SKENDE
Domov » Neinvestičný fond LEKÁR

Kto sme

LEKÁR n.f.

V týchto dňoch po obdržaní rozhodnutia Obv. úradu Bratislava /č. OVVS-7257/215/2013-NF/ začal svoju činnosť neinvestičný fond "LEKÁR", ktorého zriaďovateľmi sú Slovenská lekárska komora a GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 

V orgánoch LEKÁR n.f. sú aj zástupcovia Transparency International Slovensko, ktorí budú spoločne s ostatnými členmi rozhodovať o jeho činnosti.

predsedníčka Správnej rady n.f. LEKÁR - MUDr. Jarmila Ambrušová
predsedníčka Dozornej rady n.f. LEKÁR - MUDr. Zuzana Teremová
správkyňa n.f. LEKÁR - MUDr. Soňa Ostrovská


Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania pre mladých lekárov - členov SLK, a to poskytovaním:
- štipendií a dotácií na študijné pobyty, odborné stáže na zahraničných lekárskych fakultách, v zahraničných nemocniciach alebo v iných vzdelávacích ustanovizniach,
- dotácií na účasť na zahraničných kongresoch, konferenciách alebo seminároch,
- grantov na medicínske vedecké projekty.

Zámerom zakladateľov je sprehľadniť a zobjektivizovať reálny a účelový sponzoring lekárov zo strany rôznych firiem a inštitúcií v záujme  zachovať, naďalej podporovať a umožňovať im efektívne vzdelávanie a zabrániť akýmkoľvek možnostiam korupcie a vzniku podozrení pri týchto činnostiach. Všetci ďalší sponzori majú otvorenú cestu zúčastniť sa týchto aktivít priamo práve cez orgány LEKÁR n.f., pri plnom rešpektovaní prijatých zásad.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi