SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotné poisťovne » VsZP archiv » VšZP 2015

VšZP: Rokovania o cenách od 1.1.2015 neukončené

13.1.2015 rokovací tím ZV SLK pokračoval v rokovaniach o cenách od 1.1.2015 na generálnom riaditeľstve VšZP.
VšZP neakceptovala návrh SLK, aby ceny boli dohodnuté až na obdobie 15 mesiacov, t.j. do 31.3.2016 s podmienkou dodržania prísľubu navýšenia cien v roku 2015 o 7%.
VšZP vo svojom návrhu ponúka navýšenie  na úrovni 1 - 2,5% v jednotlivých segmentoch poskytovateľov pre poskytovateľov s elektronickou  komunikáciou. U poskytovateľov nepracujúcich prostredníctvom elektronickej pobočky je navýšenie ešte nižšie (teda u vyše polovice poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti).
Navýšenie ceny bodu u ŠAS je u poskytovateľov využívajúcich  elektronickú komunikáciu  na úrovni 1%, predstavuje však len 1% zvýšenie ceny práce lekára ŠAS, nakoľko zmluvné objemy nebudú paušálne upravované.
Výsledok individuálnych rokovaní za poskytovateľov ŠAS (rokovania o zvýšení zmluvných objemov) sme zatiaľ neobdržali.
Podrobnejšie informácie sú v zápise z rokovania.

Príloha: Zápis z rokovania VšZP-SLK 13.1.2015

Výsledky rokovaní so zdravotnými poisťovňami boli predložené na mimoriadnej Rade SLK, ktorá uznesením poverila členov ZV SLK pokračovať v rokovaní.

VšZP bolo odoslané nasledujúce stanovisko:

„SLK vyjadruje  nespokojnosť s predloženým návrhom VšZP úpravy cenových podmienok od 1.1.2015,  nakoľko návrh nezohľadňuje reálne potreby poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Návrh zďaleka nedosahuje ani 3,5% navýšenie zdrojov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom VšZP v rámci predchádzajúcich rokovaní opakovane deklarovala 7% navýšenie zdrojov v roku 2015 s prísľubom navýšenia 3,5% v 1.polroku 2015, teda k 1.1.2015.
Ponuku VšZP vnímame ako nedostatočnú a očakávame jej prehodnotenie
.“

MUDr. Teremová Zuzana
Za ZV SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi