdravotnej politiky a telefonickou linkou sa spájame s doktorom Petrom Makarom, prezidentom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, dobrý deň.
- Pán Poprocký, 280 miliónov eur z balíka eurofondov aj na nové integrované zdravotné centrá, kde by mali pod jednou strechou všeobecní lekári pre deti a dospelých, niektorí špecialisti aj niektoré sociálne služby. Vy ste sa inšpirovali u ministra Kaliňáka a chcete vytvoriť obdobu reformy ESO v zdravotníctve?"

Ivan Poprocký, Inštitút zdravotnej politiky: "Táto myšlienka integrovaných centier vznikala už dlhšiu dobu na ministerstve zdravotníctva a je súčasť širšej reformy primárneho kontaktu, o ktorý parafrázujúc slová niektorých všeobecných lekárov sa 20 rokov nikto nestaral. Prvý taký dokument, ktorý bol vytvorený a schválený vládou sa volá Strategický rámec starostlivosti o zdravie, ktorý načrtol kľúčové problémy slovenského zdravotníctva v oblasti primárnej starostlivosti a za tie my považujeme najmä to, že máme vysoký vek všeobecných lekárov, máme vysoký počet návštev v ambulanciách, takmer dvakrát vyšší ako je priemer krajín OECD a pomerne veľké množstvo pacientov je stále referovaných na vyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti. To znamená k špecialistom alebo do nemocníc."

Lucia Virostková: "Na tie oblasti, tie konkrétne oblasti, v ktorých by práve tieto integrované centrá mohli pomôcť sa ešte pozrieme. To znamená, vy tvrdíte, že s tou myšlienkou a s touto iniciatívou v podstate prišli odborníci na ministerstve zdravotníctva, to znamená nevzišlo to z nejakej diskusie priamo s lekármi, lebo lekári boli očividne dosť prekvapení z tohto projektu a dosť prekvapene reagovali na to, keď bol zverejnený."

Ivan Poprocký: "Samozrejme, že tá diskusia prebiehala aj s lekármi a lekári boli od začiatku súčasťou tímu, najmä ľudia okolo hlavnej odborníčky pre všeobecného lekárstvo pani doktorky Paluškovej, ktorí boli od začiatku pri tých diskusiách. Samozrejme, celá tá diskusia aj pri rokovaní o eurofondoch s Bruselom sa vyvíjala postupne a kým my sme nemali zelenú z Bruselu, že je to reforma, na ktorú oni sú ochotní uvoľniť finančné zdroje, tak my sme nemohli to komunikovať ďalej a práve v týchto mesiacoch, kedy sme dostali finálnu zelenú z Európskej komisie nastáva čas na to alebo nastal už čas na to, aby sme vlastne sa otvorili aj úplne širokej diskusii s odbornou verejnosťou."

Lucia Virostková:"Pán Makara, ako to teda bolo, lebo aj snem Slovenskej lekárskej komory pôvodne odmietol tento návrh, jeho nejakú takú prvú verziu, ktorá sa dostala k lekárom. Bolo to pre vás skôr prekvapenie alebo výsledok nejakej diskusie s ministerstvom zdravotníctva."

Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva: "Konkrétne my sme sa to dozvedeli zhruba okolo toho júla, augusta, keď vyšiel ten projekt z Inštitútu zdravotnej politiky a vlastne sme sa s ním zoznámili a náš názor je taký, aspoň pokiaľ je to tak, ako je to v tom projekte, že sa má postaviť 140 nových centier, tak my to vidíme tak, že my už máme 700 centier na Slovensku, kde pracujú lekári a práve by došlo k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, keby sme koncentrovali lekárov iba do 140-tich ambulancií..."

Lucia Virostková:"K tomu sa ešte dostaneme, pristavme sa len najprv pri tej komunikácii. Čiže vy si myslíte, že to bolo až nejakom čase, bolo to na škodu veci, že to bolo až v čase, keď boli prisľúbené tie eurofondy alebo priznávate, že to malo svoju logiku oznámiť vám to až potom?"

Peter Makara: "To už musia posúdiť tí pracovníci na ministerstve zdravotníctva, no a my sme sa to dozvedeli až v tom auguste, dá sa povedať."

Ivan Poprocký: "Ja by som možno chcel len na vysvetlenie. Určite nikto nehovorí o výstavbe 140-tich nových nejakých budov a určite to nie je v žiadnom prípade vnímané ako nejaký developerský projekt. To, čo hovoríme my je, že určite chceme využiť existujúcu infraštruktúru a podstatnú časť investícií smerovať aj do existujúcej infraštruktúry. Čiže v žiadnom prípade nechceme budovať nejakú novú sieť nejakých nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čo je pre nás dôležité je to, a to tvrdíme od začiatku, že bez spolupráce alebo bez záujmu samotných lekárov v danom mikroregióne nie je možné, aby akákoľvek investícia týmto smerom išla. To znamená, že musí byť primárne vyžadovaná alebo vygenerovaná práve lekármi, ktorí v danom regióne pôsobia."

Lucia Virostková: "Dobre, čiže povedzme ešte raz o čo by malo ísť. Ten návrh predpokladá vytvorenie možno nejakých 140 centier, ak by bol záujem, 65 centier s kapacitou 20 až 25 lekárskych miest a 75 regionálnych centier s kapacitou 10 až 12 lekárskych miest. Pán Makara, je toto v súlade s vašou predstavou o tom, ako by sa malo uberať všeobecné lekárstvo na Slovensku?"

Peter Makara: "V súlade je skôr tá druhá veta, ktorú povedal pán Poprocký, že tie investície smerovať už do súčasných centier na ich podporu, dovybavenosť a v podstate v roku 2011 bol prieskum WHO na Slovensku prevedený, ktorý nemal nejaké výhrady voči súčasnej sieti a infraštruktúre. Skôr poukázal na iné problémy, a to sú problémy vzdelávania nových lekárov všeobecných a ich kompetencií. A vlastne s tým súvisí aj to, čo povedal aj pán Poprocký, tá vysoká odosielanosť na špecializované pracoviská, pretože máme málo tých kompetencií. Takže my by sme tie zdroje boli radi, keby sa investovali naozaj do rozvoja súčasných centier a do rozvoja tých ľudských zdrojov."

Lucia Virostková: "Pán Poprocký, môžu sa, je Brusel pripravený podporiť aj investície do existujúcich štruktúr, do existujúcej infraštruktúry alebo je tam podmienka tie nové?"

Ivan Poprocký: "Samozrejme, že áno, dokonca Brusel samotný preferuje tento typ investície a nie je ani záujmom ministerstva ani záujmom Európskej komisie, budovať nové nejaké budovy..."

Lucia Virostková: "No ale ak má ísť o integrované centrá, v čom bude teda zmena?"

Ivan Poprocký: "Ja by som to možno vysvetlil na príklade, už aj v súčasnosti na Slovensku, koniec koncov to vychádza aj z histórie a rád používam ten termín zdravotné strediská, ktoré tu kedysi na Slovensku existovali. Ja netvrdím, že my sa máme vrátiť ku konceptu z minulosti, ale samotná tá myšlienka zdravotných stredísk, kde na jednom mieste, povedzme v nejakom mikroregióne v strediskovej obci boli skoncentrovaní lekári prvého kontaktu, tak k tejto myšlienke sa vraciame. A čo sa týka samotných investícií, sú stanovené štyri základné podmienky takejto investície. Prvá je, že musí byť zrejmé, ktorí lekári primárneho kontaktu majú konkrétny záujem o účasť na danom projekte. Musí byť zabezpečená možnosť konzultácií s odborníkmi špecialistami, potom ďalej projekt musí zvýšiť koncentráciu všeobecných lekárov a musí mať nejakú minimálnu veľkosť spádovej oblasti. To znamená, existujú nejaké základné kritériá a ako je zrejmé z týchto kritérií, tak ten všeobecný lekár samotný je úplne kľúčovou súčasťou samotného projektu. A ešte k tomu, čo povedal pán Makara, my súhlasíme s tým, že je potrebné rozširovať kompetencie všeobecných lekárov, koniec koncov to aj robíme. Od júla sa rozšíria kompetencie všeobecných lekárov o vykonávanie predoperačných vyšetrení. Ja som veľmi rád, že každý mesiac zhruba nám pribúda sto lekárov, ktorí tieto predoperačné vyšetrenia robia a takisto od januára chceme rozšíriť teraz možnosť liečby ľahkých hypertonikov."

Lucia Virostková: "To je samozrejme ďalší aspekt celej tej reformy, ktorá by mala viesť aj k tomu, že sa rozšíria kompetencie všeobecných lekárov, lebo to je vlastne to, po čom volajú. Pán Makara, počuli ste teda tie štyri hlavné podmienky, z ktorých by malo vychádzať investovanie alebo prúdenie nejakých finančných zdrojov z Bruselu na podporu praktického lekárstva. Vidíte to teda tak, že na základe týchto podmienok by sme mohli podporiť to, čo už je alebo skôr ešte znovu stavať nejaké nové strediská?"

Peter Makara: "Napríklad práve tá podmienka koncentrácie, tá skrýva v sebe to, že nejaké tie ambulancie by mali niekde zaniknúť a skoncentrovať sa do niečoho iného, do niečoho väčšieho. My podporujeme to, aby tí lekári boli v tých komunitách, čiže boli bližšie k tým ľuďom. Tento projekt rátal s tým, možno sa to už zmenilo, že sa tí ľudia budú zvážať autobusmi k tým centrám, napríklad z tých dedín periférnych, neviem, či je to ešte pravda..."

Lucia Virostková: "Môžeme sa hneď spýtať, pán Poprocký, skúsme reagovať hneď na túto pripomienku."

Ivan Poprocký: "Samozrejme, tento proces nie je jednorazový. My samozrejme rozumieme tomu, že všeobecní lekári, ktorí pôsobia povedzme v menších obciach a dedinách, môžu ostať v týchto dedinách. To znamená, že tam nie je, viete, ak všeobecní lekári nebudú mať záujem o takýto projekt, tak sa nebude realizovať. Čo hovoríme my je to, že sú mikroregióny, kde ten všeobecný lekár povedzme je každý deň v jednej obci, to znamená, že má viacero obcí. A my hovoríme to, že zdá sa nám výhodnejšie, keď bude existovať jedno miesto, kde bude ten všeobecný lekár s viacerými všeobecnými lekármi, čo napríklad zlepší aj zastupiteľnosť všeobecných lekárov, pretože teraz sa nám často stáva, že ak nejaký pacient je chorý a potrebuje sa dostať k tej zdravotnej starostlivosti, tak musí povedzme čakať niekoľko dní na toho všeobecného lekára alebo častokrát sa stane, že ten všeobecný lekár ho potom odošle k špecialistovi a ten pacient tak či tak musí povedzme cestovať do mesta, je to preňho pomerne veľká bariéra dostať sa k tej zdravotnej starostlivosti. A práve tým, že my chceme, že na konci my si myslíme, že my zlepšíme prístup k zdravotnej starostlivosti, keďže vytvoríme priestor pre všeobecných lekárov, aby mohli bližšie spolupracovať, aby mohli lepšie koordinovať svoju prácu so špecialistami a takisto zvýši sa možnosť zastupiteľnosti týchto všeobecných lekárov. To znamená, že tí pacienti dostanú na jednom mieste väčšie spektrum služieb, ako to bolo doteraz a je to úroveň primárneho kontaktu."

Lucia Virostková: "Ale tí pacienti budú musieť prísť na nejaké miesto, možno ďalej, možno nie, oproti tomu, ako to bolo doteraz. Pán Makara, čo teda vy hovoríte na túto odpoveď?"

Peter Makara: "My zas vravíme to, že cieľom je, aby ten lekár sa mohol dostať k tým svojim pacientom, k tým svojim partnerom až domov. Aby sa tá zdravotná starostlivosť dostala až k niektorým tým ležiacim pacientom a slabým domov. Čiže my keď toho lekára zoberieme z tej dediny, ja viem, že pán Poprocký hovorí, že keď bude chcieť. Ale keď ho zoberieme z tej dediny, tak ho vzdialime od tých jeho pacientov. Samozrejme, že občas treba niekoho odoslať, takže ten pacient cestuje, ale možno že bude cestovať len dvakrát do roka alebo trikrát do roka a nie každý mesiac za tým svojim všeobecným lekárom. Takže my vidíme ešte jednu vec, čo chcem povedať dôsledne, že tento projekt, pokiaľ je mi známe, nepokrýva práve podporu tých malých ambulancií v tých vzdialených obciach. A my práve tie potrebujeme podporiť, aby ostali. Dnes fungujú iba vďaka starostom a nejakej spoluúčasti tých obcí, aby tam vôbec ten lekár mohol byť. Lebo pri súčasnom financovaní je to neudržateľné."

Lucia Virostková: "Pán Poprocký, reagujme. Čiže máme tu dva problémy. Na jednej strane trend aj v Európskej únii je, aby sme podporovali to, aby lekár išiel aj za pacientom, aby tam bol ten opačný smer, to je jedna vec. Druhá vec, čo naozaj s tými ambulanciami v oblastiach, ktoré sú..."

Ivan Poprocký: "No, nie je to celkom tak, ten trend je práve opačný a my sme teda tiež organizovali konferenciu aj za účasti WHO a ten trend západnej Európy je práve taký, že sa zvyšuje koncentrácia služieb poskytovaných zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. To znamená, zdravotné systémy nie sú schopné ufinancovať tak širokú sieť povedzme lekárov a práve táto časť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa povedzme poskytuje doma u nevládnych pacientov, sa postupne presúva na nižšie zložky zdravotnej starostlivosti, najmä zdravotných sestier. A toto je trend, ktorý je zrejmý v každej krajine západnej Európy, ktorú sme my napríklad navštívili a myslíme si, že toto je trend, ktorým to pôjde aj do budúcna. A my si stále myslíme, že ak bude existovať nejaká stredisková obec, kde tie služby budú skoncentrované a budú dostupné každý deň pre toho pacienta a bude ten pacient, uňho bude zrejmé, že tá zastupiteľnosť tam existuje, takže na konci dňa my si myslíme, že dostupnosť ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti sa zlepší."

Lucia Virostková: "Pán Makara, vaša reakcia."

Peter Makara: "Ja sa zase vrátim k tomu financovaniu, napríklad poviem príklad. V Českej republike je na hlavu obyvateľa rovnaká suma peňazí ako v Slovenskej republike, čiže na rok investovaná v zdravotníctve. Ale napríklad na podporu všeobecnej ambulantnej starostlivosti je to na Slovensku len nejakých 60 percent z hodnoty podpory v Českej republike. Čiže vlastne je tu významne podfinancovaný ten sektor primárnej zdravotnej starostlivosti, aj tých lekárov všeobecných na počet obyvateľov je menší. A preto náš cieľ je, aby tie projekty boli skôr investované do ľudských zdrojov, aby sa zvýšil počet lekárov. Pretože keď nás ostane rovnaký počet, tak my nedokážeme v podstate lepšie poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť a viac času venovať tým pacientom."

Lucia Virostková: "Pán Poprocký, ako môže tento projekt pritiahnuť viac všeobecných lekárov do systému?"

Ivan Poprocký: "Ja by som možno zareagoval ešte najprv. My súhlasíme s tým, že ohodnotenie všeobecných lekárov by sa malo zvyšovať, koniec koncov to presne aj robíme, už máme konkrétne výsledky. Ale my si myslíme, že nie je správne, aby sa zvyšovala kapitácia, ale aby sa zvyšovala možnosť pre lekárov všeobecných na základe služieb navyše, ktoré poskytnú svojim pacientom zarobiť si viac peňazí. A toto sa aj deje. Napríklad lekári, ktorí robia predoperačné vyšetrenia, majú za každé predoperačné vyšetrenie nad rámec kapitácie uhradenú nejakú sumu. Toto šetrí napríklad návštevy pacientov u interných lekárov, ktorí dovtedy robili tie predoperačné vyšetrenia. Čiže už z nášho pohľadu napĺňame ten zámer, ktorý stál úplne na začiatku, že znižujeme počet návštev u lekárov v ambulantnej sfére. Druhá vec je, že takisto ja súhlasím s tým, že na Slovensku by bolo potrebné viac všeobecných lekárov a takisto tá veková štruktúra je mimoriadne nepriaznivá. Priemerný vek všeobecných lekárov je 55 rokov. Čo ja si myslím, že práve toto vedenie ministerstva pripravilo prvý reálny koncept a implementovalo ho, ktorý zlepší túto situáciu. To znamená, my sme vytvorili rezidentský program, do ktorého sa nám prihlásilo 138 absolventov lekárskych fakúlt, ktorí sa pripravujú na budúce povolenie všeobecného lekára. To znamená získavajú atestáciu všeobecného lekára. Takže ja si myslím, že tých problémov sa nahromadilo pomerne veľa v tom sektore za posledné roky a postupne sa ich snažíme riešiť. Zároveň hovorím to, že súčasťou riešenia týchto problémov musí byť investícia do infraštruktúry primárneho kontaktu a to je to, o čom od začiatku hovoríme."

Lucia Virostková: "Pozrime sa ešte aj na problém vlastníckych vzťahov, lebo ten veľmi rezonuje v diskusii o týchto nových integrovaných centrách zvažovaných. V prvej reakcii boli obavy lekárov, že by mohli prísť o svoje ambulancie, že by mohlo dôjsť k nejakej reprivatizácii alebo zoštátneniu. Rezort ale následne vysvetľoval, že to bude dobrovoľné, už aj vy ste to povedali, pán Poprocký. Pán Makara, je teda táto otázka už uzavretá alebo sú obavy medzi všeobecnými lekármi?"

Peter Makara: "Pokiaľ to nebude v nejakých oficiálnych dokumentoch, je to pre nás stále otvorená otázka. Pretože zatiaľ je to iba v rámci tých výrokov, ja im verím, verím aj bývalej ministerke, verím aj pánovi Poprockému, ale v tých oficiálnych dokumentoch to tak nie je popísané. Čiže my očakávame aj to, že sa to zmení v tých oficiálnych postupne..."

Lucia Virostková: "Čo myslíte presne, čo sa má zmeniť?"

Peter Makara: "Aby sa tam presne zadefinovalo, aké tie vzťahy vlastne budú a aké budú po vypršaní tých piatich rokov. Lebo momentálne je nám známe to, že má byť, neviem ako to nazvať správne..."

Lucia Virostková: "Nezisková organizácia..."

Peter Makara: "...ministerstvo zdravotníctva a podiel má mať VÚC alebo mesto. A o tých päť rokov sa to potom zmení, alebo neviem na aký čas je to povinné, a potom už sa to môže zmeniť. Čiže tam tú istotu nemáme."

Lucia Virostková: "Pán Poprocký, ja iba by som povedala, aj na túto tému naozaj zaznela aj kritika, ja by som odcitovala pána Tomáša Szalaya z Health Policy Institute: Budovu centra bude z eurofondov stavať nezisková organizácia, ktorú založia spolu ministerstvo a lekári, resp. samosprávy. Zakladanie neziskovej organizácie spolu so štátom považujem za riskantný krok, štát už raz v roku 2010 dokázal neziskovým organizáciám vnútiť svoje pravidlá a získal tak kontrolu nad dvoma desiatkami nemocníc. Ako spoluzakladateľ centra a zároveň tvorca pravidiel bude apriori vo výhodnejšej pozícii než spoluzakladajúci lekári. Ako vnímate tento názor?"

Ivan Poprocký: "Tak pán Szalay sa snaží stavať ministerstvo a lekárov do nejakej opozície, ale ja si myslím, že tie kroky, ktoré ministerstvo realizuje práve naznačujú to, že my nechceme byť súperom ani v nejakej opozícii voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naopak, snažíme sa zatiahnuť obidve strany do vzájomne prospešnej spolupráce, aby sme dosiahli tie ciele, o ktoré nám možno ide všetkým."

Lucia Virostková: "No ale ak lekári majú momentálne svoju vlastnú ambulanciu a neskôr budú súčasťou..."

Ivan Poprocký: "Ja by som to vysvetlil. Je potrebné oddeliť samotnú infraštruktúru od poskytovania zdravotnej starostlivosti. A takisto treba povedať to, že my sme si robili prieskum, z ktorého nám vyšlo, že 89 percent všeobecných lekárov pracuje v prenajatých priestoroch. To znamená, nie je pravda, že my ideme teraz niekomu ako keby robiť nejakú konkurenciu. Čiže z nášho pohľadu je dôležité to, že, a to je filozofia ministerstva alebo súčasného vedenia ministerstva, že vlastníctvo takto dôležitej kľúčovej infraštruktúry by malo byť pod čiastočnou kontrolou verejného sektora, ale samozrejme, aby tá infraštruktúra bola využívaná, tak samozrejme musíme, je potrebné zapojiť do toho práve tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasný stav je taký, že zakladateľmi tej neziskovej organizácie môžu byť aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a samozrejme získať určitú mieru kontroly nad vývojom v tej danej neziskovej organizácii."

Lucia Virostková: "Ale nemôžete uprieť ten argument, že môže sa naozaj stať to, že niektorí lekári teda nepôjdu do týchto centier a budú v podstate akousi konkurenciou štátu."

Ivan Poprocký: "No nie, pretože štát samotný v tých centrách nebude poskytovať zdravotnú starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť budú poskytovať tí istí lekári, ktorí ju poskytovali aj doteraz. Čiže budú mať svoje zmluvné vzťahy zachované so zdravotnými poisťovňami tak, ako doteraz. Preto je dôležité oddeliť samotnú infraštruktúru od poskytovania zdravotnej starostlivosti."

Lucia Virostková: "Áno, ale lekár, ktorý už napríklad investoval niečo do vybudovania svojej ambulancie a teraz nejaký jeho kolega pôjde do centra, ktoré bude financované z eurofondov, možno že modernejšie, tak bude možno už neskôr v nevýhodnejšej pozícii. Pán Makara, vnímate to takto?"

Peter Makara: "Vnímame to aj takto, ako ste to povedali vy, ale zase my z toho vychádza, čo povedal pán Poprocký, že vlastne sa tí lekári musia odsťahovať zase do nejakého iného centra, pretože tí majitelia, ktorí sú dnes majiteľmi tých polikliník, kde tí naši lekári pracujú, vlastne sa do toho projektu neviem, či môžu, do tej neziskovej organizácii zapojiť, keď sú majiteľmi tých budov. To znamená, že zase my to vychádza, že nejaká iná budova to musí byť."

Ivan Poprocký: "Môžu sa samozrejme zapojiť, ak existujú nejaké priestory povedzme polikliniky, kde sedia všeobecní lekári, my sme vytvorili možnosť prostredníctvom nájomného vzťahu vstúpiť do takéhoto projektu alebo aj prostredníctvom spoločného založenia teda tej neziskovej organizácie a v žiadnom prípade nepripúšťame takú možnosť, že by sme povedzme postavili vedľa nejakej polikliniky existujúcej novú polikliniku a presťahovali tam nejakých všeobecných lekárov, pretože by nebolo naplnené to základné kritérium, jedno z tých štyroch, o ktorom hovoríme. Jednak teda že tí všeobecní lekári sami by museli prejaviť záujem a po druhé, nezvýšila by sa samozrejme koncentrácia, pretože tá by zostala rovnaká v tom danom mikroregióne. Ale čo je dôležité povedať, ja by som možno ešte vysvetlil tú koncentráciu, samozrejme, ak existuje nejaké miesto, kde už tí lekári skoncentrovaní sú, ktorých nie je málo na Slovensku, tak my nebudeme teraz tlačiť na ďalšiu koncentráciu. My máme stanovenú nejakú očakávanú koncentráciu, ktorá môže byť rôzna od daného mikroregiónu. Čo je pre nás dôležité je to, a to je možno ešte dôležité povedať, že ministerstvo zdravotníctva nechce centralizovať, lebo to všetko ako keby navádza k tomu, ale integrovať. To znamená, že my chceme vytvoriť priestor pre lepšiu spoluprácu lekárov v ambulantnom priestore, takisto lekárov ambulantného sektora s lôžkovým a takisto, toho sme sa ešte nedotkli, a to je veľmi dôležité, vytvoriť priestor pre poskytovanie sociálnych služieb a takto uľahčiť vlastne tým pacientom alebo občanom, klientom, samotným pohyb po tom zdravotno-sociálnom sektore."

Lucia Virostková: "Pán Makara, vaša reakcia? Presvedčil vás pán Poprocký?"

Peter Makara: "Zatiaľ mňa úplne nepresvedčil, ale beriem to tak, že vlastne zase vysvetlil jednu tú vec s tou koncentráciou. Čiže nemusí prísť k tomu, aby tam počet lekárov narástol, môže ostať aj rovnaký, to je zase taká nová informácia."

Lucia Virostková: "No a ako vlastne rieši ten problém množstva lekárov?"

Ivan Poprocký: "Ja by som hrozne nerád zjednodušoval, viete, ono tento problém, ja som teda rád, a pre mňa je dôležité, aby sme o tom diskutovali. Tento proces prosto nie je uzavretý a nie je nejakým spôsobom dirigovaný z nejakého centra, z nejakého centrálneho orgánu. Čiže..."

Lucia Virostková: "No lekári zatiaľ majú ten pocit, aspoň z tých ich reakcií."

Ivan Poprocký: "Ja si myslím, že nie. Viete, ja zase sa rozprávam s mnohými inými lekármi, ktorí túto tému vítajú. Čo mne napríklad trošku vadí na tej komunikácii, a nemyslím teda voči pánovi Makarovi, ja by som bol hrozne nerád, aby sa táto téma zneužívala na nejaké politikárčenie alebo na nejaké politicko-mocenské boje v nejakých skupinách. To je najhoršie, čo sa môže stať. To sa tu dialo už pomerne dlho predtým, a to je možno taký veľký problém slovenského zdravotníctva, že sa zneužíva na politický boj. A toto by som bol veľmi rád, keby sme sa rozprávali čisto o odborných témach a nestrašili povedzme lekárov, nestrašili verejnosť, že sa niečo hrozivé teraz ide diať."

Lucia Virostková: "Dobre, uzavrime to, pozrime sa na to, aký by mal byť najbližší postup, čo by sa malo stať najskôr, pán Makara, z vašej pozície, aby to naozaj smerovala k niečomu pozitívnemu. Ako by ste to videli?"

Peter Makara: "Ja len v krátkosti. Určite tie centrá niekde, aj tie nové, treba postaviť, keď sa to správne definuje. Nám sa len ten počet nezdá, ktorý vlastne pokrýva 4 milióny obyvateľov, de facto všetkých. To je taký ten zásadný postoj. A druhý je ten, že stále tvrdíme, že treba zvýšiť to financovanie, aj tú kapitáciu, ktorú pán Poprocký hovorí, že už nie, ale my si stále myslíme, že to ten..., ktorý nám pomáha byť tým partnerom k tým pacientom, aj tie medzinárodné štúdie hovoria o tom, že starostlivosť postavená na primárnej starostlivosti a na tej kapitačnej fáze je lepšia. Takže toto by som chcel povedať. Aj ten rozvoj ľudských zdrojov, to chválime, to čo už dneska beží, ten rezidentský program a určite ho treba naďalej podporovať."

Lucia Virostková: "Ďakujem. Pán Poprocký, posledná reakcia a naozaj aj aký bude ten ďalší postup v rámci tohto projektu, aby sme to uzavreli."

Ivan Poprocký: "Ja by som ešte len jednu krátku reakciu. Škandinávske krajiny, ktoré sú považované za krajiny s najlepším primárnym kontaktom, majú pomer platieb kapitácie u všeobecných lekárov a platieb za výkony v pomere 50:50. To znamená, nie je to tak, že by jediný zdroj bola kapitácia. A možno nakoniec..."

Lucia Virostková: "To znamená, aby sme vysvetlili, to sú vlastne peniaze na pacienta či príde alebo nepríde do ambulancie."

Ivan Poprocký: "Kapitácia, áno. Čiže ja by som možno len nakoniec chcel povedať to, že ďalší postup je taký, že my napríklad organizujeme 16. decembra veľkú konferenciu o centrách integrovanej zdravotnej starostlivosti, čiže snažíme sa vytvoriť ďalší a ďalší priestor a ja budem veľmi rád, ak ktokoľvek z odbornej verejnosti má akékoľvek námety, veľmi radi ich zapracujeme do integrovanej stratégie."

Lucia Virostková: "Ďakujem za rozhovor, dovidenia."

Poplatky u lekárov majú dostať pravidlá
(04.12.2014; www.teraz.sk; , 18:27, s. -; TASR)

Dlhy nemocníc rastú, čoskoro prekonajú 400 miliónov eur
(04.12.2014; Žilinské ECHO; č. 25, SLOVENSKO - INZERCIA , s. 3; VERONIKA FOLENTOVÁ)

K pochybeniu pri nákupe CT v piešťanskej nemocnici asi nedošlo
(04.12.2014; www.mediweb.hnonline.sk; Aktuálne, 08:31, s. -; redakcia)

Víťazi a porazení
(04.12.2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 4/28; Marek Gudiak / Patrik Švajda)

Patrik Švajda, moderátor: "Rozmeňme si teraz tieto čísla na drobné. Zisťovali sme, ktorým ministerstvám sa bude budúci rok dýchať ľahšie a ktorým sa kohútik na štátnom rozpočte naopak, privrel."
Marek Gudiak, redaktor: "Asi najširší úsmev na tvári môže mať minister životného prostredia Peter Žiga. Jeho rezort tróni rebríčku ministerstiev, ktoré si budúci rok prilepšia najviac (+ 278 mil. €). Predbehol aj rezorty práce (+ 137 mil. €) a zdravotníctva (+ 103 mil. €). Ste spokojný?"
Peter Žiga, minister životného prostredia (Smer-SD): "Ja som spokojný."
Marek Gudiak: "Lobovať pritom mal za čo. Ešte pred časom totiž hrozilo, že podfinancovaní meteorológovia nebudú schopní ani len predpovedať počasie."
Peter Žiga: "Slovenský hydrometeorologický ústav má zabezpečené prostriedky na ďalšie fungovanie. Takisto Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Som veľmi spokojný s tým, že pätnásť miliónov eur pôjde na protipovodňové opatrenia."
Marek Gudiak: "Na opačnej strane sú rezorty hospodárstva (- 116 mil. €), financií (- 136 mil. €) a dopravy (- 166 mil. €). Ich ministri musia vo svojich výdavkoch na budúci rok počítať s podstatne menšími peniazmi, ako mali na tento rok. Rozpočet v napätí očakávala aj celá armáda štátnych zamestnancov. Niektorí škrípu zubami, iní si ťažko vydýchli. Štrajky už majú za sebou a teraz nad nimi zdravotné sestry opäť rozmýšľajú."
Iveta Lazorová, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek: "Budeme odporúčať zdravotníckym pracovníkom, aby sa dožadovali dôstojnejších podmienok pre výkon svojich povolaní aj takýmto spôsobom."
Peter Kažimír, minister financií (Smer-SD): "Medziročne dochádza k nárastu verejných výdavkov na zdravotníctvo."
Iveta Lazarová: "V kapitole pre zdravotníctvo sa opäť ako v predošlé roky nenašli prostriedky na zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov."
Neuvedený: "Sme už pomaly v pozícii žobráka."
Marek Gudiak: "A to je už naša elita. Či bude v štrajkoch pokračovať, ťažko povedať. Vedci ale nakoniec dostali viac ako sa čakalo."
Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied: "Myslím si, že na budúci rok to bude dostatočné na taký bazálny chod Slovenskej akadémie vied."
Marek Gudiak: "V uliciach sa hlasno ozvali aj učitelia. Budúci rok však môžu počítať s päťpercentným zvýšením platov. No a o čosi menej, o dva a pol percenta, si prilepšia aj školníci, vychovávateľky, kuchárky, či upratovačky."

9 mesiacov zaujímavosti
(01.12.2014; Mama a ja; č. 12, Tehotenstvo a pôrod , s. 16; redakcia)

Hodnotenie odbornosti slovenských pôrodníc
Čoraz viac mamičiek sa pri výbere pôrodnice, v ktorej budú rodiť, vo zvýšenej miere zaujíma aj o odbornú kvalitu daného zdravotníckeho zariadenia. V rámci projektu www.sprievodcaporodnicami.sk sa preto uskutočnilo okrem iných aj hodnotenie medicínskych kvalít slovenských pôrodníc.

Za rok 2013 sa vyhodnocovali údaje z 50 pôrodníc, pričom indikátormi, ktoré sa zisťovali, boli:
- počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok
- centralizácia -- transport in utero
- perinatálna (popôrodná) úmrtnosť
- počet pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom (kliešťami)
- úmrtie donoseného plodu (hmotnosť 2 500 g a viac)
- Apgarovej skóre u novorodenca menej ako 7 po 5 minutách
- frekvencia cisárskeho rezu
- pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou
- cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch 1 plodu nad 2 500 g u prvorodičky hlavičkou
- vaginálny pôrod po cisárskom reze

Zhodnotením poskytnutých dát v rebríčku odbornej kvality pôrodníc boli poradové miesta nasledovné:
1. FN Trenčín
2. KNsP Čadca
3. NsP Sv. Lukáša Galanta
4. NsP Spišská Nová Ves
5. NsP Sv. Jakuba Bardejov
6. UNB Kramáre
7. Nemocnica Poprad
8. Vranovská nemocnica
9. Nemocnica Košice-Šaca
10.UN Martin

Hodnotenie poukázalo na stále vysoký počet cisárskych rezov v našich pôrodniciach a tiež príliš vysokú frekvenciu epiziotómií - nástrihov hrádze. Portál www.sprievodcaporodnicami.sk chce v hodnotení slovenských pôrodníc pokračovať aj naďalej. Aj vy môžete prispieť svojou skúsenosťou a na uvedenej stránke ohodnotiť pôrodnicu, v ktorej ste priviedli na svet svoje dieťa či deti.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi